PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 2(52) | 288--299
Tytuł artykułu

Difficult Situations in the Profession of a Dietitian-Therapist

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Trudne sytuacje w pracy dietetyka-terapeuty
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Occupational stress and burnout syndrome can lead to many negative individual, social and economic consequences. Dietitians' occupational stress is associated with many aspects. One of them is the need for flexible responses to the needs of clients and patients. Another, related to the existing knowledge, is the capability to select and assess the dynamically growing media space content concerning the nutritional value of various products, as acquired through the use of modern technologies. Dietitians face the challenge of the stereotypes associated with eating; changing patients' or clients' bad habits of eating is a challenge, often causing frustration. Frustration, external and internal conflicts are the most difficult situations in the workplace. They can exacerbate the stress associated with the profession and consequently lead to unpleasant consequences in the form of occupational burnout. In order to counter this, it is necessary to increase the employees' own resources and changing the conditions and organization of work. (original abstract)
Stres zawodowy i zespół wypalenia zawodowego może prowadzić do negatywnych konsekwencji w wymiarze indywidualnym, społecznym i ekonomicznym. W pracy dietetyka-terapeuty stres wiąże się z wieloma aspektami. Jednym z nich jest konieczność elastycznego reagowania na potrzeby zgłaszających się klientów i pacjentów. Kolejnym, wiążącym się z posiadaną wiedzą, jest umiejętność dokonywania selekcji i oceny dynamicznie rosnącej w przestrzeni medialnej ilości informacji na temat wartości odżywczych produktów, pozyskiwanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Wyzwaniem są stereotypy związane z odżywianiem się; zmiana nieprawidłowych nawyków żywieniowych pacjentów czy klientów jest wyzwaniem, niosącym często poczucie frustracji. Najczęstszymi sytuacjami trudnymi w pracy zawodowej są frustracja oraz konflikty interpersonalne i intrapsychiczne. Mogą one nasilać stres związany z wykonywanym zawodem i prowadzić do przykrych skutków w postaci wypalenia zawodowego. Aby temu przeciwdziałać, konieczne jest zwiększenie zasobów własnych pracowników oraz zmiany warunków i organizacji pracy. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
288--299
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie
Bibliografia
 • Antonovsky A., Grzegołowska-Klarkowska H.J. (1995), Rozwikłanie tajemnicy zdrowia: Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować, Fundacja IPN, Warszawa.
 • Bishop G.D. (2000), Psychologia zdrowia, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.
 • Busch F.N. (2017), A model for integrating actual neurotic or unrepresented states and symbolized aspects of intrapsychic conflict, "Psychoanal.Q", No. 86(1).
 • Flaxman P.E., Bond F.W. (2010), A randomised worksite comparison of acceptance and commitment therapy and stress inoculation training, "Behaviour Research and Therapy", No. 48(8), http://doi.org/10.1016/j.brat.2010.05.004 [access: 13.04.2017].
 • Folkman S., Moskowitz J. (2006), Positive affect and meaning-focused coping during significant psychological stress, (in:) Schut, H., de Wit J., van den Bos G. (Eds.), The scope of social psychology: Theory and application, Psychology Press, Hove UK.
 • Goyal M., Singh S., Sibinga E.M., Gould N.F., Rowland-Seymour A., Sharma R., et al. (2014), Meditation Programs for Psychological Stress and Well-Being, "Comparative Effectiveness Reviews", No. 124, Johns Hopkins University Evidence-based Practice Center Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); Report No.: 13(14)-EHC116-EF, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/ PMH0063263/ [access: 11.04.2017].
 • Grzywacz R. (2011), Brak aktywności ruchowej i jej wpływ na stres u ludzi pracujących zawodowo, "Borgis - Medycyna Rodzinna", nr 3.
 • Gulla B. (2015), Zakaz czy nakaz? Skuteczny przekaz zaleceń zdrowotnych, "Zeszyty Prasoznawcze", nr 222(2).
 • Heszen, I. (2013), Psychologia stresu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Heszen I. (2010), Duchowość i jej rola w radzeniu sobie ze stresem, (in:) Suchocka L., Sztembis R. (Eds.), Człowiek i dzieło, KUL Press, Lublin.
 • Heszen I., Sęk H. (2007), Psychologia zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hobfoll E.S. (2006), Stres, kultura i społeczność: Psychologia i filozofia stresu, GWP, Gdańsk.
 • Lazarus R.S., Folkman S. (1987), Transactional theory and research on emotions and coping, DOI: 10.1002/per.2410010304 [access: 14.04.2017].
 • Lazarus R.S. (2006), Stress and Emotion: A New Synthesis, Springer Publishing Company, Inc., New York.
 • Leśniewska A., Stosik A. (2013), Problem dopasowania jako wyzwanie dla współczesnych organizacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 277.
 • Molek-Winiarska D. (2012), Rozwój umiejętności pracowników w aspekcie radzenia sobie ze stresem, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 249.
 • Ogden J. (2011), Psychologia odżywiania się. Od zdrowych do zaburzonych zachowań żywieniowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Ogińska-Bulik N., Zadworna-Cieślak M. (2015), Spirituality and the negative and positive effects of traumatic experiences in a group of emergency service workers, "Polish Journal of Applied Psychology", No. 13(2), DOI: https://doi.org/10.1515/ pjap-2015-0027 [access: 14.04.2017].
 • Ogińska-Bulik N. (2006), Stres w zawodach usług społecznych. Źródła. Konsekwencje. Zapobieganie, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Owczarek K. (2011), Zjawisko stresu, (w:) Fiedor P., Pawłowski W. (red.), Medycyna katastrof, Oficyna Wydawnicza WUM, Warszawa.
 • Parnandi A., Gutierrez-Osuna R. (2015), Physiological modalities for relaxation skill transfer in biofeedback games, "IEEE J Biomed Health Inform.", DOI: 10.1109/ JBHI.2015.2511665 [access: 14.04.2017].
 • Podgórska L., Paśnik K. (2014), Rola dietetyka w prowadzeniu chorego leczonego bariatrycznie, "Piel. Zdr. Publ.", nr 4(3).
 • Ratajczak Z. (2008), Psychologia pracy w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ruotsalainen J. H., Verbeek J. H., Marine A., Serra C. (2015), Preventing occupational stress in healthcare workers, "Cochrane Database of Systematic Reviews", No. 4. Art. No.: CD002892, DOI: 10.1002/14651858.CD002892.pub5 [access: 13.04.2017]
 • Sandrin L. (2006), Jak się nie wypalić pomagając innym, Wydawnictwo Jedność, Kielce.
 • Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy 2015. (2015), https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/156451/Sprawozdanie%202015.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171485667

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.