PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 16 | nr 1 | 83--126
Tytuł artykułu

Gender and Innovation in the Countries of the Baltic Sea Region

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Płeć a innowacje w krajach regionu Morza Bałtyckiego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Background. Innovation has not only become a common theme in academic research but it also tops public debates and policy agendas worldwide.
Research aims. The paper takes a theoretical and practical approach to innovation in women-led small and medium-sized enterprises (SMEs). It consists of two parts. In the first part we provide a critical review of the literature on gender and innovation, pointing out that the gender dimension is not taken into consideration. It this context we attempt to provide a gender-sensitive definition of innovation and its policy implications. In the second part we present the results of a pilot survey on women-led SMEs in Baltic Sea countries.
Methodology. The survey's questions permitted to analyse motives for, and barriers to start own SME by women in creative industries and tourism, as well as the scope of innovations in their businesses and the availability of the financial and institutional support at national and local levels. It was conducted in 2015 among 102 women owners of firms in Estonia, Latvia, Lithuania, Poland and Sweden.
Key findings. The main conclusion is that women's economic and innovative potential remains untapped in all countries which that companiec representing the sector of creative industries/services are more innovative than companies representing the tourism sector. The paper is part of the project: Thematic Partnership Winnet Baltic Sea Region Winnet BSR "Gender, Innovation and Sustainable Development in the Baltic Sea Region (BSR)", financed by the Swedish Institute in 2013-2016 (www.balticsearegion.org/web/). (original abstract)
Tło badań. Artykuł zawiera teoretyczne oraz praktyczne podejście do innowacji w prowadzonych przez kobiety małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP).
Cel badań. Praca składa się z dwóch części. W pierwszej części dokonano krytycznego przeglądu literatury dotyczącego płci i innowacji, wskazując, że wymiar płci zwykle nie jest brany pod uwagę. W związku z tym w artykule podjęto próbę zdefiniowania pojęcia innowacji z uwzględnieniem problematyki płci. W drugiej części artykułu zaprezentowano wyniki badań pilotażowych przeprowadzonych wśród posiadanych przez kobiety mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rejonie państw Morza Bałtyckiego.
Metodologia. Pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety umożliwiły między innymi analizę motywów i barier zakładania firm przez kobiety w branży turystycznej oraz przemysłu twórczego oraz poznanie zakresu innowacji w tych firmach czy dostępności do finansowego i instytucjonalnego wsparcia na poziomie lokalnym i krajowym. Badania przeprowadzono w 2015 roku wśród 102 przedsiębiorczyń z takich państw, jak Estonia, Łotwa, Litwa, Polska i Szwecja.
Kluczowe wnioski. Na podstawie badań można wyciągnąć podstawowy wniosek wskazujący no to, iż we wszystkich badanych państwach nie wykorzystuje się w pełni ekonomicznego oraz innowacyjnego potencjału kobiet. Wyniki badań opisane w artykule ukazują także, że przedsiębiorstwa reprezentujące sektor kreatywny / usług są bardziej innowacyjne niż te z sektora turystycznego. Artykuł został opracowany w ramach projektu: Thematic Partnership Winnet Baltic Sea Region Winnet BSR "Gender, Innovation and Sustainable Development in the Baltic Sea Region (BSR)", finansowanego przez Instytut Szwedzki w latach 2013-2016 (www.balticsearegion.org/web/). (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
83--126
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Szczecin, Poland
 • University of Szczecin
autor
 • Warsaw School of Economics, Poland
 • Międzynarodowe Forum Kobiet, Gender Studies IBL PAN
Bibliografia
 • Alsos, G.A., Ljunggren, E. & Hytti, U. (2013). Gender and innovation: state of the arts and a research agenda. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 5(3), 236-256.
 • Andersson, S., Berglund, K., Gunnarsson, E. & Sundine, E. (eds.) (2012). Promoting Innovation: Policies, Practices and Procedures. Stockholm: Vinnova Report VR 2012:08.
 • Brush, C.G., de Bruin, A. & Welter, F. (2009). A gender-aware framework for women's entrepreneurship. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 1(1), 8-24.
 • Carsrud, A. & Brännback, M. (2011). Entrepreneurial Motivations: What Do We Still Need to Know? Journal of Small Business Management, 49(1), 9-26.
 • Danilda, I. & Thorslund, G. (eds.) (2011). Innovation and Gender. Stockholm: Vinnova Information VI 2011:03. [Online] Retrieved from: http://www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/vi-11-03.pdf.
 • Dobiegała-Korona, B. (2003). Innowacje a zarządzanie wiedzą o kliencie. In: H. Brdulak, T. Gołębiowski (eds.), Wspólna Europa: innowacyjność w działalności przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
