PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 104 | z. 1 | 22--38
Tytuł artykułu

Wpływ embarga Federacji Rosyjskiej na eksport jabłek z Polski w latach 2004-2015

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Economic and Financial Results of Farms with Field Crops in Comparison to Farms Focused on Other Crops and Farms in Poland in General Based on Polish Fadn Data
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W sierpniu 2014 r. Federacja Rosyjska nałożyła embargo na przywóz wielu artykułów rolno-spożywczych m.in. z państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym z Polski. W przypadku Polski było to drugie embargo nałożone po akcesji do Unii Europejskiej. Celem badania była ocena konsekwencji nałożenia przez Federację Rosyjską zakazów importu z Polski jednego z istotniejszych artykułów rolno-spożywczych - jabłek w latach 2004-2015. W badaniu określono zmianę struktury geograficznej polskiego eksportu jabłek i pozycję konkurencyjną na tle innych państw członkowskich (wskaźniki przewagi komparatywnej (RCA) oraz indeks przewagi w handlu Lafaya). W okresie pierwszego embarga nie było konieczności poszukiwania rynków zbytu poza Rosją w sytuacji braku problemów z reeksportem poprzez inne kraje (w tym przede wszystkim Litwę). W okresie drugiego embarga rosyjskiego zakaz dotyczył całej UE, co ograniczało możliwość reeksportu przez państwa unijne. W konsekwencji Polska szukała nowych rynków zbytu, w tym na jednolity rynek europejski. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the economic and financial results of farms focused on cultivation of field crops in comparison to farms oriented on the rest of plant production (horticulture, permanent crops) and farms in Poland in general. The basis for the study was data for the years 2013 and 2014 collected in these farms under the system of Polish FADN. It was shown that the farms in which cultivation of field crops (mainly cereals and rape) is dominant in the total production were characterized by, on average, 20% higher income than farms in general. In terms of income, however, horticultural holdings dominated. Some differences across FADN regions were observed. Horticultural holdings were characterized by relatively low value of obtained subsidies which in other types of vegetable farms and in farms in general had a significant impact on earned income. (original abstract)
Słowa kluczowe
PL
Eksport   Import   Owoce  
EN
Export   Import   Fruit  
Rocznik
Tom
104
Numer
Strony
22--38
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Ambasador Niemiec, 2007: Polska słusznie postąpiła ws. rosyjskiego embarga, http://wiadomosci. gazeta.pl/wiadomosci/1.114873.3840836.html, dostęp: 30.11.2016.
 • Ambroziak Adam A., Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, 2004: Traktatowe stosunki Unii Europejskiej z państwami trzecimi, [w] Unia Europejska, Tom I, red. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Ewa Synowiec, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.
 • Ambroziak Łukasz, 2015: Wpływ rosyjskiego embarga na polski handel rolno-spożywczy, "Przemysł Spożywczy", t. 69, nr 7, s. 2-7.
 • Ambroziak Łukasz, Iwona Szczepaniak, 2014: Skutki rosyjskiego embarga na import produktów rolno-spożywczych, "Przemysł Spożywczy", t. 68, nr 9, s. 2-8.
 • Balassa Bela, 1965: Trade Liberalization and "Revealed" Comparative Advantage, "The Manchester School of Economic and Social Studies", vol, 33(2), s. 99-123.
 • Baldwin David A. Robert A. Pape, 1998: Evaluating Economic Sanctions, "International Security", vol. 23(2), s. 189-198.
 • Barber James, 1979: Economic Sanctions As a Policy Instrument, "International Affairs", vol. 55(3), s. 367-384.
 • Batyk Iwona M., 2014: Perspektywy rozwoju eksportu polskich produktów rolno-spożywczych do Rosji, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 14, z. 3, s. 7-14.
 • Batyk Iwona M., 2015: Wpływ sankcji gospodarczych na strukturę polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych do Rosji, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 41, t. 1, s. 235-246.
 • Bierzanek Remigiusz, Janusz Symonides (red.), 2003: Prawo międzynarodowe publiczne, Lexis Nexis, Warszawa.
 • Błaszczuk-Zawiła Marzenna, 2014: Polsko-rosyjska wymiana handlowa w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, "Unia Europejska.pl", nr 3(226), s. 16-29.
 • Bonetti Shane, 1998: Distinguishing Characteristics of Degree of Success and Failure in Economic Sanctions Episode, "Applied Economics", vol. 30, s. 805-813.
 • Borowska Agnieszka, 2013: Zmiany na rynku jabłek w Polsce z uwzględnieniem jabłek regionalnych, "Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich", t. 100, z, 1, s. 152-167.
