PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 471 Rachunkowość a controlling | 23--33
Tytuł artykułu

Model biznesu w raportowaniu organizacji - wybrane problemy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Business Model in The Organization Reporting - Selected Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zagadnienie ujawniania modelu biznesu w sprawozdawczości korporacyjnej jest obecnie przedmiotem ożywionej dyskusji i nabiera coraz większego znaczenia. Główną przyczyną takiego zjawiska jest wskazanie modelu biznesu jako kluczowego elementu treści raportu zintegrowanego zgodnego z wytycznymi opracowanymi przez International Integrated Reporting Council (IIRC). Celem artykułu jest wskazanie potencjalnych korzyści i problemów związanych z praktyką ujawniania modelu biznesu przez organizacje oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy ujawnianie modelu biznesu jest rzeczywiście konieczne. Niniejsze opracowanie stanowi podsumowanie wcześniejszych prac badawczych autorów na temat ujawniania modelu biznesu w sprawozdawczości organizacji. W tym celu autorzy wykorzystali następujące metody badawcze: analizę literatury przedmiotu, analizę treści publikacji korporacyjnych oraz analizę porównawczą(abstrakt oryginalny)
EN
The issue of business model disclosures in corporate reporting is currently the subject of lively discussion and becomes more and more important. The main reason for this phenomenon is an indication of the business model as a key element of the integrated report content in accordance with the guidelines developed by the International Integrated Reporting Council (IIRC). The main aims of the article are to identify potential benefits and problems associated with the practice of the business model disclosures for organizations and an attempt to answer the question whether the disclosure of business model is actually necessary. The article is a summary of previous research of the authors on the disclosure of business model of the organization reporting. To this end, the authors used the following research methods: literature analysis, content analysis of the corporate publication and comparative analysis(original abstract)
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • Bek-Gaik B., 2016, Model biznesu w sprawozdawczości organizacji - przegląd badań, Studia Ekonomiczne:
 • Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 268, s. 43-53.
 • Bek-Gaik B., Rymkiewicz B., 2015a, Model biznesu w sprawozdawczości polskich spółek publicznych na przykładzie branży energetycznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 398, Zarządzanie kosztami i dokonaniami, red. E. Nowak, M. Kowalewski, s. 36-52.
 • Bek-Gaik B., Rymkiewicz B., 2015b, Sprawozdawczość zintegrowana w praktyce polskich spółek giełdowych, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa: uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, red. B. Micherda, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, s. 60-83.
 • Bek-Gaik B., Rymkiewicz B., 2016a, Model biznesu w raportowaniu zintegrowanym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 442, Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami, s. 32-51.
 • Bek-Gaik B., Rymkiewicz B., 2016b, Tendencje rozwoju sprawozdawczości zintegrowanej w praktyce polskich spółek giełdowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 1(79), s. 767-783.
 • Bek-Gaik B., Rymkiewicz B., 2017, Model biznesu w sprawozdawczości organizacji - ocena ujawnień w sprawozdaniu z działalności, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (zgłoszone do publikacji).
 • Bini L., Dainelli F., Giunta F., 2016, Business model disclosure in the Strategic Report: Entangling intellectual capital in value creation process, Journal of Intellectual Capital, vol. 17, iss. 1, s. 83-102.
 • Bogdanka, 2016, LW Bogdanka S.A. Raport Zintegrowany 2015, http://www.lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d213.html (7.03.2017).
 • EFRAG, ANC, FRC, 2014, The role of the business model in financial statements. Feedback statement on research paper, http://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/ANC/2.
 • Normes internationales/NI 2014/EFR_CF_BUSINESSMODELPUBLICATION_FB_sept2014 .pdf (17.03.2017).
 • IIRC, 2013a, The International Framework, http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf (17.03.2017).
 • IIRC, 2013b, Business Model Background paper for , http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/03/Business_Model.pdf (19.03.2017).
 • KGHM, 2016, Raport Zintegrowany za rok 2015 KGHM Polska Miedź.
 • Lotos, 2016, Zintegrowany Raport Roczny 2015, http://raportroczny.lotos.pl (7.03.2017).
 • Pelion, 2016, Zintegrowany Raport Roczny 2015, http://raport2015.pelion.eu (7.03.2017).
 • PGE, 2016, Raport Zintegrowany 2015, http://www.raportzintegrowany.gkpge.pl/home (7.03.2017).
 • PKN Orlen, 2016, Raport Zintegrowany Grupy Orlen 2015, http://raportzintegrowany2015.orlen.pl/(6.03.2017).
 • Tauron, 2016, Raport Zintegrowany 2015, http://raport2015.tauron.pl (7.03.2017).
 • Walińska E., Bek-Gaik B., Gad J., Rymkiewicz B., 2015, Model biznesu i jego odzwierciedlenie w sprawozdawczości przedsiębiorstwa, [w:] Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem: wymiar finansowy i niefinansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 91-109.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171485851

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.