PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 5 | nr 7 Selected aspects of products and services quality | 19--34
Tytuł artykułu

The Application of Natural Dyes in Food Freshness Indicators Designed for Intelligent Packaging

Warianty tytułu
Wykorzystanie naturalnych barwników we wskaźnikach świeżości żywności przeznaczonych do opakowań inteligentnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule przedstawiona została ocena możliwości wykorzystania naturalnych barwników, kurkuminy, antocyjanów oraz czerwieni buraczanej, we wskaźnikach świeżości żywności wykrywających lotne aminy. Właściwości wyżej wymienionych substancji zostały porównane z barwnikiem syntetycznym, czerwienią metylową. W badaniach wstępnych zastosowano model oparty na wy-korzystaniu par amoniaku, który symulował wydzielanie się lotnych amin podczas psucia się żywności. Reakcje wskaźników świeżości oceniono, mierząc zmianę za-barwienia i wyliczając wskaźnik TCD (ang. Total Colour Diff erence). W porównaniu do syntetycznego barwnika antocyjany zapewniły podobną odpowiedź wskaźnika świeżości, którego przebarwienie dało wartość TCD równą ok. 30 jednostek. Czerwień buraczana nie zapewniła satysfakcjonującej zmiany barwy wskaźnika. Najbardziej obiecujące rezultaty uzyskano, stosując dodatek kurkuminy. W dalszych badaniach zastosowano wskaźnik świeżości oparty na kurkuminie, antocyjanach oraz czerwieni metylowej. Zbadano reakcję wskaźnika na psujące się świeże mięso dorsza atlantyckiego w układzie modelowym (komora z badanymi wskaźnikami) oraz w opakowaniu do żywności (pojemnik z tworzywa sztucznego). Pomimo że oba oceniane barwniki naturalne były zdolne do wykrywania psującej się żywności, to odpowiedź wskaźnika świeżości, porównywalną do tej otrzymanej dla czerwie-ni metylowej, uzyskano dla antocyjanów w układzie modelowym, natomiast dla kurkuminy - w opakowaniu do żywności. Zarówno naturalne barwniki, jak i czerwień metylowa zapewniły zmianę zabarwienia wskaźnika świeżości skorelowaną z procesem psucia się mięsa dorsza oraz odznaczającą się wartością wskaźnika TCD równą ok. 30 jednostek. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents natural dyes i.e. curcumin, grape peel and beetroot extract which were incorporated into the compositions of food freshness indicators. The obtained indicators were assessed and compared with an artificial dye, methyl red, in relation to their capability of volatile amine monitoring. Additionally, a model of volatile amine release based on the evaporation of ammonia solution was applied in the first stage of the presented research. The response of freshness indicators was estimated by the colorimetric analyses of colour alteration and the calculation of Total Colour Difference (TCD) index values. Comparing to the methyl red dye, the grape peel extract gave a similar response with the TCD value equalled ca. 30 units. Beetroot extract did not provide a desirable colour change and the most promising composition was the indicator containing the curcumin addition. Further research was made on the freshness indicators containing only curcumin, grape peel extract or methyl red. The indicators were evaluated in relation to their response to the spoilage of raw cod flesh both in the model system (chamber with evaluated indicators) and in food packaging (plastic box). Although all examined natural dyes were able to detect food spoilage, the response comparable to the methyl red was obtained for grape peel extract in the model system and for curcumin in a real package. Both natural dyes and methyl red provided the colour changes correlated with cod flesh spoilage and characterized with TCD values equal to ca. 30 units. (original abstract)
Rocznik
Tom
5
Strony
19--34
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznań University of Economics and Business
 • Poznań University of Economics and Business
 • Poznań University of Economics and Business, Poland
Bibliografia
 • Bene, A., Hayman, A., Reynard, E., Luisier, J.L., Villettaz, J.C., 2001, A New Method for the Rapid Determination of Volatile Substances: the SPME-direct Method - Part II. Determination of the Freshness of Fish, Sensors and Actuators B. Chemical, vol. 72, iss. 3, pp. 204-207, DOI: https://doi.org/10.1016/s0925-4005(00)00652-3.