 • Dodd, F. (2012). Women leaders in the creative industries: a baseline study. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 4(2), 153-178.
 • Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Warszawa: PWE.
 • EIGE. (2013). Gender Equality Index - Country Profiles. Vilnius: European Institute for Gender Equality.
 • Gendered Innovations (2013). How Gendered Analysis Contributes To Research, Report of the Expert Group "Innovation through Gender". Luxemburg: European Commission.
 • GEM (2012). Global Entrepreneurship Monitor: Poland. Warszawa: Polish Agency of Entrepreneurship Development and University of Economics in Katowice.
 • Gibson, J.L., Ivancevich, J.M. & Donnelly, J.H. (1988). Organizations: Behavior, Structure, Processes. Texas, Plano: Business Publications.
 • Grzegorzewska-Mischka, E. (2010). Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Hesmondhalgh, D. (2002). The Cultural Industries. London: Sage.
 • Hisrich, R.D. & Brush, C.G. (1984). The Woman Entrepreneur: Management Skills and Business Problems. Journal of Small Business Management, 22(1), 30-37.
 • Hogeforster. M. & Jarke, P. (eds.) (2013). Corporate Social Responsibility and Women's Entrepreneurship around the Mare Balticum. Germany: Baltic Sea Academy.
 • Howkins, J. (2001). The Creative Economy: How People Make Money From Ideas. USA: Penguin Group Incorporated.
 • Hughes, K.D. (2003). Pushed or Pulled? Women's Entry into Self-Employment and Small Business Ownership. Gender, Work & Organization, 10(4), 433-454.
 • Lewis, P. (2006). The Quest for Invisibility: Female Entrepreneurs and the Masculine Norm of Entrepreneurship. Gender, Work and Organization, 5(5), 453-469.
 • Lindberg, M., Lindgren, M. & Packendorff, J. (2014). Quadruple Helix as a Way to Bridge the Gender Gap in Entrepreneurship: The Case of an Innovation System Project in the Baltic Sea Region. Journal of the Knowledge Economy, 5(1), 94-113.
 • Lisowska. E. (1997). Women's participation in SME sector development: motivation and barriers. In: E. Masłyk-Musiał & E. Lisowska (eds.), Polish Women in the Business World. Lublin: Marie Curie-Skłodowska University Press.
 • Lisowska, E. (2001). Przedsiębiorczość kobiet w Polsce na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Monografie i Opracowania, nr 494. Warszawa: SGH.
 • Lisowska, E. (2004). Business initiative of Polish women. In: Gender and Economic Opportunities in Poland: Has Transition Left Women Behind? Warsaw: World Bank.
 • Lisowska, E. (2014). Self-employment and motherhood: the case of Poland. In: K.V. Lewis, C. Henry, E.J. Gatewood & J. Watson (eds.), Women's Entrepreneurship in the 21st Century. An International Multi-Level Research Analysis. UK: Edward Elgar, Cheltenham, USA: Northampton.
 • Malhotra, A., Schulte, J., Patel, P. & Petesch P. (2009). Innovation for Women's Empowerment and Gender Equality. Washington D.C.: The International Center for Research on Women.
 • Misiak, S. (2014a). Bariery rozwoju małych firm prowadzonych w Polsce przez kobiety. In: P. Wachowiak & S. Winch (eds.), Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Misiak, S. (2014b). Innowacje wprowadzane przez samozatrudnione kobiety w Polsce - studium przypadków. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 24(1), 149-158.
 • Nählinder, J., Tillmar, M. & Wigren-Kristoferson, C. (2012). Are Female and Male Entrepreneurs equally Innovative? In: S. Andersson, K. Berglund, E. Gunnarsson & E. Sundin (eds.), Promoting Innovation: Policies, Practices and Procedures. Stockholm: Vinnova Report VR 2012:08.
 • Niemczewska, M., Mrowiec, K. & Paterek, A. (2007). Rola kobiet w innowacyjnej przedsiębiorczości wysokich technologii. Warszawa: PARP.
 • Orhan, M. (2005). Why women enter into small business ownership. In: S.L. Fielden & M.J. Davidson (eds.), International Handbook of Women and Small Business Entrepreneurship. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd.
 • OECD Forum (2014). [Online] Received from: https://www.oecd.org/forum/about/oecd-forum-2014.htm.
 • Oslo Manual (2005). Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. Paris: OECD and Statistical Office of the European Communities.
 • PARP (2011). Przedsiębiorczość kobiet w Polsce. Warszawa: PARP.
 • Pocztowski, A. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody. Warszawa: PWE.
 • Rumińska-Zimny, E. (2004). Women and ICT use in the UNECE region. In: Access to Financing and ICT for Women Entrepreneurs in the UNECE region. Challenges and Good Practices. New York and Geneva: United Nations Economic Commission for Europe.
 • Stevenson, N. (2002). Motywowanie pracowników. Warszawa: Liber.
 • UNCTAD (2010). Strengthening the Creative Industries for Development in Zambia. United Nations, New York, Geneva.
 • Wajcman, J. (2010). Feminist theories of technology. Cambridge Journal of Economics, 34(1), 143-152.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171485765

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.