PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 5 | nr 7 Selected aspects of products and services quality | 73--87
Tytuł artykułu

Sensory Characterization and the Antioxidant Activity of Rooibos Tea

Warianty tytułu
Charakterystyka sensoryczna i aktywność antyoksydacyjna naparów rooibos
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Rooibos stanowią łodygi i pocięte liście krzewu Aspalathus linearis endemicznie porastającego zachodnią część Republiki Południowej Afryki. Napary przygotowane z liści tego krzewu wykazują szereg właściwości prozdrowotnych, w tym przede wszystkim właściwości antyoksydacyjne oraz antymutagenne. Pomimo stale rosnącej w naszym kraju popularności naparu rooibos nie opracowano jednolitego standardu jakości sensorycznej tych naparów. Obowiązujące określenia są nieprecyzyjne i bardzo często niejednoznaczne, tym samym utrudniają klasyfikację jakościową tych naparów. Przeprowadzone badania dotyczyły zidentyfikowania i scharakteryzowania wyróżników jakości sensorycznej, związanych z barwą, zapachem, smakiem naparów rooibos, tak aby wygenerować bardziej kompleksowy obraz tego, co jest często określane przez polskiego konsumenta tych naparów jako "typowe" lub "charakterystyczne". Celem badania było opracowanie wyróżników sensorycznych naparów rooibos dostępnych w na rynku Trójmiasta i porównanie uzyskanych wyników z ogólną zawartością polifenoli, oznaczoną metodą Folin-Ciocalteu oraz z aktywnością antyoksydacyjną, oznaczoną przy użyciem rodnika DPPH, badanych naparów. Oceny sensorycznej (barwa, zapach, smak, posmak) dziesięciu naparów rooibos dokonał dziewięcioosobowy zespół o sprawdzonej wrażliwości sensorycznej. Z uzyskanych w pierwszej części badania wyróżników wyselekcjonowano łącznie piętnaście, które posłużyły do dalszej oceny jakości sensorycznej badanych naparów. Ogólną zawartość polfenoli w badanych naparach oznaczono w zakresie od 34.38 mg GAE/100 ml do 145.23 mg GAE/100 ml. Aktywność antyoksydacyjna również oznaczono w szerokim zakresie od 64.82% do 96.54%. Stwierdzono statystycznie istotną korelację pomiędzy ogólną zawartością polifenoli a aktywnością antyoksydacyjną (r = 0,857, p = 0,0015). Analiza sensoryczna wykazała istotne zróżnicowanie naparów w zakresie wyróżników barwy, zapachu, smak i posmaku. Przeprowadzona analiza PCA pozwoliła na zakwalifikowanie badanych produktów dostępnych na trójmiejskim rynku do dwóch głównych grup. Napary o niskiej jakości były powiązane z negatywnymi atrybutami jakości sensorycznej, do których należały takie określenia, jak smak siana czy ściągające, gorzkie wrażenie pozostające po spożyciu naparów ro oibos, natomiast w próbkach o wyższych parametrach jakości dominowały określenia powiązane z charakterystycznymi atrybutami naparów rooibos, jak ziołowy zapach, słodki, karmelowy smak, klarowny kolor oraz gładki posmak. Stwierdzono również statystycznie istotną korelację pomiędzy wynikami oceny sensorycznej a ogólną zawartością polifenoli. (abstrakt oryginalny)
EN
Rooibos tea is a herbal tea which comes from the endemic South African fynbos plant, Aspalathus linearis and it has a lot of medicinal properties. The most important characteristics of rooibos are its antioxidant as well as antimutagenic/ antitumoral properties. In spite of the growing popularity of rooibos as a herbal tea in Poland, general tools to ensure effective quality assessment and the control of its sensory properties do not currently exist. This study was thus conducted to character-ize and identify the sensory attributes associated with the rooibos flavour; colour and mouth feel to generate a more comprehensive picture of what is frequently referred to the Polish