PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. nr 51 | 73--81
Tytuł artykułu

Kapitał ludzki - szanse i wyzwania w kontekście rozwoju koncepcji Industrie 4.0

Autorzy
Warianty tytułu
Human Capital - Opportunities and Threats in the Light of the Industrie 4.0
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono problem zasobów ludzkich w kontekście szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą rozwój koncepcji Przemysł 4.0 (niem. Industrie 4.0). Tłem dla analizy tego zagadnienia stały się: idea kapitału ludzkiego jako części kapitału intelektualnego, ogólna charakterystyka koncepcji czwartej rewolucji przemysłowej, jak również współczynnik gotowości państw członkowskich UE do implementacji jej zasad w gospodarkach krajowych (Industrie 4.0 - Readiness Index). Przytoczono również poglądy, inicjatywy i działania Komisji Europejskiej w zakresie kształtowania kapitału ludzkiego w dokumentach unijnych. W tym kontekście wskazano także problemy na krajowym rynku, poparte wynikami badań i analizami środowisk naukowych. W dobie cyfrowej transformacji Europy nieuniknione są zmiany w programach nauczania, na rynku pracy, w organizacji i administracji przemysłu. Przedstawiono także najważniejsze wyzwania stojące przed kapitałem ludzkim. Zwrócono uwagę na czynniki, które mogą determinować wdrożenie koncepcji Przemysł 4.0, takie jak: niski poziom umiejętności cyfrowych społeczeństwa, deficyt specjalistów branży IT, niski poziom finansowania badań naukowych, a także komercjalizacji innowacyjnych projektów. Z jednej strony cyfryzacja gospodarki i przemysłu niesie ze sobą zagrożenia w postaci wykluczenia z rynku pracy osób o niewyspecjalizowanych umiejętnościach czy braku kompetencji cyfrowych. Z drugiej stworzy też wiele możliwości dalszego kształcenia (kształcenie ustawiczne, szkolenia) oraz wygeneruje kolejne miejsca pracy, dzięki technologiom takim jak np. działanie w chmurze obliczeniowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the problem of human resources in the context of the opportunities and threats posed by the development of the concept of Industry 4.0. The background for the analysis is: the idea of human capital as part of the intellectual capital, the general characteristics of the concept of the fourth industrial revolution, as well as the coefficient of preparedness of EU Member States to implement its principles in national economies (Industrie 4.0 - Readiness Index). Author also quoted the views, initiatives and activities of the European Commission in the field of formation of the human capital in the EU documents. It is the context of the problems on the domestic market. In the era of digital transformation of Europe we are facing inevitable changes in curricula, the labor market, the organization and administration of the industry. Major challenges facing human capital that may determine the implementation of the concept of Industry 4.0 in Poland are: low level digital skills, deficit of IT professionals, insufficient funding for research and commercialization of innovative projects. On the one hand, the digitization of the economy and the industry brings with it the threat of a exclusion of non-skilled workers or from the labor market. On the other, Industry 4.0 will create a lot of educational opportunities (lifelong learning, skills development) and will generate new jobs, thanks to technologies such as cloud computing. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
73--81
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Bibliografia
 • Arak P., Bobiński A. i in., 2016, Czas na przyspieszenie. Cyfryzacja gospodarki Polski, Raport Polityka Insight, http://zasoby.politykainsight.pl (dostęp: 01.09.2016 r.).
 • Blanchet M., Rinn T., Thaden G., Thieulloy G., 2014: Industry 4.0, The new industrial resolution How Europe will succeed. Berger Roland Strategy Consultants Gmbh.
 • Butkiewicz-Schodowska A., 2015, Kapitał ludzki we współczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwami, "Współczesne Problemy Ekonomiczne", nr 11, http://dx.doi.org /10.18276/wpe.2015.11-1.
 • Chambers J., Cyfrowa transformacja europy, http://projectsyndicate.innpoland.pl/115853,-cyfrowa-transformacja-europy (dostęp: 29.08.2016 r.).
 • Davis R., 2015, Industry 4.0. Digitalisation for productivity and growth, http://europarl.europa.eu (dostęp: 27.08.2016 r.).
 • Geissbauer R., Vedso J., Schrauf S., 2016, Industry 4.0: Building the digital enterprise. 2016 Global Industry 4.0 Survey. PWC.
 • Kampa A., 2014, Ekonomiczne uwarunkowania robotyzacji procesów produkcyjnych, "Zarządzanie Przedsiębiorstwem", nr 3.
 • Kocór M, 2015, Niedopasowanie kompetencyjne [w:] Polski rynek pracy - wyzwania i kierunki działań, red. J. Górniak, PARP, Warszawa.
 • Komisja Europejska, 2010, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Europejska agenda cyfrowa, Bruksela, dnia 19.05.2010 r., KOM(2010)245 - wersja ostateczna.
 • Komisja Europejska, 2015, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy, Bruksela, dnia 06.05.2015 r. COM(2015) 192 final.
 • Komisja Europejska, 2016, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Cyfryzacja europejskiego przemysłu. Pełne wykorzystanie możliwości jednolitego rynku cyfrowego, Bruksela, dnia 19.04.2016 r. COM(2016) 180 final.
 • Konkel M., Przemysł 4.0 odmieni rynek pracy, http://pulsinnowacji.pb.pl (dostęp: 29.08.2016 r.).
 • Kubalińska M., 2013, Wpływ cloud computing na budowę społeczeństwa informacyjnego i rozwój gospodarczy, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" nr 32, red. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów.
 • Kuźniar K., 2008, Kapitał ludzki jako podstawa sukcesu nowoczesnego przedsiębiorstwa [w:] Problemy ekonomii i polityki gospodarczej, red. G. Maniak, KMUS, Szczecin.
 • Lichtblau K., Stich V. i in., 2015, Impuls Studie. Industrie 4.0-Readiness, Aachen, Köln.
 • Pieriegud J., 2016, Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa - wymiar globalny, europejski i krajowy. [w:] Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa - szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych, red. J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud. Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego.
 • Schulz T., Industry 4.0 Koncepcja cyfrowej transformacji, http://www.vix.com.pl/wp-content/uploads/koncepcja-industry-4-0.pdf (dostęp: 29.08.2016 r.).
 • Świderska A., 2016, Nowoczesna produkcja oczami praktyków, http:// magazynprzemyslowy.pl (dostęp: 27.08.2016 r.).
 • Thimsen J., 2014, Czwarta rewolucja przemysłowa, http://polskiprzemysl.com.pl/zarzadzanie/czwarta-rewolucja-przemyslowa/ (dostęp: 29.08.2016 r.).
 • Wosiek M., 2015, Niespójności w rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce - spojrzenie przez pryzmat koncepcji kapitału intelektualnego, cz. 2: Kapitał ludzki a kapitał strukturalny rozwoju, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" nr 42, red. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów.
 • Wosiek M., 2015, Niespójności w rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce - spojrzenie przez pryzmat koncepcji kapitału intelektualnego, cz. 1: Kapitał ludzki a kapitał społeczny, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" nr 41, red. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171485685

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.