PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 104 | z. 1 | 56--71
Tytuł artykułu

Ranking województw ze względu na potencjał rolnictwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Voivodships Ranking According to the Potential of Agriculture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań było porównanie potencjału rolnictwa w województwach oraz ocena jego zmian w latach 2006 i 2014. Podstawą oceny były rankingi opracowane z wykorzystaniem wybranych metod porządkowania liniowego sporządzone ze względu na skuteczność i możliwości prowadzenia produkcji rolniczej, a nie na jej wielkość. Wykorzystując miarę podobieństwa rankingów wybrano dla obydwu lat najlepsze rankingi. Zmienne syntetyczne, na podstawie których je utworzono, wykorzystano następnie do wyodrębnienia klas typologicznych. Zaproponowano podział na pięć grup bazujący na średniej i odchyleniu standardowym. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the research presented in the article was to compare the potential of agriculture in voivodships and to evaluate the changes in the potential in the period from 2006 to 2014. The evaluation was based on rankings prepared with the use of selected methods of linear ordering developed according to the effectiveness and potential of agricultural production, not its size. With the use of rankings similarity measure the best rankings were selected for both years. Synthetic variables they were based on were then used to distinguish typological classes. A division into five groups based on mean and standard deviation was proposed. (original abstract)
Rocznik
Tom
104
Numer
Strony
56--71
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • ARiMR, 2016: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/wdrazane-programy-i-dzialania-dane-liczbowe/ zrealizowane-platnosci-obszarowe.html, dostęp: 20.12.2016.
 • Bartosiewicz Stanisława, 1976: Propozycja metody tworzenia zmiennych syntetycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 84, s. 5-7.
 • Binderman Agata, 2005: Klasyfikacja polskich województw według poziomu rozwoju rolnictwa, "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G", t. 92, z. 1, s. 42-53.
 • Borys Tadeusz, 1978: Metody normowania cech w statystycznych badaniach porównawczych, "Przegląd Statystyczny", 25(2), s. 227-239.
 • Gatnar Eugeniusz, Marek Walesiak (red.), 2004: Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Grabiński Tadeusz, 1992: Metody taksonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • GUS, 2007: Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich, Warszawa.
 • GUS, 2015: Rocznik statystyczny rolnictwa, Warszawa.
 • Hellwig Zdzisław, 1968: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny", 15(4), s. 307-327.
 • Kisielińska Joanna, Stanisław Stańko, 2009: Wielowymiarowa analiza danych w ekonomice rolnictwa, "Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G", t. 96, z. 2, s. 63-76.
 • Kisielińska Joanna, 2016: Ranking państw UE ze względu na potencjalne możliwości zaspokojenia zapotrzebowania na produkty rolnicze z wykorzystaniem metod porządkowania liniowego, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 16(XXXI), z. 3, s. 142-152.
 • Kukuła Karol, 1986: Propozycja miary zgodności układów porządkowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", Kraków, nr 22.
 • Kukuła Karol, 2000: Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa.
 • Kukuła Karol, 2012: Propozycja procedury wspomagającej wybór metody porządkowania liniowego, "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych", 13(1), s. 5-16.
 • Kukuła Karol, 2014: Budowa rankingu województw ze względu na wyposażenie techniczne rolnictwa w Polsce, "Wiadomości Statystyczne", nr 7, s. 49-64.
 • Kukuła Karol, Lidia Luty, 2015a: Propozycja procedury wspomagającej wybór metody porządkowania liniowego, "Przegląd Statystyczny", 62(2), s. 219-231.
 • Kukuła Karol, Lidia Luty, 2015b: Ranking państw UE ze względu na wybrane wskaźniki charakteryzujące rolnictwo ekologiczne, "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych", t. XVI, nr 3, s. 225-236.
 • Lira Jarosław, Wiesław Wagner, Feliks Wysocki, 2002: Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocechowych, [w] Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu, red. Jan Paradysz, Internetowa Oficyna Wydawnicza Centrum Statystyki Regionalnej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, s. 87-99.
