PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 322 | 197--213
Tytuł artykułu

Działalność gospodarcza w Polsce i Republice Czeskiej - obciążenia fiskalne

Autorzy
Warianty tytułu
Economic Activity in Poland And Czech Republic - Fiscal Burden
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Za cel artykułu przyjęto identyfikację barier fiskalnych rozwoju działalności gospodarczej w Polsce prowadzonej na własny rachunek przez osoby fizyczne oraz zaproponowanie rozwiązań ograniczających te bariery. Dokonano porównania obciążeń fiskalnych działalności gospodarczej prowadzonej w niewielkim zakresie w Polsce i Republice Czeskiej. Opisano znaczenie mikroprzedsiębiorstw w analizowanych gospodarkach. Analizując bariery rozwoju, zwrócono w głównej mierze uwagę na obciążenia drobnych przedsiębiorców wysokimi składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i ubezpieczenie zdrowotne. Zaproponowano, by w przypadku samozatrudnionych prowadzących działalność gospodarczą w niewielkim zakresie, wysokość opłacanych składek powiązać z wielkością przychodu. Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, ubezpieczenie zdrowotne, zdaniem autora, powinny przybrać formę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.(abstrakt oryginalny)
EN
The objectives of the article are: the identification of fiscal barriers which are limiting the development of self-employment in Poland and to propose solutions to reduce these barriers. The author compared the fiscal burden of self-employment in Poland and the Czech Republic. The text describes the importance of micro-enterprises in the analyzed economies. Analyzing the development barriers, the author paid mainly attention to burden small businesses with high social security contributions, labour fund and health insurance. The text proposes that in the case of self-employed amount of paid contributions should be linked to the level of revenues. Contributions to social insurance, labour fund, health insurance, according to the author, should take the form of a lump sum on recorded income.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
197--213
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Apanowicz J. (2002), Metodologia ogólna, Bernardinum, Gdynia.
 • Davis R. (2013), Self-employment and Social Security. Effects on Innovation and Economic Growth, Library Briefing, Library of the European Parliament, 130646REV1, 09/10/2013, http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130646/LDM_BRI(2013)130646_REV1_EN.pdf (dostęp: 07.09.2016).
 • European Commission, 2015 SBA Fact Sheet - Czech Republic, http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16344/attachments/7/translations/en/renditions/native (dostęp: 06.09.2016).
 • European Commission, 2015 SBA Fact Sheet - Poland, http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16344/attachments/26/translations/en/renditions/native (dostęp: 06.09.2016).
 • INFOR (2015), Samozatrudnienie - krok po kroku, Poradnik Gazety Prawnej. Wydanie specjalne, sierpień.
 • Komisja Wspólnot Europejskich, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. "Najpierw myśl na małą skalę" Program "Small Business Act" dla Europy. Bruksela, dnia 25.06.2008 KOM (2008) 394 wersja ostateczna.
 • Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa - definicja i zakres (2016), EUR-Lex, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3An26026 (dostęp: 06.09.2016).
 • MISSOC - Mutual Information System on Social Protection (2014), Social Protection in the Member States of the European Union, of the European Economic Area and in Switzerland. Social Protection of the Self-employed Situation on 1 January 2014, European Commission, Brussels.
 • NBP, Tabela nr 190/C/NBP/2016 z dnia 29.09.2016 r. obowiązująca od dnia 30.09.2016 r. https://www.nbp.pl/Kursy/KursyC.html (dostęp: 01.10.2016).
 • PROSPECTUM s.r.o., Jednoosobowa działalność, http://www.firmawczechach.pl/jednoosobowa_dzialalnosc.html (dostęp: 02.10.2016).
 • Samborski A. (2017), Bariery fiskalne rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, "Problemy Zarządzania", vol. 15, nr 1 (65), cz. 1. DOI 10.7172/1644-9584.65.3.
 • System ubezpieczeń społecznych, http://www.czechy.karr.pl/pliki/System_ubezpieczen_spolecznych_RCZ_2012.pdf (dostęp: 01.10.2016).
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2004 r., nr 54, poz. 535 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. z 1998 r., nr 137, poz. 887, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. z 1998 r., nr 144, poz. 930 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 1991 r., nr 80, poz. 350 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. z 2004 r., nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).
 • Vaške & Vašková BIURO ADWOKACKIE (2014), Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w Republice Czeskiej i w Polsce, aktualne przepisy prawa podatkowego w Republice Czeskiej i w Polsce, prawo pracy w Republice Czeskiej i w Polsce. Projekt "Wspieranie rozwoju regionalnych firm na pograniczu czesko-polskim" CZ.3.22/2.1.00/12.03400 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przekraczamy Granice, http://www.czechy.karr.pl/pliki/pl1.pdf (dostęp: 24.09.2016).
 • WPHiIARPwP - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze (2015), Republika Czeska. Przewodnik po rynku, Ambasada RP w Pradze, www.czechrepublic.trade.gov.pl.
 • Zákon České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů, Zákon č. 586/1992 Sb, http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586 (dostęp: 24.09.2016).
 • Zákon České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, Zákon č. 592/1992 Sb. http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-592 (dostęp: 25.09.2016).
 • Zákon České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, Zákon č. 589/1992 Sb. http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-589 (dostęp: 26.09.2016).
 • Zákon ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, Zákon č. 235/2004 Sb. http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235 (dostęp: 24.09.2016).
 • Zákon ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění, Zákon č. 187/2006 Sb. http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-187 (dostęp: 01.10.2016).
 • ZUSa (2016), Składki i świadczenia, http://zus.pl/default.asp?p=1&id=35 (dostęp: 02.10.2016).
 • ZUSb (2016), Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek. Poradnik, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa.
 • ZUSc (2016), Ubezpieczenia społeczne. Baza wiedzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa, http://zus.pl/default.asp?p=1&id=35 (dostęp: 10.09.2016).
 • ZUSd (2016), Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171486291

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.