PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 3 tom 2 | 60--71
Tytuł artykułu

Źródła i trwałość przewagi konkurencyjnej

Warianty tytułu
Sources of Competitive Advantage and Its Sustainability
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja dwóch cech kształtujących przewagę konkurencyjną - jej źródeł oraz trwałości. W artykule zaprezentowano dorobek naukowy oraz wyniki badań ilościowych przeprowadzonych w 150 polskich firmach. W przeglądzie literatury odniesiono się do stanu wiedzy prezentowanego w literaturze polskiej i światowej. W badaniach empirycznych zastosowano technikę badawczą Paper and Pencil Interview (PAPI). Prezentując wyniki badań warto zwrócić uwagę na wyraźne ukierunkowanie przedsiębiorstw na zmieniające się potrzeby klienta i skłonne do modyfikacji profilu działalności. Ponadto, źródła przewagi konkurencyjnej wyznaczają nowe standardy w branży, innowacjach i technologii. W odniesieniu do trwałości przewagi konkurencyjnej firmy planują działania w dłuższym horyzoncie czasowym (powyżej 3 lat), jednak nie precyzują długofalowych planów w perspektywie powyżej 5 lat. Przedsiębiorstwa posiadające znaczącą przewagę względem konkurentów wykorzystują źródła przewagi konkurencyjnej pozwalające im na tworzenie wartości dla klientów. Biorąc pod uwagę horyzont czasowy można przyjąć, że posiadają trwałą przewagę konkurencyjną. Wyniki badań stanowią, że przedsiębiorstwa zajmujące silną pozycję konkurencyjną w podejściu do przewagi względem konkurentów kierują się potrzebami klienta i dążeniem do nadania przewadze trwałego charakteru. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to identify two features shaping the competitive advantage: sources of competitive advantage and sustainability of advantage. The paper presents the scientific achievements and results of quantitative research conducted in Polish companies. A review of the Polish and world literature was used as the research method. The paper and pencil interview (PAPI) research technique was used in the empirical studies. The companies participating in the study are strongly focused on changing customer needs - they are ready to modify their business profile. In addition, the following elements may be sources of competitive advantage: setting new standards in the industry, innovation and technology. In relation to the sustainability of competitive advantage, the companies participating in the study plan their operations in a longer time perspective (over 3 years), but they do not specify long-term plans (in a time perspective of over 5 years). The conclusions resulting from the study are as follows: the companies with a significant advantage over competitors use sources of competitive advantage that allow them satisfying their customers. Taking into account the time horizon, it can be assumed that such sources make the competitive advantage sustainable. The research results indicate that companies that have a strong competitive position in the approach to the advantage over competitors are guided by customer needs and the intention to make the advantage sustainable. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
60--71
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Armstrong C.E. (2013), Competence or flexibility? Survival and growth implications of competitive strategy preferences among small US businesses, "Journal of Strategy and Management", Vol. 6, Iss. 4.
 • Cao H.G.Z. (2014), Strategic flexibility and SME performance in an emerging economy A contingency perspective, "Journal of Organizational Change Management", Vol. 27, Iss. 2.
 • Chakravorti B. (2011), Zdobywanie przewagi konkurencyjnej w trudnych warunkach, "Harvard Business Review Polska", nr 101-102.
 • Chakravorti B. (2017), Zdobywanie przewagi konkurencyjnej w trudnych warunkach, "Harvard Business Review Polska", https://www.hbrp.pl/b/zdobywanie-przewagi-konkurencyjnej-w-trudnychwarunkach/RDUKDOof [dostęp:20.01.2017].
 • Deimler M., Reeves M. (2011-2012), Zdolność do adaptacji źródłem nowej przewagi konkurencyjnej, "Harvard Business Review Polska", nr 106-107.
 • Elahi E. (2013), Risk management: the next source of competitive advantage, "Foresight", Vol. 15, Iss. 2.
 • Gould, B (1999), Strategic management of flexibility, "The Antidote", Vol. 4, Iss. 1.