 • Borowska Agnieszka, 2014: Światowa sytuacja na rynku jabłek w latach 1961-2010, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 14, z, 2, s. 7-20.
 • Bugała Anna, 2014: Światowy rynek jabłek i zagęszczonego soku jabłkowego, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 14, z, 2, s. 21-30.
 • Caruso Raul, 2003: The Impact of International Economic Sanctions on Trade, An Empirical Analysis, Paper prepared for the European Peace Science Conference, June 1-3 2003, Amsterdam, s. 1-29.
 • Cieślewicz Wiesława, 2012: Polski eksport produktów rolno-spożywczych do Rosji, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 12, z, 1, s. 18-30.
 • Czapliński Władysław, Anna Wyrozumska, 2004: Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, C.H.Beck, Warszawa.
 • Czapliński Władysław, Anna Wyrozumska, 2014: Prawo międzynarodowe publiczne, Zagadnienia systemowe, C.H.Beck, Warszawa.
 • Drążek Monika, Mariusz Dziwulski, Anna Kitala, Michał Koleśnikow, Marta Skrzypczyk, 2015: Wpływ ograniczeń handlowych wprowadzanych przez Rosję na sektor-rolno-spożywczy w Polsce, Raport Banku BGŻ BNP Paribas w rocznicę rosyjskiego embarga.
 • Drezner Daniel W., 2000: Bargaining, Enforcement, and Multilateral Sanctions: When Is Cooperation Counterproductive? "International Organisation", vol. 54(1), s. 73-102.
 • Eksport jabłek z Polski w 2011 roku. 2011: http://www,fresh-market,pl/owoce_i_warzywa/owoce/ jablka/eksport_jablek_z_polski_w_2011_roku,p137310279, dostęp: 6.12.2016.
 • Fedoseeva Svetlana, 2016: Russian Agricultural Import Ban: Quantifying Losses of German Agri- -Food Exporters, Institute for Agricultural Policy and Market Research, Justus Liebig University, Giessen, Germany.
 • Forsberg Tuomas, Aantti Seppo, 2009: Power without Influence? The EU and Trade Disputes with Russia Federation, "Europe-Asia Studies", 61(10), s. 1805-1823.
 • Grzegorzewska Emilia, 2014: Konflikt rosyjsko-ukraiński a wybrane aspekty ryzyka działalności rolniczej w Polsce, "Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich", t. 101, z. 4, s. 46-53.
 • Horska Elena, Moroz Serhiy, Galova Jana, 2016: The EU - Ukraine - Russia Crisis Triangle: Evidence of Local and Global Consequences for International Trade, [w] Global Perspectives on Trade Integration and Economies in Transition, red. Vasily Erokhin, Business Science Reference, Hershey, s. 105-125.
 • Keohane Robert O., Joseph S. Nye, 1987: Power and Interdependence Revisited, "International Organization", vol. 41(4), s. 725-753.
 • Kholodilin Konstantin, Dirk Ulbricht, Georg Wagner, 2014: Are the Economic Sanctions against Russia Effective? DIW Roundup, Politik im Fokus, Deutsches Institute für Wirtschaftsforschung.
 • Kraatz Susanne, 2014: The Russian Embargo: Impact on the Economic and Employment Situation in the EU, European Parlament, Policy Department A, Economy and Scientific Policy.
 • Kraciński Paweł, 2015: Unijny eksport produktów ogrodniczych do Rosji w latach 2004-2013, "Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich", t. 102, z, 4. s. 60-66.
 • Kutlina-Dimitrova Zornitsa, 2015: The Economic Impact of the Russian Import Ban: a CGE Analysis, Chief Economist Note, DG Trade, European Commission, Issue 3.
 • Lafay Gérard, 1992: The Measurement of Revealed Comparative Advantages, [w] International Trade Modeling, red. Marcel G. Dagenais, Pierre-Alain Muet, Chapman & Hill, London.
 • Malchar-Michalska Dominika, 2012: Wpływ kryzysu żywnościowego na wykorzystanie ograniczeń eksportowych w handlu międzynarodowym surowcami rolnymi, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 267, s. 39-48.
 • Malchar-Michalska Dominika, 2014: Polski eksport owoców i przetworów z owoców w latach 2001- 2012, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 369, s. 320-332.
 • Matysik-Pejas Renata, Monika Szafrańska, Agnieszka Potocka, 2010: Stan i uwarunkowania wymiany handlowej Polski z Rosją w zakresie produktów rolno-spożywczych, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 10, z. 2, s. 80-90.
 • Mayall James, 1984: The Sanctions Problem in International Economic Relations: Reflections in the Light of Recent Experience, "International Affairs", vol. 60(4), s. 631-642.