consumer of rooibos tea as "typical" or "characteristic". The aim of this study was to find the sensory attributes of rooibos tea offered for retail sales on the Tri-city market and next to compare them with the total phenolic content, determined with the Folin-Ciocalteu reagent and antioxidant activity determined by using the DPPH reagent. The sensory quality (i.e. the colour, flavour, taste and mouth feel of the infu-sion) of 10 samples was evaluated by experts. The most frequently occurring descrip-tors were selected to compile a rooibos sensory lexicon of 15 flavour, taste, colour and mouth feel attributes. Rooibos samples contained a total amount of polyphenols from 34.38 mg GAE/100 ml to 145.23 mg GAE/100 ml. Antioxidant properties also were very different and varied from 64.82% to 96.54%. There was a substantial correlation between the phenolic content versus antioxidant activity (r = 0.857, p = 0.0015). The sensory analysis showed significant differences in rooibos tea in colour, flavour, taste and mouth feel attributes. Using the PCA analysis the products currently offered on the Tri-city market have been classified into two main quality groups. Most low-quality samples were associated with negative sensory attributes such as a hay/dried grass taste, and an astringent and bitter mouth feel, while higher-grade samples were generally associated with the "characteristic" rooibos attributes, i.e. honey, fruit and herbal-floral flavours, a sweet, caramel taste, clear colour and soft/smooth mouth feel. The statistically significant linear correlation between the results of the sensory analysis and total phenolic content was found. (original abstract)
Rocznik
Tom
5
Strony
73--87
Opis fizyczny
Twórcy
 • Gdynia Maritime University, Poland
 • Gdynia Maritime University, Poland
Bibliografia
 • Baryłko-Pikielna, N., Matuszewska, I., 2014, Sensoryczne badania żywności, Podstawy - Metody - Zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków.
 • Brand-Williams, W., Cuvelier, M.E., Berset, C., 1995, Use of Free Radical Method to Evaluate Antioxidant Activity, LWT - Food Science and Technology, vol. 28, iss. 1, pp. 25-30, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0023-6438(95)80008-5.
 • Büyükbalci, A., El, S.N., 2008, Determination of in Vitro Antidiabetic Effects, Antioxidant Activities and Phenol Contents of Some Herbal Teas, Plant Foods for Human Nutrition, vol. 63, iss. 1, pp. 27-33, DOI: 10.1007/s11130-007-0065-5.
 • Dmowski, P., Szczygieł, P., 2014, Wykorzystanie techniki TSDA do oceny jakości organoleptycznej naparów rooibos. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 86, pp. 190-197.
 • Hübsch, Z., Van Vuuren, S.F., Van Zyl, R.L., 2014, Can Rooibos (Aspalathus linearis) Tea Have an Effect on Conventional Antimicrobial Therapies?, South African Journal of Botany, vol. 93, pp. 148-156, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.sajb.2014.04.004.
 • ISO 14502-1:2005, Determination of substances characteristic of green and black tea. Part 1: Content of total polyphenols in tea. Colorimetric method using Folin-Cio-calteu reagent.
 • Iswaldi, I., Arráez-Román, D., Rodríguez-Medina, I., Beltrán-Debón, R., Joven, J., Segura-Carretero, A., Fernández-Gutiérrez, A., 2011, Identification of Phenolic Compounds in Aqueous and Ethanolic Rooibos Extracts (Aspalathus linearis) by HPLC-ESI-MS (TOF/IT), Anal. Bioanal. Chem., vol. 400, pp. 3643-3654, DOI: 10.1007/s00216-011-4998-z.
 • Joubert, E., de Beer, D., 2011, Rooibos (Aspalathus linearis) Beyond the Farm Gate: From Herbal Tea to Potential Phytopharmaceutical, South African Journal of Botany, vol. 77, pp. 869-886, DOI:10.1016/j.sajb.2011.07.004.