 • Łuczak Aleksandra, Feliks Wysocki, 2013: Zastosowanie mediany przestrzennej Webera i metody TOPSIS w ujęciu pozycyjnym do konstrukcji syntetycznego miernika poziomu życia, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Wrocław, nr 278, s. 63-73.
 • Majchrzak Anna, Feliks Wysocki, 2007: Potencjał produkcyjny rolnictwa w województwie wielkopolskim, "Roczniki Naukowe SERiA", t. IX, z. 2, s. 217-221.
 • Nowak Anna, Agnieszka Kamińska, Monika Różańska-Baczuła, 2014: Przestrzenne zróżnicowanie potencjału produkcyjnego rolnictwa w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Wrocław, nr 347, s. 363-372.
 • Nowak Anna, Ewa Wójcik, 2013: Potencjał produkcyjny rolnictwa województw Polski wschodniej. "Roczniki Naukowe SERiA", t. XV, z. 2, s. 233-238.
 • Nowak Edward, 1977: Syntetyczne mierniki plonów w krajach europejskich. "Wiadomości Statystyczne", nr 10, s. 19-22.
 • Orłowska Maria, 2014: Regionalne zróżnicowanie potencjału oraz efektywności czynników produkcji gospodarstw rolniczych w Polsce w świetle FADN. "Roczniki Naukowe SERiA", t. XVI, z. 1, s. 163-169.
 • Osowska Luiza, Dorota Janiszewska, 2013: Potencjał produkcyjny i uwarunkowania rozwoju rolnictwa w województwie zachodniopomorskim, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 13(XXVIII), z. 2, s. 68-78.
 • Panek Tomasz, 2009: Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Pawełek Barbara 2008: Metody normalizacji zmiennych w badaniach porównawczych złożonych zjawisk ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria specjalna: Monografie", 187, s. 246.
 • Poczta Walenty, Natalia Bartkowiak, 2012: Regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce, "Journal of Agribusiness and Rural Development", nr 1(23), s. 95-109.
 • Poczta Walenty, Małgorzata Kołodziejczak, 2004: Potencjał produkcyjny rolnictwa polskiego i efektywność gospodarowania w aspekcie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań.
 • Poczta Walenty, Karolina Pawlak, 2010: Potencjał polskiego rolnictwa pięć lat po akcesji Polski do UE jako przesłanka jego konkurencyjności, "Wieś i Rolnictwo", nr 1(146), s. 21-47.
 • Strahl Danuta, 1978: Propozycja konstrukcji miary syntetycznej, "Przegląd Statystyczny", 25(2), s. 205-215.
 • Walesiak Marek, 2011: Uogólniona miara odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo Uniwersytetu we Wrocławiu. Wrocław.
 • Walesiak Marek, 2014: Przegląd formuł normalizacji wartości zmiennych oraz ich własności w statystycznej analizie wielowymiarowej, "Przegląd Statystyczny", 61(4), s. 363-372.
 • Walesiak Marek, 2016: Wybór grup metod normalizacji wartości zmiennych w skalowaniu wielowymiarowym, "Przegląd Statystyczny", 63(1), s. 7-18.
 • Wasilewska Ewa, 2009: Statystyka opisowa od podstaw. Podręcznik z zadaniami, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Woś Augustyn, Franciszek Tomczak (red.), 1983: Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii, PWRiL, Warszawa.
 • Wysocki Feliks, Agnieszka Kozera, 2012: Potencjał produkcyjny rolnictwa i efektywność wykorzystania czynników produkcji, "Wiadomości Statystyczne", nr 4, s. 49-64.
 • Zeliaś Aleksander, 2002: Uwagi na temat wyboru metody normowania zmiennych diagnostycznych, [w] Analiza szeregów czasowych na początku XXI wieku, red. Tadeusz Kufel, Mariola Piłatowska, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Toruń.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171485797

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.