PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 73 nr 2 Innowacyjność i zmiana jako wyzwania dla współczesnych finansów | 67--79
Tytuł artykułu

Wybrane innowacje w zarządzaniu finansami samorządowymi. Przegląd i ocena

Autorzy
Warianty tytułu
Selected Innovations in the Management of Local Government Finance. A Review and Evaluation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule szczególną uwagę zwrócono na instrumenty noszące cechy innowacyjności, które mają wyprzedzać przewidywane zmiany w otoczeniu rynkowym i instytucjonalnym. Innowacje, o których mowa mają różne oblicza, począwszy od organizacyjnych, a kończąc na efektywnościowych. Poszukiwanie nowych rozwiązań musi bazować na instrumentach o niskim lub umiarkowanym poziomie ryzyka. Celem artykułu jest próba wyspecyfikowania podstawowych rozwiązań innowacyjnych w sektorze samorządowym, w kontekście obowiązujących rozwiązań prawnych. Rozważania są oparte na przeglądzie ustawodawstwa oraz stosowanego już narzędzia finansowego w zarządzaniu publicznym - z refleksją krytyczną. Założeniami przyjętymi w artykule są: stwierdzenie o umiarkowanej wrażliwości innowacyjnej gospodarki i zarządzania samorządowego oraz ostrożność i powściągliwość w mechanicznym przenoszeniu na grunt samorządu rozwiązań z sektora prywatnego. Do najważniejszych wniosków ogólnych wynikających z przeprowadzonych rozważań należy zaliczyć: 1) innowacje finansowe w działalności samorządu terytorialnego charakteryzują się wyraźnie zarysowaną specyfiką, 2) powinny być one zorientowane przede wszystkim na racjonalne gospodarowanie ograniczonymi środkami finansowymi, 3) szczególna rola w tym obszarze przypada systemowi nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową samorządu terytorialnego, czyli regionalnym izbom obrachunkowym (RIO).(abstrakt oryginalny)
EN
The paper is focused on instruments exhibiting innovative features that can be seen as ground-breaking and ahead of anticipated changes in the market and the institutional environment. Innovation is here perceived as having a number of facets and deploying improvements to different areas, from organizational to performance-related. Importantly, new solutions must be based on instruments characterized by low or moderate risk. The paper attempts an overview of major innovative solutions in the local government sector, setting these in the context of applicable legal regulations. The discussion is built around a review of relevant legislation and financial tools that are already in use in public sector management and offers a critical reflection on these. An assumption is made that local government management is moderately susceptible to innovation, showing caution and restraint in adopting solutions generated in the private sector. The key generalizations and conclusions are as follows: innovations in local government finance have a number of clearly unique characteristics; financial innovations in local government should be targeted primarily at rationalizing the use of the notoriously scarce funds available to local government units; bodies that have a special role to play in this respect are those making up the system of supervision and control over the finances of local government, i.e. the regional audit offices (referred to as RIO in Poland).(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bland T., Bruk B., Kim D., Taylor Lee K., 2010, Enhancing Public Sector Innovation: Examining the Network-Innovation relationship, The Innovation Journal, Vol. 15, No. 3: 1-18.
 • Dolewka Z., 2012, Budżet zadaniowy w gminach jako nowe narzędzie zarządzania finansami samorządowymi, w: B. Woźniak, M. Postuła (red.), Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu, SGH, 251-260.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., 2007, Finanse samorządowe, narzędzia, decyzje, procesy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Filipiak B., 2012, Budżet zadaniowy jako instrument zwiększający efektywność zarządzania środkami publicznymi w JST, w: B. Woźniak, M. Postuła (red.), Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu, SGH, 197-207.
 • Galas P., 2012, Leasing zwrotny szansą dla jednostek samorządu terytorialnego, Wspólnota, nr 1-52: 69.
 • Gołda M., Leasing, Difin, Warszawa 2002.
 • Klupczyński M., 2014, Wielka ucieczka przed wskaźnikiem, Wspólnota, nr 8: 60-62.
 • Kluza K., 2015, Innowacje finansowe w jednostkach samorządu terytorialnego na skutek wejścia w życie art. 243 ustawy o finansach publicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, nr 238: 53-64.
 • Kożuch B., Kożuch A., 2012, Innowacyjność w zarządzaniu rozwojem lokalnym, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 3(25): 137-145.
 • Łobejko S., 2014, Miasto akceleratorem innowacji, w: M. Bryx (red.), Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 23-44.
 • Niestandardowe instrumenty finansowania potrzeb budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, 2016, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Łódź.
 • Nogalski B., Szreder J., Walentynowicz P., 2006, Partnerstwo publiczno-prywatne jako szansa rozwoju lokalnego. Bariery i korzyści, w: M. Oliński (red.), Uwarunkowania funkcjonowania sektora publicznego, Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 21-30.
 • Lubińska T. (red.), 2009, Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, Warszawa: Difin.
 • Owsiak S. (red.), 2002, Budżet władz lokalnych, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Patrzałek L., 2010, Finanse samorządu terytorialnego, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, Dz.U. nr 298, poz. 1767.
 • Rudzka-Lorentz Cz., Sierak J., 2003, Zarządzanie finansami w gminach, w: H. Sochacka-Krysiak (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 178-182.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. 2015, poz. 696 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1045.
 • Weber M., 2016, Niestandardowe instrumenty finansowe a nadmierne zadłużanie się przez gminy, Rzeczpospolita, 17 sierpnia.
 • Wojciechowski E. (red.), 2014, Samorząd terytorialny w Polsce.Raport, Łódź: Instytut Diagnoz i Analiz Społecznych.
 • Wojciechowski E., 2016, Problem budżetu obywatelskiego, w: R.P. Krawczyk, A. Borowicz (red.), Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 375-382.
 • Wojciechowski M., 2015, Innowacje w samorządzie terytorialnym, w: P. Nowak (red.), Innowacje 2015. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w nowej perspektywie finansowej, Łódź: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 117-126.
 • Wójtowicz W., 2000, Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/rzad-sie-nie-boi-ppp-zarazi-optymizmem-samorzady, 80998.html [dostęp: 7.01.2007].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171485747

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.