 • Bhadra, S., Narvaez, C., Thomson, D.J., Bridges, G.E., 2015, Non-destructive Detection of Fish Spoilage Using a Wireless Basic, Talanta, vol. 134, pp. 718-723, DOI: https:// doi.org/10.1016/j.talanta.2014.12.017.
 • Cierpiszewski, R. 2016, Opakowania aktywne i inteligentne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, ISBN: 978-83-7417-872-3.
 • Commission Decision 95/149/EC of 8 March 1995 Fixing the Total Volatile Basic Nitrogen (TVB-N) Limit Values for Certain Categories of Fishery Products and Specifying the Analysis Methods to be used. Official Journal, L 097:84.
 • Commission Regulation 1022/2008 of 17 October 2008 Amending Regulation (EC) No 2074/ 2005 as Regards the Total Volatile Basic Nitrogen (TVB-N) Limits, Official Journal, L 277:18.
 • Dobrucka, R., Cierpiszewski, R., 2014, Active and Intelligent Packaging Food - Research and Development - A Review, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, vol. 64, iss. 1, pp. 7-15, DOI: https://doi.org/10.2478/v10222-012-0091-3.
 • FAO 2014, The State of World Fisheries and Aquaculture (Sofia) 2014 - Fish Stock Status Highlights, Food and Agriculture Organization of the United Nations, E-ISBN 978-92-5-108276-8 (PDF), DOI: http://www.fao.org/3/a-i3720e.pdf [access: 20.12.2015].
 • Golasz, L.B., da Silva, J., da Silva, S.B., 2013, Film with Anthocyanins as an Indicator of Chilled Pork Deterioration, Ciência e Tecnologia de Alimentos, vol. 33, supl. 1, pp. 155-162, DOI: https://doi.org/10.1590/s0101-20612013000500023. Heising.
 • J.K., Dekker, M., Bartels, P., van Boekel, M.A.J.S., 2012, A Non-destructive Ammonium Detection as Indicator for Freshness for Packaged Fish: Application of Cod, Journal of Food Engineering, vol. 110, iss. 2, pp. 254-261, DOI: https://doi. org/10.1016/j.jfoodeng.2011.05.008.
 • Jeremiah, L.E., 2001, Packaging Alternatives to Deliver Fresh Meats Using Short - or Long-term Distribution, Food Research International, vol. 34, iss. 9, pp. 749-772, DOI: https://doi.org/10.1016/s0963-9969(01)00096-5.
 • Kerry J.P., O'Grady M.N., Hogan S.A., 2006, Past, Current and Potential Utilisation of Active and Intelligent Packaging Systems for Meat and Muscle-based Products: A Review, Meat Science, vol. 74, iss. 1, pp. 113-130, DOI: https://doi.org/10.1016/j. meatsci.2006.04.024.
 • Krysińska, N., Tichoniuk, M., Cierpiszewski, R., 2013, Volatile Amines as a Food Product Freshness Indicator in Smart Packaging, in: Gwiazdowska, D., Kluczyńska, K. (eds.), Current Trends in Commodity Science: Book of Abstracts: Proceedings of 12th International Commodity Science Conference, Poznań - Mikorzyn 2013, September 16-19, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, p. 54, ISBN: 978-83-911169-3-7.
 • Kuswandi, B., Jayus, Larasati, T.S., Abdullah, A., Heng, L.Y. 2012b, Real-time Monitoring of Shrimp Spoilage Using On-package Sticker Sensor Based on Natural Dye of Curcumin, Food Analytical Methods, vol. 5, iss. 4, pp. 881-889, DOI: https://doi. org/10.1007/s12161-011-9326-x.
 • Kuswandi, B., Jayus, Oktaviana, R., Abdullah, A., Heng, L.Y., 2013, Novel On-Package Sticker Sensor Based on Methyl Red for Real-Time Monitoring of Broiler Chicken Cut Freshness, Packaging Technology and Science, vol. 27, iss. 1, pp. 69-81, DOI: https://doi.org/10.1002/pts.2016.
 • Kuswandi, B., Jayus, Restyanna, A., Adbullah, A., Heng, L.Y., Ahmad, M., 2012a, A Novel Colorimetric Food Package Label for Fish Spoilage Based on Polyaniline Film, Food Control, vol. 25, iss. 1, pp. 184-189, DOI: https://doi.org/10.1016/j. foodcont.2011.10.008.
