PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 4 | 62--78
Tytuł artykułu

Sieć współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-czeskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Transborder Cooperation Network in the Polish-Czech Borderland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem tego artykułu jest identyfikacja charakteru współpracy transgranicznej na poziomie lokalnym na pograniczu polsko-czeskim, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sieć powiązań transgranicznych. Badanie dotyczyło współpracy objętej wsparciem Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w ramach EWT. Analizie poddano zarówno wszystkie realizowane projekty, jak i wszystkich beneficjentów, tj. 250 projektów oraz 350 polskich i czeskich instytucji. Z uwagi na charakter pogranicza polsko-czeskiego, którego znaczną część stanowią obszary górskie, specjalną uwagę zwrócono na projekty z zakresu turystyki. Badanie wykazało, że sieć współpracy była słabo rozwinięta, natomiast wyraźnie widoczne były kluczowe węzły sieci, tworzące grupę instytucji najbardziej aktywnych w kształtowaniu relacji współpracy transgranicznej.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to identify the character of transborder cooperation on the local level in the Polish-Czech borderland with a special focus on the transborder relations network. To this end, the author analyzes cooperation co-financed under Poland-Czech Republic Cross-Border Cooperation Programme 2007-2013 in the framework of ETC and examines all realized Project and all beneficiaries, i.e. 250 projects and 350 Polish and Czech institutions. Due to the mountainous character of the Polish-Czech borderland, special attention is paid to projects concerning tourism. The research reveals that the cooperation network is poorly developed. However, the most import ant nodes in this network are clearly visible and they are the most active institutions that shape the relations of transborder cooperation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
62--78
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Amilhat-Szary A.-L., 2007, "Are borders more easily crossed today? The paradox of contemporary trans-border mobility in the Andes", Geopolitics, t. 12, nr 1, s. 1-18.
 • Anderson J., O'Dowd L., 1999, "Borders, border regions and territoriality: Contradictory meanings, changing significance", Regional Studies, t. 33, nr 7, s. 593-604.
 • Batorski D., 2008, "Metody analizy sieci i ich zastosowanie w ewaluacji", w: A. Haber, M. Szałaj (red.), Środowisko i warsztat ewaluacji, Warszawa: PARP.
 • Belof M., Mironowicz L, Mlek M., Zipser T., Polański T., 2008, "Uwarunkowania rozwo-ju przestrzennego Polski wynikające z sąsiedztwa z republiką Czech", w: Ekspertyzy do KPZK 2008-2033, t. 3, Warszawa: MRR, s. 233-274.
 • Borgatti S.P., Halgin D.S., 2011, "On network theory", Journal of Organization Science, t. 22, nr 5, s. 1157-1167.
 • Brunet-Jailly E., 2005, "Theorizing borders: An interdisciplinary perspective", Geopolitics, t. 10, nr 4, s. 633-649.
 • Dołzbłasz S., 2015, "Symmetry or asymmetry? Cross-border openness of service pro-viders in Polish-Czech and Polish-German border towns", Moravian Geographical Reports, t. 23, nr 1, s. 2-12.
 • Dołzbłasz S., Raczyk A., 2010, Współpraca transgraniczna w Polsce po akcesji do UE, Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Dörry S., Decoville A., 2012, "Transportation policy networks in cross-border regions: First results from a social network analysis in Luxembourg and the Greater Region", CEPS/INSTEAD Working Paper, nr 2012-22.
 • Durand F., Nelles J., 2012, "Cross-border governance within the Eurometropolis Lille- Kortrijk-Toumai (ELKT) through the example of crossborder public transportation", CEPS/INSTEAD Working Paper, nr 2012-16.
 • Freeman L. C., 2004, The Development of Social Network Analysis: A Study in the Sociology of Science,Vancouver: Empirical Press.
 • Furmankiewicz M., Stefańska J., 2010, "Partnerstwa terytorialne jako sieci organizacyjne. Analiza powiązań w trzech wybranych "lokalnych grupach działania" w Polsce", Studia Regionalne i Lokalne, nr 1(39), s. 5-25.
 • Gonzalez-Gómez T., Gualda E., 2014, "Cross-border networks in informal and formal cooperation in the border regions Andalusia Algarve -Alentejo and Finland-Estonia", European Planning Studies, t. 22, nr 7, s. 1407-1424.
 • Gorzelak G., Zawalińska K. (red.), 2013, European Territories: From Cooperation to Integration?, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Hanneman R., Riddle M., 2005, Introduction to Social Network Methods, Riverside: University of California.
 • Jones, R. 2009. "Categories, borders and boundaries", Progress in Human Geography, t. 33, nr 2, s. 174-189.