 • Gunther McGrath R. (2013), Krótkotrwała przewaga, "Harvard Business Review Polska", nr 129.
 • Henderson B.D. (1983), The anatomy of competition, "The Journal of Marketing", Vol. 47, No. 2.
 • Kamukama N. (2013), Intellectual capital: company's invisible source of competitive advantage, "Competitiveness Review: An International Business Journal", Vol. 23, Iss. 3.
 • Kamukama N., Ahiauzu A., Ntayi J.M. (2011), Competitive advantage: mediator of intellectual capital and performance, "Journal of Intellectual Capital", Vol. 12, Iss. 1.
 • Kandampully J., Duddy R. (1999), Competitive advantage through anticipation, innovation and relationships, "Management Decision", Vol. 37, Iss. 1.
 • Krakowski A. (2016), Innowacja tworzy przewagę, "Harvard Business Review Polska", nr 163.
 • O'Shaughnessy N.J. (1996), Michael Porter's Competitive Advantage revisited, "Management Decision", Vol. 34, Iss. 6.
 • Parsons R.A. (2015), The impact of age on innovation, "Management Research Review", Vol. 38, Iss. 4.
 • Piłat K., Gottfredson M. (2011), Przewaga dzięki koncentracji, "Harvard Business Review Polska", nr 100.
 • Porter M.E (2006), Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Helion, Gliwice.
 • Porter M.E., Kramer M.R. (2003), Filantropia przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej, "Harvard Business Review Polska", nr 7 (wrzesień).
 • Poświata J. (2017), Jak zamienić niepewność rynkową w przewagę konkurencyjną? "Harvard Business Review Polska", https://www.hbrp.pl/b/jak-zamienic-niepewnosc-rynkowa-w-przewagekonkurencyjna/zXvvdQxc [dostęp: 20.01.2017].
 • Prince G.B.C. (2002), Innovation, entrepreneurship and competitive advantage in the entrepreneurial venture, "Journal of Small Business and Enterprise Development", Vol. 9, Iss. 1.
 • Sakas D., Vlachos D., Nasiopoulos D. (2014), Modelling strategic management for the development of competitive advantage, based on technology, "Journal of Systems and Information Technology", Vol. 16, Iss. 3.
 • Salem K.A.F.M. (2016), The value of strategy and flexibility in new product development The impact on performance, "Journal of Enterprise Information Management", Vol. 29, Iss. 4.
 • Shams S.M.R. (2016), Capacity building for sustained competitive advantage: a conceptual framework, "Marketing Intelligence & Planning", Vol. 34, Iss. 5.
 • Shams S.M.R. (2016), Capacity building for sustained competitive advantage: a conceptual framework , "Marketing Intelligence & Planning", Vol. 34, Iss 5.
 • Sołoducho-Pelc L. (2016), Przewaga konkurencyjna - główne trendy badawcze, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 444.
 • Sołoducho-Pelc L. (2015), Planning Horizon as a Key Element of a Competitive Strategy, "Journal of Economics, Business and Management, International Association of Computer Science and Information Technology Press", Vol. 3, No. 2.
 • Sołoducho-Pelc L., Radomska J. (2012), The role of human capital in creating competitive advantage based on technology, International Conference on ICT Management for global Competitiveness and economic Growth in Emerging Economies (ICTM 2012), Wroclaw, Poland.
 • Turner C. (2012), Strategic flexibility and the emergence of virtual global strategies, "European Business Review", Vol. 24, Iss. 3.
 • Vecchiato R. (2015), Strategic planning and organizational flexibility in turbulent environments, "Foresight", Vol. 17, Iss. 3.
 • Walters D., Halliday M., Glaser S. (2002), Added value, enterprise value and competitive advantage, "Management Decision", Vol. 40, Iss. 9.
 • Wellington F., Lash J. (2008), Zmiany klimatyczne a przewaga konkurencyjna, "Harvard Business Review Polska", nr 64.
 • Wroński L. (2008), Poszukiwanie przewagi dzięki technologii, "Harvard Business Review Polska", nr 65-66.
 • Zhongfeng Y.L., Mingfang L. (2011), Fast adaptation, strategic flexibility and entrepreneurial roles, "Chinese Management Studies", Vol. 5, Iss. 3.
 • (2016), Catch me if you can! Creating competitive advantage, "Strategic Direction", Vol. 32, Iss. 4.
 • (2013), So what is competitive advantage? We know we need it but not how to define it, "Strategic Direction", Vol. 29, Iss. 9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171486321

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.