 • Morsy, M.K., Zór, K., Kostesha, N., Alstrøm, T.S., Heiskanen, A., El-Tanashi, H., Sharoba, A., Papkovsky, D., Larsen, J., Khalaf, H., Jakobsen, M.H., Emnéus, J., 2016, Development and Validation of a Colorimetric Sensor Array for Fish Spoilage, Food Control, vol. 60, pp. 346-352, DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2015.07.038.
 • Nopwinyuwong, A., Trevanich, S., Suppakul, P., 2010, Development of a Novel Colorimetric Indicator Label for Monitoring Freshness of Intermediate-moisture Dessert Spoilage, Talanta, vol. 81, iss. 3, pp. 1126-1132, DOI: https://doi.org/10.1016/j. talanta.2010.02.008.
 • Nychas, G.-J.E., Skandamis, P.N., Tassou, C., Koutsoumanis, K.P., 2008, Meat Spoilage during Distribution, Meat Science, vol. 78, iss. 1-2, pp. 77-89, DOI: https://doi. org/10.1016/j.meatsci.2007.06.020.
 • Oehlenschläger, J., 2014, Seafood Quality Assessment, in: Boziaris, I.S. (ed.), Sea-food Processing, IFST Advances in Food Science Series. Technology, Quality & Safety, John Willey & Sons Ltd. West-Sussex, UK, pp. 359-386, DOI: https://doi. org/10.1002/9781118346174.ch14.
 • Pacquit A., Frisby, J., Diamond, D., Tong Lau, K., Farrell, A., Quilty, B., Diamond, D., 2007, Development of a Smart Packaging for the Monitoring of Fish Spoilage, Food Chemistry, vol. 102, iss. 2, pp. 466-470, DOI: https://doi.org/10.1016/j.food-chem.2006.05.052.
 • Pacquit, A., Lau, K.T., McLughlin, H., Frisby, J., Quilty, B., Diamond, D. 2006, Development of a Volatile Amine Sensor for the Monitoring of Fish Spoilage, Talanta, vol. 69, iss. 2, pp. 515-520, DOI: https://doi.org/10.1016/j.talanta.2005.10.046.
 • Parlapani, F.F., Harautounian, S.A., Nychas, G-J.E., Boziaris, I.S., 2015, Microbiological Spoilage of Volatile Production of Gutted European Sea Bass Stored under Air and Commercial Modified Atmosphere Package at 2°C, Food Microbiology, vol. 50, pp. 44-53, DOI: https://doi.org/10.1016/j.fm.2015.03.006.
 • Parlapani, F.F., Mallouchos, A., Haroutounian, S.A., Boziaris, I.S. 2014, Microbiological Spoilage and Investigation of Volatile Profile During Storage of Sea Bream Fillets under Various Conditions, International Journal of Food Microbiology, vol. 189, pp. 153-163, DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2014.08.006.
 • Ryder, J., Iddya, K., Ababouch, L. (eds.), 2014, Assessment and Management of Seafood Safety and Quality. Current Practices and Quality, Food and Agriculture Organization of United Nations, Rome, E-ISBN 978-92-5-107512-8 (PDF), http://www. fao.org/3/a-i3215e.pdf [access: 20.12.2015].
 • Ruiz-Capillas, C., Gillyon, C.M., Homer, W.F.A., 2000, Determination of Volatile Basic Nitrogen and Trimethylamine Nitrogen in Fish Sauce by Flow Injection Analysis, European Food Research and Technology, vol. 210, iss. 6, pp. 434-436, DOI: https://doi.org/10.1007/s002170050577.
 • Salinas, Y., Ros-Lis, J., Vivancos, J.L., Martínez-Máñez, R.M., Marcos, M.D., Aucejo, S., Herranz, N., Lorente, I. 2012, Monitoring of Chicken Meat Freshness by Means of a Colorimetric Array, Analyst, vol. 137, iss. 16, pp. 3635-3643, DOI: https:// doi.org/10.1039/c2an35211g.
 • The GIMP Team, 2015, GNU Image Manipulation Program (GIMP), https://www.gimp.org/ [access: 2.05.2015].
 • WorkWithColor, 2015, Color Converter, http://www.workwithcolor.com/color-con-verter-01.htm [access: 2.05.2015].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171485206

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.