PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 16 | nr 1 | 11--35
Tytuł artykułu

Institutional Surrounding of Innovative Activity - Based on Opinions of Women and Men Engaged in the Process of Innovation

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Instytucjonalne otoczenie działalności innowacyjnej w opiniach kobiet i mężczyzn zaangażowanych w proces innowacji
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Tło badań. Innowacje są jednym za źródeł wzrostu gospodarczego i rozwoju w długim okresie czasu. Dlatego też istotne jest rozważenie, które czynniki kształtują, wpływają na i promują działania innowacyjne.
Cel badań. Głównym celem artykułu jest rozpoznanie różnic w opiniach kobiet i mężczyzn zatrudnionych w innowacyjnych przedsiębiorstwach na temat rozwiązań promujących działania innowacyjne, które powinny zostać wzięte pod uwagę przy projektowaniu polityki państwa.
Metodologia. Aby osiągnąć ten cel, przeprowadzono ankietę dotyczącą kontekstu instytucjonalnego procesu innowacji wśród osób związanych z działalnością badawczą w przedsiębiorstwach, które otrzymały publiczne wsparcie finansowe swojej działalności innowacyjnej. W celu pogrupowania różnych rozwiązań instytucjonalnych wpływających na kobiety i mężczyzn wykorzystano analizę skupień.
Kluczowe wnioski. Wyniki badania pokazują, że rozwiązania instytucjonalne promujące działania innowacyjne nie są neutralne ze względu na płeć, wskazując, że występują zarówno podobieństwa, jak i różnice w opiniach badanych kobiet i mężczyzn, jak i w opiniach dotyczących rozwiązań promujących działalność innowacyjną wśród kobiet lub mężczyzn. Środowisko pracy jest postrzegane jako najsilniejsza determinanta procesu innowacji. Jednak połączenie polityki innowacji i publicznych działań na rzecz równości płci również ma znaczenie w rozwoju innowacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Background. Innovations are one of the sources of economic growth and long-term development. Therefore it is important to consider which factors form, influence, and promote innovative activities.
Research aims. The main objective of the article is to identify the differences in opinions between men and women employed in innovative enterprises regarding solutions promoting innovative activities, which should be taken into account, while public policy is designed.
Methodology. In order to reach this objective, a survey concerning the institutional context of the process of innovation was conducted among research personnel in companies that received public financial support for their innovative activities. In order to group different institutional solutions influencing women and men, the cluster analysis was used.
Key findings. The results of the study show that institutional solutions promoting innovative activities are not gender neutral, indicating that there are both similarities and differences in women's and men's opinions, as well as in opinions regarding the solutions promoting innovative activities by women and men. The work environment is perceived as the most powerful determinant of the process of innovation. However, a combination of innovation policy and public actions for equality also plays a role in the development of innovations. (original abstract)
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
11--35
Opis fizyczny
Twórcy
 • Jagiellonian University, Krakow
 • Jagiellonian University, Krakow
 • Jagiellonian University, Krakow
 • Jagiellonian University, Krakow
Bibliografia
 • Abels, G. (2012). Research by, for and about Women: Gendering Science and Research Policy. In: G. Abels & J.M. Mushaben (eds.), Gendering European Union. New Approaches to Old Democratic Deficits (pp. 187-207). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Alsos, G.A., Ljunggren, E. & Hytti, U. (2013). Gender and innovation: state of the art and a research agenda. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 5(3), 236-256.
 • Amable, B. (2000). Institutional complementarity and diversity of social systems of innovation and production. Review of International Political Economy, 7(4), 645-687.
 • Beede, D., Julian, T., Langdon, D., McKittrick, G., Khan, B. & Doms, M. (2011). Women in STEM. A Gender Gap to Innovation. U.S. Department of Commerce, Office of the Chief Economist, Washington. [Online] Retrieved from: http://www.esa.doc.gov/sites/default/files/womeninstemagaptoinnovation8311.pdf (access: 12.03.2016).
 • Bunker Whittington, K. & Smith-Doerr, L. (2005). Gender and commercial science - Women's patenting in the life sciences. Journal of Technology Transfer, 30(4), 355-370.
 • Carrasco, I. (2014). Gender gap in innovation: an institutionalist explanation. Management Decision, 52(2), 410-424.
 • Chavance, B. (2009). Institutional Economics. London & New York: Routledge.
 • Degraff, J. & Quinn, E. (2007). Leading Innovation. New York: McGraw-Hill.
 • Deza, M. & Deza E. (2009). Encyclopedia of Distance. Berlin: Sprnger-Verlag.
 • Dudel, B., Kowalczuk-Walędziak, M., Łogwiniuk, K.M., Szorc, K. & Wróblewska, U. (2014). Innowacje w teorii i praktyce edukacyjnej. Białystok: Fundacja Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Społeczno-Pedagogicznych. [Online] Retrieved from: http://pedagogika.uwb.edu.pl/files/file/PDF/PUBLIKACJE/Innowacje.pdf http://www://pedagogika.uwb.edu.pl/files/file/PDF/PUBLIKACJE/Innowacje.pdf (access: 23.03.2016).
 • Eriksson, A.F. (2014). A gender perspective as trigger and facilitator of innovation. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 6(2), 163-180.