 • Joubert, E., Gelderblom, W.C.A., Louwa, A., de Beer, D., 2008, South African Herbal Teas: Aspalathus linearis, Cyclopia spp. and Athrixia phylicoides - A Review, Journal of Ethnopharmacology, vol. 119, pp. 376-412, DOI:10.1016/j.jep.2008.06.014.
 • Koch, I.S., Muller, M., Joubert, E., van der Rijst, M., Næs, T., 2012, Sensory Characterization of Rooibos Tea and the Development of a Rooibos Sensory Wheel and Lexicon, Food Research International, vol. 46, pp. 217-228, DOI:10.1016/j. foodres.2011.11.028.
 • Kotina, E.L., Stepanova, A.V., Tilney, P.M., Van Wyk, B.E., 2012, The Pharmacognostic Value of Leaf and Stem Anatomy in Rooibos Tea (Aspalathus linearis), South African Journal of Botany, vol. 82, pp. 129-133, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j. sajb.2012.07.002.
 • Marnewick, J.L., Rautenbach, F., Venter, I., Neethling, H., Blackhurst, D.M., Wolmarans, P., Macharia, M., 2011, Effects of Rooibos (Aspalathus linearis) on Oxidative Stress and Biochemical Parameters in Adults at Risk for Cardiovascular Disease, Journal of Ethnopharmacology, vol. 133, iss. 1, pp. 46-52, DOI: 10.1016/j. jep.2010.08.061.
 • Morton, J.F., 1982, Rooibos Tea, Aspalathus linearis, a Caffeineless Lowtannin Beverage, Economic Botany, vol. 37, pp. 164-173.
 • PN-EN ISO 13299:2010, Analiza sensoryczna. Metodologia. Ogólne wytyczne ustalania profilu sensorycznego.
 • PN-EN ISO 8586-1:1996, Analiza sensoryczna. Ogólne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania oceniających.
 • PN-EN ISO 8586-2:2008, Analiza sensoryczna. Ogólne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania oceniających. Cz. 2. Eksperci oceny sensorycznej.
 • PN-ISO 11035:1999, Analiza sensoryczna. Identyfikacja i wybór deskryptorów do ustalenia profilu sensorycznego z użyciem metod wielowymiarowych.
 • PN-ISO 6564:1999, Analiza sensoryczna. Metodologia. Metoda profilowania smakowitości.
 • PN-ISO 6658:1998, Analiza sensoryczna. Metodologia. Wytyczne ogólne.
 • Seo, H.-S., Lee, M.W., Jung, Y.-J., Hwang, I., 2009, A Novel Method of Descriptive Analysis on Hot Brewed Coffee: Time Scanning Descriptive Analysis, European Food Re-search and Technology, vol. 228, pp. 931-938, DOI: 10.1007/s00217-009-1006-3.
 • Thitilertdecha, N., Teerawutgulrag, A., Rakariyatham, N., 2008, Antioxidant and Antibacterial Activities of Nephelium lappaceum L. Extracts, LWT - Food Science and Technology, vol. 41, iss. 10, pp. 2029-2035, DOI: 10.1016j.lwt.2008.01.017.
 • Van der Merwe, J.D., Joubert, E., Richards, E.S., Manley, M., Snijman, P.W., Marnewick, J.L., Gelderblom, W.C.A., 2006, A Comparative Study on the Antimutagenic Properties of Aqueous Extracts of Aspalathus linearis (Rooibos), Different Cyclopia spp. (Honeybush) and Camellia Sinensis Teas, Mutation Research, vol. 611, pp. 42-53, DOI:10.1016/j.mrgentox.2006.06.030.
 • Villaño, D., Pecorari, M., Testa, M.F., Raguzzini, A., Stalmach, A., Crozier, A., Tubili, C., Serafini, M., 2010, Unfermented and Fermented Rooibos Teas (Aspalathus linearis) Increase Plasma Total Antioxidant Capacity in Healthy Humans, Food Chemistry, vol. 123, pp. 679-683, DOI: 10.1016/j.foodchem.2010.05.032.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171485285

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.