PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | 5 | nr 3 | 1--6
Tytuł artykułu

Analiza potencjału rozwojowego organizacji w aspekcie zależności między pracą zespołową, dzieleniem się wiedzą a innowacjami zespołowymi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analysis of Development Potential of an Organisation in the Aspect of Relationship between Teamwork, Knowledge Sharing and Team Innovations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Konkurencyjność otoczenia wymusza na współczesnych organizacjach innowacje, które stają się dla nich sine qua non poprawy bądź utrzymania pozycji rynkowej. Dlatego celem pracy stała się empiryczna weryfikacja modelu uwzględniającego istnienie statystycznie istotnej zależności pomiędzy pracą zespołową i grupowym rozwiązywaniem problemów a zespołowymi innowacjami, mediowanymi poprzez transmisję i absorpcję wiedzy. Model weryfikowano poprzez badania kwestionariuszowe. W celu empirycznej weryfikacji sformułowanych hipotez wykonano analizy statystyczne, wykorzystując pakiet IBM SPSS Statistics w wersji 20. Empiryczna weryfikacja modelu badawczego ujawniła, że transmisja wiedzy jest silniejszym mediatorem w porównaniu z absorpcją wiedzy. Organizacje powinny więc kłaść większy nacisk na aspekty komunikacji i pracy w grupach roboczych. Ponadto praca zespołowa i grupowe rozwiązywanie problemów są istotnie powiązane z wypracowaniem zespołowych innowacji, wzmacniając potencjał rozwojowy organizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
Competitive environment forces innovations on modern organizations that become for them a sine qua non condition to improve or maintain their market position. Therefore the aim of the work has become an empirical verification of the model taking into account the existence of a statistically significant relationship between teamwork and problem-solving group and team-mates innovation, mediated by the transmission and absorption of knowledge. The model was verified through the research questionnaire. For empirically verified established hypotheses statistical analyses were performed using the IBM SPSS version 20 of empirical verification test model revealing that the transmission of knowledge is mediated stronger compared to the absorption of knowledge. Therefore, organizations should place greater emphasis on the aspects of communication and working groups. In addition, teamwork and group problem solving are strongly related to the elaboration of collaborative innovation, strengthening the growth potential of the organization.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
5
Numer
Strony
1--6
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Anderson N.R., West M.A., 1998, Measuring Climate for Work Group Innovation: Development and Validation of the Team Climate Inventory, "Journal of Organizational Behaviour", vol. 19, nr 3.
 • Bouncken R., Brem A., Kraus S., 2016, Multi-Cultural Teams as Sources for Creativity and Innovation: The Role of Cultural Diversity on team Performance, "International Journal of Innovation Management", vol. 20, nr 2.
 • Chan C.A. 2003, Examining the Relationships Between Individual, Team and Organizational Learning in an Australian Hospital, "Learning in Health and Social Care", vol. 2, nr 4.
 • Cohen S.G., Bailey D.E., 1997, What Makes Teams Work: Group Effectiveness Research From the Shop Floor to the Executive Suite, "Journal of Management", vol. 23, nr 3.
 • De Vries R.E., Van den Hooff B., De Ridder J.A., 2006, Explaining Knowledge Sharing: The Role of Team Communication Styles, Job Satisfaction, and Performance Beliefs, "Communication Research", vol. 33, nr 2.
 • Drucker P.F., 1998, The coming of the new Organization, "Harvard Business Review", nr 66, s. 47.
 • Flynn F.J., Chatman J.A., 2001, Strong Cultures and Innovation: Oxymoron or Opportunity? [w:] C.L. Cooper, S. Cartwright, P.Ch. Earley (red.), The International Handbook of Organizational Culture and Climate, John Wiley&Sons Ltd, Chichester.
 • Gadomska-Lila K., 2011, Budowanie kultury innowacyjności w świetle badań empirycznych, "Współczesne Zarządzanie", nr 1/2011, s. 124.
 • Jasiński A.H., 1997, Innowacje i polityka innowacyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Jiang W., Gu Q., Wang G., 2015, To Guide or to Divide: The Dual-Side Effects of Transformational Leadership on Team Innovation, "Journal of Business & Psychology", vol. 30, nr 4.
 • Kotler Ph., 1994, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Gebethner i S-ka, Warszawa.
 • Kozioł K., 2007, Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych na tle doświadczeń UE, "Rozprawy i Studia", Uniwersytet Szczeciński, nr 661, s. 256.
 • Kożusznik B., 2005, Kierowanie zespołem pracowniczym, PWE, Warszawa.
 • Listwan T., 2009, Kierunki zmian funkcji personalnej w przedsiębiorstwach, [w:] A. Potocki (red.), Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Wyd. Difin, Warszawa, s. 127.
 • Matejun M., Walecka A., 2008, Funkcjonowanie zespołów pracowniczych w przedsiębiorstwach zaawansowanych technologii, [w:] E. Jędrych, A. Pietras, A. Stankiewicz-Mróz (red.), Funkcja personalna w zmieniającej się organizacji. Diagnoza i perspektywy, Wydawnictwo Media Press, Politechnika Łódzka, Łódź, s. 166-178.
 • Pichlak M., 2011, Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Plessis M.D., 2007, The role of knowledge management in innovation, "Journal of Knowledge Management", nr 11(4), s. 20-29.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K., 2002, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Robbins S.P., 1997, Managing Today, Prentice-Hall, New Jersey.
 • Skalik J., 2012, Aktywizacja potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa, [w:] A. Stabryło, K. Woźniak (red.), Determinanty potencjału rozwoju organizacji, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Stelmaszczyk M., 2016, Mediacyjny efekt zaufania zależności między organizacyjnym uczeniem a innowacjami, "Organizacja i Kierowanie", nr 3(173).
 • Stelmaszczyk M., Karpacz J., 2016, Związek między dzieleniem się wiedzą a innowacjami mediowany zaufaniem - poziom indywidualny, [w:] Zasoby organizacji. Zagadnienia epistemologiczne i metodologiczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 422, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Szatkowski K., 2001, Zarządzanie innowacjami technicznymi, [w:] M. Brzeziński (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Vancear R., Zoltan R., Bordeianu O.M., 2013, Groups and Teams as Building Blocks for Organizational Learning, "The USV Annals of Economics and Public Administration", vol. 13, nr 17.
 • Van den Hooff B., de Ridder J.A., 2004, Knowledge Sharing in Context: the Influence of Organizational Commitment, Communication Climate and CMC Use on Knowledge Sharing, "Journal of Knowledge Management", vol. 8, nr 6.
 • West M.A., Anderson N.R., 1996, Innovation in top management teams, "Journal of Applied Psychology", nr 81, s. 680-693.
 • Wong A., Tjosvold D., Liu Ch., 2009, Innovation by Teams in Shanghai, China: Cooperative Goals for Group Confidence and Persistence, "British Journal of Management", vol. 20, nr 2.
 • Wuryaningrat N.F., Gadjah M., 2013, Knowledge Sharing, Absorptive Capacity and Innovation Capabilities: An Empirical Study on Small and Medium Enterprises in North Sulawesi, Indonesia, "International Journal of Business", vol. 15, nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171485923

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.