 • Kozak M., Olejniczak K., Płoszaj A., Kościelecki P., Wolański M., Borowczak A., Kozicki B., Weremiuk A., Pander W., Czemiejewski B., Ledzion B., 2012, Wyzwania i cele dla programów współpracy transgranicznej z udziałem Polski po 2013 roku, Wrocław-Warszawa: MRR.
 • Lara-Valencia F., 2011, "The 'thickening' of the US-Mexico border: Prospects for cross- border networking and cooperation", Journal of Borderlands Studies, t. 26, nr 3, s. 251-264.
 • Newman D., Paasi A., 1998, "Fences and neighbours in the postmodern world: Boundary narratives in political geography", Progress in Human Geography, t. 22, nr 2, s. 186-207.
 • Olejniczak K., Ledzion B., Kościelecki P., Płoszaj A., Pander W., Domaradzka A., 2008, Ocena udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu INTERREGIIIB CADSES, Warszawa: EGO s.c. dla MRR.
 • Paasi A., 2011, "A border theory: Unattainable dream or a realistic aim for border scholars?", w: D. Wastl-Walter (red.), The Ashgate Research Companion to Border Studies, Famham: Ashgate, s. 11-32.
 • Palmeiro Pinheiro J.L., 2009, "Transborder cooperation and identities in Galicia and Northern Portugal", Geopolitics, t. 14, nr 1, s. 79-107.
 • Perkmann M., 2007, "Construction of new territorial scales: A framework and case study of the EUREGIO Cross-border Region", Regional Studies, t. 41, nr 2, s. 253-266.
 • Płoszaj A., 2011, "Networks in evaluation", w: K. Olejniczak, M. Kozak, S. Bienias (red.), Evaluating the Effects of Regional Interventions: A Look Beyond Current Structural Funds' Practice, Warszawa: Ministiy of Regional Development, s. 282-300.
 • Płoszaj A., 2013, Sieci instytucji otoczenia biznesu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Płoszaj A., 2014, Inter-organizational Network of Cross-border Cooperation in Podkarpackie Voivodship and Lviv Oblast, Warszawa: EUROREG.
 • Płoszaj A., Wojnar K., 2009, "Analiza sieci współpracy ośrodków naukowo-badawczych - przykład programu ESPON", Studia Regionalne i Lokalne, nr 4, s. 86-100.
 • Rudaz G., 2009, "Territorial redefinition and the governance of mountain regions", Revue de géographie alpine, t. 9, nr 2, s. 27-37.
 • Strihan A., 2008, "A network-based approach to regional borders: The case of Belgium", Regional Studies, t. 42, nr 4, s. 539-554.
 • Strüver A., 2004, "Everyone creates one's own borders: The Dutch-German borderland as representation", Geopolitics, t. 9, nr 3, s. 627-648.
 • Svensson S., Nordlund C., 2014, "The building blocks of a Euroregion: Novel metrics to measure cross-border integration", Journal of European Integration, t. 37, nr 3, s. 371-389.
 • Swianiewicz P., Herbst J., Lackowska M., Mielczarek A., 2008, Szafarze darów europejskich: kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Szmigiel-Rawska K., Dołzbłasz S., 2012, Trwałość współpracy przygranicznej, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 • Theiss M., 2013, "Perspektywa sieci społecznych w badaniach lokalnej polityki społecznej", Problemy Polityki Społecznej, nr 22, s. 99-114.
 • Vaishar A., Śfastna M., Tmka P., Dvorak P., Zapletalovâ J., 2013, "Contemporary development of peripheral parts of the Czech-Polish borderland: Case study of the Javomik area", Geographia Polonica, nr 86(3), s. 237-253.
 • Van Geenhuizen M., Van der Knaap B., 1996, "Trans-border European networking: Shifts in corporate strategy?", European Planning Studies, t. 4, nr 6, s. 671-682.
 • Van Houtum H., 1999, "Internationalisation and mental borders", Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, t. 90, nr 3, s. 329-335.
 • Van Houtum H., 2005, "The geopolitics of borders and boundaries", Geopolitics, t. 10, nr 4, s. 672-679.
 • Walther O., Reitel B., 2012, "Cross-border policy networks in the trinational region of Basel", CEPS/INSTEAD Working Paper, nr 2012-26.
 • Wasserman S., Faust K., 1994, Social Network Analysis: Methods and Applications, New York and Cambridge, England: Cambridge University Press.
 • Więckowski M., 2013, "Eco-frontier in the mountainous borderlands of Central Europe: The case of Polish border parks", Journal of Alpine Research, t. 101, nr 2, s. 1-13, http://rga.revues.Org/2107.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171485701

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.