PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | z. 3 | 58--63
Tytuł artykułu

Innowacyjność członków grup producentów rolnych. Studium przypadków

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono problematykę innowacyjności na przykładzie dwóch grup producentów rolnych (X producentów gęsi i kaczek oraz Y producentów trzody chlewnej) w odniesieniu do prowadzonych gospodarstw rolnych. Źródłem materiałów był kwestionariusz wywiadu przeprowadzony w 2015 roku. W badaniach wykorzystano metodę opisową i porównawczą. Rolnicy charakteryzowanych grup prowadzili gospodarstwa, w których dominowała produkcja zwierzęca, dlatego implementowane przez nich innowacje w większości dotyczyły produkcji zwierzęcej. Ponad połowa ankietowanych w ramach tego działu zwiększyła pogłowie zwierząt. Najważniejszym nośnikiem innowacji dla rolników były szkolenia i kursy WODR. Wprowadzane innowacje były głównie finansowane z własnych środków pieniężnych. Ponad połowa z ankietowanych rolników twierdziła, że innowacje wpłynęły na unowocześnienie ich gospodarstwa, co miało korzystny wpływ na osiągane wyniki ekonomiczne i konkurencyjność na rynku.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the issue of innovation in the members of two producer groups / X producers of geese and ducks and Y producers of pigs / in relation to the farms. The source of the material was an interview questionnaire carried out in 2015. The research used a descriptive and comparative method. Farmers of the characterized groups ran farms where animal production was dominant, and therefore the innovations they implemented mostly involved animal production. More than half of respondents in this department increased animal stock. The most important vehicle for innovation for farmers was WODR training and courses. The innovations being introduced were mainly financed from own funds. More than half of the farmers surveyed claimed that innovations influenced the modernization of their farms, which had a positive impact on their economic performance and market competitiveness.(original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
58--63
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bogdanienko Jerzy. 2004. Innowacyjność przedsiębiorstw. Toruń: Wydawnictwo Mikołaja Kopernika.
 • Drucker Peter F. 1992. Innowacje i przedsiębiorczość - praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
 • Grzybowska Barbara. 2012. Innowacyjność przemysłu spożywczego w Polsce - ujęcie regionalne. Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Hirschman Elizabeth C.1980. "Innovativeness, novelty seeking and consumer creativity". Journal of Consumer Research 7 (3): 283-290.
 • Jóźwiak Wojciech, Adam Kagan , Zofia Mirkowska. 2012. "Innowacje w polskich gospodarstwach rolnych, zakres ich wdrażania i znaczenie". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3: 6-7.
 • Juchniewicz Małgorzata. 2011. "Innowacje nietechnologiczne w przemyśle spożywczym". Roczniki Naukowe SERiA XIII (2): 159-164.
 • Kalinowski Julian, Danuta Gonet. 2014. "Informacje i innowacje w zarządzaniu gospodarstwami rolnymi w województwie dolnośląskim". Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie Finanse i Marketing 11 (60): 56-64.
 • Kisiel Roman, Karolina Bobuchowska. 2008. ‚Działalność innowacyjna przedsiębiorstw zarejestrowanych w Regionalnym Systemie Wspierania Innowacji". Roczniki Naukowe SERiA X (1): 159-163.
 • Kociszewski Michał, Joanna Szwacka. 2008. ,,Innowacyjność stymulatorem rozwoju przedsiębiorstw przemysłu spożywczego". Prace Naukowe SGGW. Innowacje i innowacyjność w sektorze Agrobiznesu 45: 81-89.
 • Łęczycki Kazimierz. 2008. Innowacje w gospodarstwie rolniczym [W] Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu, 45-57. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Maziarz Czesław. 1984. Andragogika rolnicza. Warszawa: PWN.
 • Midgley David F., Grahame R. Dowlnig. 1978. "Innovativeness: the concept and its measurement". Journal of Consumer Research 4: 229-230.
 • Podręcznik Oslo. 2008. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Warszawa: MNiSW.
 • Ratajczak Zofia. 1980. Człowiek w sytuacji innowacyjnej. Warszawa: PWN.
 • Rogers Everett M. 1983. Diffusion of Innovations. New York: The Free Press.
 • Rudnicki Roman. 2008. Kształtowanie przestrzeni produkcyjnej a innowacyjność w rolnictwie. [W] Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu, red. M. Adamowicz, 247-256. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Ryznar Józef. 1995. Doradztwo rolnicze w zarysie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
 • Schumpeter Joseph A. 1939. Business cycles: A theoretical, historical and statistical analysis of capitalist process. New York: McGraw-Hill.
 • Sikorska-Wolak Izabella. 1997. "Innowacyjność rolników i jej aspekty psychologiczne". Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 2: 20-22.
 • Stachak Stanisław. 2013. Podstawy metodologii nauk ekonomicznych. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171485551

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.