 • Michalczyk Joanna, 2012: Bezpieczeństwo żywnościowe w obliczu globalizacji, "Ekonomia", 18(1), s. 9-23.
 • Miedwiediew o polskich jabłkach: "Polacy oblewają je chemikaliami", 2015: http://wiadomosci,gazeta, pl/wiadomosci/1,114871,18541585,miedwiediew-o-polskich-jablkach-polacy-oblewaja-je- -chemikaliami,html, dostęp: 30.11.2016.
 • Morgan T. Clifton, Valerie L. Schebach, 1997: Fool Suffer Gladly: The Use of Economic Sanctions in International Crises, "International Studies Quarterly", vol. 41(1), s. 27-50.
 • Mroczek Wojciech, 2014: Silna współzależność gospodarek Unii Europejskiej i Rosji - powiązania handlowe, "Unia Europejska,pl", nr 224(1), s. 3-7.
 • Nacewicz-Twardowska Aleksandra, 2015: Wpływ sankcji rosyjskich na wymianę towarową Polski, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 402, s, 220-230.
 • Nacewicz-Twardowska Aleksandra, 2016: Wpływ kryzysu rosyjsko-ukraińskiego na wymianę towarową Polski i innych krajów unijnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne", nr 266, s. 155-166.
 • Odpowiedź ministra rolnictwa i rozwoju wsi na interpelację nr 1956 w sprawie działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi mających na celu przełamywanie rosyjskiego embarga na polskie jabłka, 2006: http://orka2,sejm,gov,pl/IZ5,nsf/main/4B53F50B, dostęp: 30.11.2016.
 • PAP, 2014: Rosja może zakazać importu z Polski owoców, warzyw i jagód, 22 kwietnia 2014 r., http://wyborcza,pl/1,91446,15837539,Rosja_moze_zakazac_importu_z_Polski_owocow_warzyw, html, dostęp 2016-11,30.
 • Pape Robert A., 1997: Why Economic Sanctions Do not Work, "International Security", vol. 22(2), s. 90-136.
 • Pawlak Karolina, 2015: Polsko-rosyjski handel produktami rolno-żywnościowymi po akcesji Polski do Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 407, 327-340.
 • Petz Janusz, 2006: Jabłka jadą do Rosji przez Łotwę, echodnia,eu, http://www,echodnia,eu/radomskie/ gospodarka/art/8256302,jablka-jada-do-rosji-przez-lotwe,id,t,html, dostęp: 8.12.2016.
 • Porter Richard C., 1979: International Trade and Investment Sanctions: Potential Impact on the South African Economy, "The Journal of Conflict Resolution", vol. 23(4), s. 579-612.
 • Rosińska-Bukowska Magdalena, 2015: Handel rolno-spożywczy UE-Rosja - efekty rosyjskich sankcji, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 15(1), s. 113-124.
 • Rosja nie odpuszcza embarga na owoce, 2008a: echodnia,eu, http://www,echodnia,eu/radomskie/ gospodarka/art/8361502,rosja-nie-odpuszcza-embarga-na-owoce,id,t,html, dostęp: 20.11.2016.
 • Rosja zniosła embargo na polskie produkty roślinne, 2008b: http://wiadomosci,gazeta,pl/wiadomosci/ 1,114873,4851559, html, dostęp: 30.11.2016.
 • Rosja, Udaremniono wwóz 21 ton polskich jabłek do obwodu omskiego, 2014: http://wyborcza. pl/1,91446,16928188.Rosja_Udaremniono_wwoz_21_ton_polskich_jablek_do_obwodu,html, dostęp: 30.11.2016.
 • Smutka Lubos, Jindrich Spicka, Natalia Ischukova, Richard Selby, 2016: Agrarian import ban and its impact on the Russian and European Union agrarian trade performance, "Agricultural Economics", 62(11), s. 493-506.
 • Tsebelis George, 1990: Are Sanctions Effective? Game-theoretic analysis of sanctions, "Journal of Conflict Resolutions", vol. 34(1), s. 3-29.
 • van Bergeijk Peter A.G. (red.), 1994: Economic diplomacy, trade and commercial policy: positive and negative sanctions in a new world order. Aldershot, Edward Elgar.
 • van Bergeijk Peter A.G., 1989: Success and failure of economic sanctions, "Kyklos", vol. 42(3), s. 385-404.
 • Wagner R. Harrison, 1988: Economic Interdependence, Bargaining Power and Political Influence, "International Organization", vol. 42(3), s. 461-483.
 • Wiśniewska Marta, 2005: Sankcje ekonomiczne Unii Europejskiej, "Studia Europejskie", vol. 2, s.29-43.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171485791

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.