PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | t. 17, z. 5, cz. 3 Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - bezpieczeństwo i obronność państwa | 231--244
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo Polski w cyberprzestrzeni

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Security of Poland in the Cyberspace
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Powstanie i upowszechnienie Internetu doprowadziło do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Jego cechą charakterystyczną jest rola i znaczenie informacji, która w wirtualnym świecie może być przesyłana w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca na świecie. W ten sposób złamana została istniejąca od wieków bariera czasu i miejsca. Dzięki Internetowi informacja szczególnie zyskała na znaczeniu. Nigdy dotąd bowiem w tak szybki i tani sposób nie można było pozyskiwać i przetwarzać informacji. Od lat 90. Internet rozwija się dynamicznie również w Polsce. Użytkownicy chętnie robią za jego pośrednictwem zakupy, korzystają z portali społecznościowych czy czytają blogi. Internet jest także powszechnie wykorzystywany przez organy administracji publicznej. Poza licznymi korzyściami związanymi z funkcjonowaniem w wirtualnym świecie Internet stał się środowiskiem podatnym na nowe, nieznane dotąd zagrożenia, na które narażona jest także Polska. Skuteczna walka z zagrożeniami w cyberprzestrzeni wymaga zaangażowania całej społeczności międzynarodowej. Coraz częściej problematykę tę podejmują organizacje międzynarodowe, których Polska jest członkiem. Niemniej jednak w ocenie Autorki działania podejmowane przez organizacje są niewystarczające. Niezbędne stało się podejmowanie zdecydowanych kroków oraz ustalanie jasnych przepisów prawa regulujących funkcjonowanie w tym środowisku. Na tym tle rodzi się nowy obszar aktywności, w którym Polska powinna zająć jasne stanowisko. Inicjatywy w zakresie utrzymania bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni mogą przyczynić się do wzmocnienia pozycji na forach organizacji międzynarodowych. (fragment tekstu)
EN
The development of Internet contributed to the development of the information society. Since the 90's, the Internet has been developed also in Poland. A virtual world has become an environment for the new unknown risks faced by the Polish society. It is necessary to take steps and create rules regulating functioning in a virtual world. (original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
 • Adamski A. (2011), Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości i kwestia jej ratyfikacji przez Polskę [w:] G. Szpor (red.), Internet ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa, Warszawa.
 • Tarnogorski R. (2013), Prawo konfliktów zbrojnych w cyberprzestrzeni, Biuletyn PISM, nr 31 (1007).
 • Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP, www.bbn.gov.pl.
 • Doktryna cyberbezpieczeństwa RP, Warszawa 2015 r., www.bbn.gov.pl.
 • Koncepcja strategiczna obrony i bezpieczeństwa członków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, przyjęta przez szefów państw rządów w Lizbonie, www.bbn.gov.pl.
 • Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni RP przygotowanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w czerwcu 2013 r., www.cert.gov.pl.
 • Rządowy Program Ochrony Cyberprzestrzeni RP na lata 2011-2016, www.mswia.gov.pl.
 • Wspólny Komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej: otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń, Bruksela 7.2.2013 r., www.mac.gov.pl.
 • Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie K.U. przeciwko Finlandii (Application no. 2872/02), www.prawaczłowieka.edu.pl.
 • Cyberbezpieczeństwo, Polska najbardziej zagrożonym krajem Unii Europejskiej, www.prnews.pl.
 • Historia 20 lat Internetu w Polsce,13.8.2011 r., www.gazetaprawna.pl.
 • Internauci 2015 r., Centrum Badań Opinii Społecznej nr 90/2015r., www.cbos.pl.
 • Koncepcja strategiczna NATO z 2010 r., Bezpieczeństwo Narodowe 2014/1, www.bbn.gov.pl. [dostęp: 22.6.2016 r.].
 • NATO odeprze atak cybernetyczny. Odpowiedź zgodnie z art. 5, www.defence24.pl.
 • Polak w Internecie: mniej świadomy zagrożeń od przeciętnego Europejczyka, www.chip.pl.
 • Realizacja przez podmioty państwowe zadań w zakresie ochrony cyberprzestrzeni RP, Raport NIK 42/2015/P/14/043/KBP, www.nik.gov.pl.
 • Rola Polski w budowaniu cyberbezpieczeństwa NATO, www.defence24.
 • Stępska P., Raport na temat cyberbezpieczeństwa, www.uniaeuropejska.org.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa działania systemów informatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych, Raport NIK 42/2016/P/15/042/KBP, www.nik.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171485210

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.