PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 463 Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami | 333--343
Tytuł artykułu

Partycypacja bezpośrednia pracowników a zmiany organizacyjne

Warianty tytułu
Employee Direct Participation vs. Organizational Changes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmiany we współczesnych organizacjach są nieuniknione. Wdrażane są celowo i świadomie, aby dostosować organizację do szybko zmieniających się warunków zewnętrznych, zwiększyć lub stworzyć jej szanse na sukces rynkowy. Niezwykle ważny w procesie zmian organizacyjnych jest czynnik społeczny. To ludzie tworzą organizacje i ich w szczególności zmiany organizacyjne dotyczą. Stąd każda organizacja powinna zadbać o właściwy przebieg procesu zmian, o użycie odpowiednich metod i technik ich projektowania i implementowania, a przede wszystkim o przeprowadzenie cyklu w taki sposób, aby uczynić pracowników sojusznikami zmian. Zdaniem autorki skutecznym sposobem osiągnięcia tego jest partycypacja bezpośrednia pracowników. Dlatego celem artykułu jest opracowanie modelu uczestnictwa pracowników w cyklu procesu zmian organizacyjnych. Model ten wyjaśnia, jak poprzez partycypację bezpośrednią pracowników uzyskać można ich zaangażowanie w ten proces i ukształtować właściwe postawy wobec zmian(abstrakt oryginalny)
EN
Changes in modern organizations are inevitable. They are implemented purposefully and consciously in order to adjust the organization to the rapidly changing external conditions, as well as to increase or create its chances of market success. The social factor plays an extremely important role in the process of organizational change. It is people who create organizations so organizational changes apply to them in particular. Therefore, every organization should maintain a proper course of the cycle of change, with the use of appropriate methods and techniques of the change design and implementation, and above all, it should be concerned to carry out the cycle in such a way as to make employees the allies of change, to shape their proper attitude toward a change and their commitment to the process. Therefore, the aim of this paper is to develop a model of employee participation in the cycle of organizational changes. Through direct employee participation, this model explains how it is possible to get the employees involved in the process and to form appropriate attitudes to change(original abstract)
Twórcy
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • Bhatti K.K., Nawab S., Akbar A., 2011, Effect of direct participation on organizational commitment, International Journal of Business and Social Science, vol. 2, no. 9, s. 15-23.
 • Błaszczyk E., 1988, Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • Cabrera E.F., Cabrera A., Ortega J., 2001, Employee Participation in Europe, Business Economics Series 2, http://docubib.uc3m.es/WORKINGPAPERS/WB/wb010602.pdf (19.02.2016).
 • Cierniak-Emerych A., 2012, Uczestnictwo pracobiorców w gospodarowaniu potencjałem pracy w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., 2001, Zarządzanie organizacjami, Dom Organizatora, TNOiK, Toruń.
 • Czerska M., 1996, Organizacja przedsiębiorstw. Metodologia zmian organizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Czerska M., 1999, Jak przeprowadzać zmiany organizacyjne w firmie? Poradnik praktyczny, ODDK, Gdańsk.
 • Herrera J., 2001, Participatory Management, Teamwork and leadership. Key Requirements for the Success of Organisations in the Twenty-first Century, https://www.ohrd.wisc.edu/home/Portals /0/Week1Partcipatory ManagementTeamworkLeadership-Herrera.pdf (12.05.2016).
 • Hodgkinson A., 1999, Employee Involvement and Participation in the Organisational Change Decision: Illawarra and Australian Patterns, Working Paper 99-7, Department of Economics, University of Wollongong (15.06.2016).
 • Ignyś A., 2014a, Zaangażowanie pracowników w doskonalenie przedsiębiorstw - bezpośrednia partycypacja pracownicza, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 357, s. 26-39.
 • Ignyś A., 2014b, Analiza wykorzystania bezpośredniej partycypacji pracowniczej jako formy angażowania pracowników w zarządzanie współczesnymi organizacjami, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 2, no. 10 (271), s. 141-157.
 • Koźmiński A., Piotrowski W., 2013, Zarządzanie. Teoria i praktyka, wyd. V zmienione, WN PWN, Warszawa.
 • Masłyk-Musiał E., 2003, Organizacja w ruchu. Strategie zarządzania zmianami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Mendel T., 2002, Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, wyd. II, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Moczulska M., 2011, Bezpośrednia partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 • Możliwości, przesłanki, uwarunkowania, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • Mowbray P.K., Wilkinson A., Tse H.H.M., 2015, An integrative review of employee voice: Identifying a common conceptualization and research agendas, International Journal of Management Reviews, vol. 17, s. 382-400.
 • Ogbeide G.Ch., Harrington R.J., 2011, The Relationship Among participative Management Style, Strategy, Implementation Success, and Financial Performance in the Food Service Industry, http://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1248&context=refereed (15.06.2016).
 • Rudolf S., Skorupińska K., 2012, Bezpośrednie formy partycypacji pracowniczej. Polska na tle starych krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Salamon M., 1998, Industrial Relations. Theory and Practice, Prentice Hall, London.
 • Schwochau S., Delaney J., Jarley P., Fiorito J., 1997, Employee participation and assessments of support for organizational policy changes, Journal of Labor Research, vol. 18, no. 3, s. 379-401.
 • Szelągowska-Rudzka K., 2016a, Partycypacja bezpośrednia pracowników w teorii i praktyce zarządzania,[w:] Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu. Wybrane problemy, red. A. Zakrzewska-Bielawska, Dom Organizatora, Toruń.
 • Szelągowska-Rudzka K., 2016b, Partycypacja bezpośrednia pracowników a innowacje i innowacyjność organizacji, Przegląd Organizacji, nr 5, s. 23-29.
 • Westhuizen D.W., Pacheco G., Webber D.J., 2012, Culture, participative decision making and job satisfaction, The International Journal of Human Resource Management, vol. 23, no. 13, s. 2661-2679.
 • Wilkinson A., Townsend K., Burgess J., 2013, Reassessing employee involvement and participation: atrophy, reinvigoration in Australian workplaces, Journal of Industrial Relations, no. 55(4), s. 582-600.
 • Zarębska A., 2002, Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171485162

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.