PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | 5 | nr 3 | 20--30
Tytuł artykułu

Uczestnictwo w sieci jako czynnik wzrostu innowacyjności i droga ku elastycznej organizacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Participation in the Network as an Innovation Growth Factor and the Way Towards a Flexible Organization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasadniczym celem niniejszej pracy jest próba przedstawienia kreowanych przez wytwórcę powiązań sieciowych jako atrybutu sprzyjającego jego innowacyjności produktowej i - co za tym idzie - wzrostowi elastyczności implementacyjnej. Osiągnięcie założonego celu jest możliwe poprzez realizację celów cząstkowych, do których autorzy zaliczają: analizę i usystematyzowanie celowo wyselekcjonowanego dorobku teoretycznego plasującego się w obszarze zarządzania innowacyjnością oraz sieciowością współczesnych przedsiębiorstw, badanie nakierowane na ustalenie, jakie powiązania na rynkach poddanych ocenie są istotne z punktu przyjętych przez wytwórcę celów i założeń oraz jakie jest ich znaczenie w kontekście innowacyjności i elastyczności implementacyjnej. Zaprezentowany zostanie również konkretny przypadek uczestnictwa w sieci, które stanowiło kluczowy czynnik wzrostu innowacyjności i elastyczności poddanego badaniu wytwórcy.(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this paper is an attempt to present the network relationships created by the manufacturer as an attribute that is conducive to its product innovation, and hence, to its increase in the implementation flexibility. Achieving this target is possible through partial objectives, to which the authors include: the analysis and systematization of deliberately selected theoretical achievements placed in the area of innovation management and networking of modern enterprises, the study aimed to determine which links on the markets are important from the perspective of the adopted by the manufacturer goals and objectives, and therefore, what is their importance in the context of implementation innovation and flexibility, presenting a particular case, where the participation in the network constituted a key factor in the growth of innovation and the way towards flexibility of the manufacturer subject to the study.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
5
Numer
Strony
20--30
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska; ZPCZ FORTSCHRITT
Bibliografia
 • Antoszkiewicz J.D., 2008, Innowacje w firmie. Praktyczne metody wprowadzania zmian, Poltext, Warszawa.
 • Bełz G., 2015, Sieci zarządcze w strategii wzrostu przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie strategiczne. Strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci, red. R. Krupski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, T. 32, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • Christopher M., 1998, Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Ciesielski M., 1998, Zarządzanie łańcuchem dostaw jako element strategii, [w:] Materiały konferencyjne Logistics`98, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 • Cyfert Sz., 2012, Granice organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Cyfert Sz., Bełz G., Wawrzynek Ł., 2014, Wpływ burzliwości otoczenia na efektywność procesów odnowy organizacyjnej, "Organizacja i Kierowanie" nr 1A(159).
 • Cygler J., 2002, Alianse strategiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Czakon W., 2012, Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Górniak J., 2012, Czy można w Polsce stworzyć mechanizm efektywnej władzy publicznej?, [w:] Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie dla Polski, A. Kukliński, J. Woźniak (red.), Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
 • Horovitz J., 2006, Strategia obsługi klienta, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Jagiełło Z., 2014, Liderzy przyszłości - odważni, otwarci na zmiany, konsekwentni, [w:] Biznes przekraczający granice, Harvard Business Review Polska, Warszawa.
 • Karpacz J., 2013, Swoboda działania organizacji jako klasyczne i ponadczasowe zagadnienie stanowiące wyzwanie badawcze dla zarządzania strategicznego, [w:] Zarządzanie strategiczne. Quo vadis?, R. Krupski (red.), "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości", T. 22, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, Wałbrzych.
 • Kauf S., Tłuczak A., 2015, Badania rynkowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Kołodko G., 2013, Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i Spółka, Warszawa.
 • Korzeniowski A, Ankiel-Homa M., Czaja-Jagielska N., 2011, Innowacje w opakowalnictwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Krawiec J., 2014, Sukces = strategia + elastyczność, [w:] Biznes przekraczający granice, Harvard Business Review Polska, Warszawa.
 • Krzakiewicz K, Cyfert Sz., 2013, Role przywódców w procesie zarządzania innowacjami, [w:] Innowacje w zarządzaniu, J. Skalik, A. Zabłocka- Kluczka (red.), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 300, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Mruk H. (red.), 2008, Marketing - zagadnienia współczesne, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań.
 • Niemczyk J., 2012, Sieci międzyorganizacyjne z perspektywy podstawowych nurtów zarządzania strategicznego, [w:] Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Niewiadomski P., 2015, Determinanty elastyczności funkcjonowania organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych (w druku).
 • Nowak D., 2012, Zarządzanie międzyorganizacyjnymi relacjami kooperacyjnymi w przedsiębiorstwach przemysłowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Oliński M., 2015, Wykorzystanie orientacji sieciowej w kształtowaniu modelu biznesu, [w:] Zarządzanie strategiczne. Strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci, R. Krupski (red.), "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości", T. 32, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • Pichlak M., 2012, Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Romanowska M., 2013, Pespektywy rozwoju analizy strategicznej, [w:] Zarządzanie strategiczne. Quo vadis?, R. Krupski (red.), "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości", T. 22, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, Wałbrzych.
 • Szplit A., 2013, Paradygmaty zarządzania wobec teorii ordo ładu gospodarczego, [w:] Zarządzanie strategiczne. Quo vadis?, R. Krupski (red.), "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości", T. 22, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, Wałbrzych.
 • Światowiec J., 2006, Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 • Thorelli H.B., 1986, Networks: Between Markets and Hierarchies, "Strategic Management Journal", vol. 7.
 • Trzcieliński S., 2013, Przedsiębiorstwo zwinne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Wirth H., 2014, Jak KGHM eksportuje patriotyzm gospodarczy i jak chce pociągnąć za sobą inne polskie firmy?, [w:] Biznes przekraczający granice, Harvard Business Review Polska, Warszawa.
 • Wójcik-Karpacz A., 2009, Współpraca międzynarodowa przedsiębiorstwa produkcyjnego z zagranicznym partnerem gospodarczym - case research, "Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomica", R. 13, nr 1/2009, Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce.
 • Zakrzewska-Bielawska A., Adamik A., 2013, Organizacja w sieciach współpracy - od prostych do złożonych form współpracy międzyorganizacyjnej, [w:] Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, A. Adamik (red.), Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171485941

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.