 • Everitt, B., Landau, S., Leese, M. & Stahl, D. (2011). Cluster Analysis. West Sussex, UK: John Willey & Sons.
 • Foss, L., Woll, K. & Moilanen, M. (2013). Creativity and implementations of new ideas: do organizational structure, work environment and gender matter? International Journal of Gender and Entrepreneurship, 5(3), 298-322.
 • Freeman, Ch. (1987). Technology and Economic Performance: Lessons from Japan. London: Printer Publisher.
 • Frietsch, R., Haller, I., Vrohlings, M. & Grupp, H. (2008). Gender-specific patterns in patenting and publishing. Fraunhofer ISI Discussion Papers Innovation Systems and Policy Analysis, 16.
 • Frietsch, R., Haller, I., Funken-Vrohlings, M. & Grupp, H. (2009). Gender-specific patterns in patenting and publishing. Research Policy, 38, 590-599.
 • Galindo, M.-A. & Ribeiro D. (eds.) (2012). Women's Entrepreneurship and Economics. New Perspectives, Practices, and Policies, New York: Springer.
 • Gonet, D. (2015). Innowacyjność na przykładzie kobiet i mężczyzn prowadzących gospodarstwa rolne z gminy Bojanowo. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 5(17), 59-64.
 • Grabiński, T. (1984). Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych. Special issue: monographies, no. 61. Kraków: AE.
 • Grabiński, T., Wydymus, S. & Zeliaś, A. (1989). Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWN.
 • Hunt, J., Garant, J.-P., Herman, H. & Munroe, D.J. (2013). Why are women underrepresented amongst patentees? Research Policy, 42, 831-843.
 • Jacobsen, J.P. (2003). Some Implications of the Feminist Project in Economics for Empirical Methodology. In: D.K. Barker & E. Kuiper (eds.), Towards a Feminist Philosophy of Economics (pp. 89-103). London: Routledge.
 • Jaworek, M., Zachorowska-Mazurkiewicz, A. (2015). Gender as a category of analysis in the social sciences. In: E. Okoń-Hoodyńska & A. Zachorowska-Mazurkiewicz (eds.), Statistical profiles of women's and men's status in the economy, science and society. Kraków: WUJ.
 • Jönsson, P. & Carlsson, I. (2000). Androgyny and creativity: a study of the relationships between a balanced sex-role and creative function. Scandinavian Journal of Psychology, 41, 269-274.
 • Kaufman, L., Rousseeuw, P. (2005). Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster Analysis. West Sussex: John Willey & Sons.
 • Larivière, V., Ni, Ch., Gingras, Y., Cronin, B. & Sugimoto C.R. (2013). Bibliometrics: Global gender disparities in science. Nature, 504, 211-213.
 • Malhotra, A., Schulte, J., Patel, P. & Petesch, P. (2009). Innovation for Women's Empowerment and Gender Equality. Washington D.C.: The international Center for Research on Women (ICRW).
 • North, D. (1994). Institutions matter, mimeo. Washington University.
 • Okoń-Horodyńska, E. (2015). From Innovation to Innovative Gender. In: E. Okoń-Horodyńska & A. Zachorowska-Mazurkiewicz (eds.), Statistical profiles of women's and men's status in the economy, science and society (pp. 231-254). Kraków: WUJ.
 • Okoń-Horodyńska, E. & Zachorowska-Mazurkiewicz, A. (eds.) (2015). Statistical Profiles of Women's and Men's Status in the Economy, Science and Society. Kraków: WUJ.
 • Okoń-Horodyńska, E., Zachorowska-Mazurkiewicz, A., Sierotowicz, T. & Wisła, R. (2015). Gender in the creation of intellectual property of the selected European Union countries. Economics and Sociology, 8(2), 11-25.
 • Okoń-Horodyńska, E. (2015). Regional Innovation Strategy as One of the Fields for Research in Innovative Gender (InnoGend). OPTIMUM. Studia Ekonomiczne, 5(77), 93-109.
 • Østergaard, C.R., Timmermans, B. & Kristinsson, K. (2011). Does a different view create something new? The effect of employee diversity on innovation. Research Policy, 40(3), 500-510.
 • Panek, T., Zwierzchowski, J. (2013). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Teoria i zastosowania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • PARP (2007). Rola kobiet w innowacyjnej przedsiębiorczości wysokich technologii. Warszawa: ARC Rynek i Opinia, PARP.
 • Schumpeter, J.A. (1912). Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung (2nd ed.). München und Leipzig: Duncker & Humblot, 1926. English edition: The Theory of Economic Development, New York: Oxford University Press, 1934.
 • Shane, S. (2009). Why encouraging more people to become entrepreneurs is bad public policy. Small Business Economics, 33(2), 141-149.
 • Sneath, P.H.A. & Sokal, R.R. (1973). Numerical Taxonomy. San Francisco: W.H. Freeman.
 • Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3: Analizy wielowymiarowe. Kraków: StatSoft Polska.
 • Storper, M. (2000). Conventions and institutions: rethinking problems of state reform, governance and policy. In: L. Burlamaqui, A.C. Castro & H.-J. Chang (eds.), Institutions and the Role of the State (pp. 73-102). Cheltenham: Edward Elgar.
 • Whalen, Ch.J. (1996). The institutional approach to political economy. In: F.E. Foldvary (ed.), Beyond Neoclassical Economics; Heterodox Approaches to Economic Theory (pp. 83-99). Cheltenham: Edward Elgar.
 • Womenable (2010). Innovation and Women's Entrepreneurship. An Exploration of Current Knowledge. United Nations Conference on Trade and Development, London.
 • Zachorowska-Mazurkiewicz, A. & Sierotowicz, T. (2016). Women, men and creativity in business sector - comparative studies of leading EU and ECE countries. Journal of Research in Business, Economics and Management (JRBEM), 5(3), February, 609-624.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171485609

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.