PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 154 | 35--51
Tytuł artykułu

Wybrane kryminalistyczne metody śledcze - możliwość wykorzystania w audycie śledczym

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Forensic Technologies and Their Potential Application to Forensic Audit
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje wybrane kryminalistyczne metody śledcze - badanie dokumentów, przesłuchanie, oględziny, ekspertyzy i analizę kryminalną, wskazując na możliwość ich wykorzystania w toku audytu śledczego. W artykule omówiono podstawowe zagadnienia związane z oceną wiarygodności dokumentów, wyjaśniając pojęcia dokumentu i fałszerstwa oraz sygnalizując problematykę związaną z oceną autentyczności podpisów. Przedstawiono najważniejsze psychologiczne aspekty formowania się zeznań, które powinny być uwzględnione w ocenie prawdomówności wyjaśnień odbieranych w toku audytu śledczego. Wskazano na możliwość przeprowadzenia w toku audytu śledczego czynności zbliżonych oględzinom i badaniom eksperckim. W artykule wyjaśniono także istotę analizy kryminalnej, przedstawiając jej typologię i zakres zastosowań. Zasygnalizowano również podobieństwa elektronicznych form nadzoru stosowanych przez przedsiębiorstwa do kryminalistycznych metod śledczych - obserwacji i podsłuchu. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses selected forensic investigation methods, such as, e.g. document exami- nation, interrogation, inspection, expert opinions, and forensic analysis and suggests how they could be used in forensic audit. The text addresses basie aspects of how reliability of documents is assessed and explains the notions of a document and forgery. It also heralds problems involved in assessing the authenticity of signatures and presents major aspects of testimony psychology that should be considered when assessing the truthfulness of accounts collected throughout the forensic audit. The author suggests possibilities to include actions similar to inspection and expert examination into forensic audit. The paper also explains the substance of forensic analysis, its typology and scope of application. It demonstrates similarities between digital surveillance methods used by enterprises and forensic investigation methods (surveillance and bugging). (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Chlebowicz P., Filipkowski W., Analiza kryminalna. Aspekty kryminalistyczne i praw- nodowodowe, Wydawnictwo Lex a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 • Ciosek M., Psychologia sądowa i penitencjarna, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2001.
 • Góral R., Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 2002.
 • Gruza E., Ocena wiarygodności zeznań świadków w procesie karnym, problematyka kryminalistyczna, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003.
 • Gruza E., Goc M., Moszczyński J., Kryminalistyka - czyli rzecz o metodach śledczych, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011.
 • Jagiełło D., Statystyczne ujęcie oraz poziom świadomości społecznej w odniesieniu do przestępczości skierowanej przeciwko dokumentom, w: Dokument i jego badania, red. R. Cieśla, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014.
 • Jasiński W., Nadużycia w przedsiębiorstwie: przeciwdziałanie i wykrywanie, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2013.
 • Kasprzak J., Młodziejowski B., Kasprzak W., Kryminalistyka. Zarys systemu, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015.
 • Kobylas M., Hausman M., Analiza kryminalna jako narzędzie wspomagające zwalczanie przestępczości zorganizowanej, "Policja" 2006, 3.
 • Kołakowska W., Lach B., Psychologiczne determinanty zeznań świadków i osób składających wyjaśnienia, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 1998.
 • Mały słownik języka polskiego, red. E. Sobol, PWN, Warszawa 1993.
 • Marek A., Komentarz do kodeksu karnego. Część szczególna, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2000.
 • Piórkowska-Fliger ]., Fałsz dokumentu w polskim prawie karnym, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004.
 • Schneider K., Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych, PWE, Warszawa 2007.
 • Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1965.
 • Widacki ]., Kryminalistyka, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171486411

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.