PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | t. 17, z. 6, cz. 2 Firmy rodzinne - wyzwania współczesności | 415--428
Tytuł artykułu

Kompetencje przedsiębiorczych menedżerów przyszłości w firmach rodzinnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Competence of Future Managers in Family Businesses
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zaprezentowanie profilu kompetencyjnego przedsiębiorczego menedżera przyszłości firm rodzinnych oraz wyników badań dotyczących listy kompetencji menedżerów, niezbędnych do efektywnego zarządzania firmami rodzinnymi. (fragment tekstu)
EN
The article presents the competences of the manager of the future taking into account his entrepreneurial attitude. Next the competency profile of the manager of the family business was presented. In the empirical part of the article the results of research on the list of competencies for future managers necessary to effectively manage family businesses were presented. Competency profile of entrepreneurial manager of family businesses will be compared with the competence profile of the manager of the future. Knowing the requirements in terms of knowledge, skills and attitudes of entrepreneurial manager one can examine how comming successors are prepared to fulfill this role. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • Antoszkiewicz J.D. (2012), Funkcjonowanie firmy rodzinnej w świetle zasady Pareto - 20/80, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", nr 13(8).
 • Barkham R.J. (1994), Entrepreneurial Characteristics and Size of the New Firm, a Model and an Economic Test, "Small Business Economics", nr 6(2).
 • Branowska A., Siemieniak P., Spychała M. (2012), Zarządzanie kompetencjami w tradycyjnych i nowoczesnych organizacjach, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Chinomona R. (2013), Business Owner's Experience, Employee Skills Training and Business Performence, A Small Business Perspective, "The Journal of Applied Business Research", nr 29(6).
 • Czaja S. (2014), Mocne i słabe strony firm rodzinnych - szanse na rozwój czy stagnacja? (na przykładzie regionu świdnickiego i wałbrzyskiego), "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Wydawnictwo SAN, t. XV, z. 7, cz. I, Łódź.
 • Drucker P.F. (2004), Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Studio EMKA, Warszawa.
 • Dźwigoł H. (2014), Menedżerowie przyszłości a zarządzanie strategiczne, "Organizacja i Zarządzanie", z. 70, nr kol. 1909, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Dźwigoł H. (2013), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach XXI wieku, Politechnika Śląska, Gliwice.
 • Fabiańska K. (1986), Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Fan, Z., Wenying, W.U., Xiaofei, Q. i in. (2012), A Microcosm of the Conterprorary Chinese Family Business - the Ebb and Flow of Wenzhou Model, "Przedsiębiorczość I Zarządzanie", nr 13(8), Łódź.
 • Gersick K., Davis J.A., Hampton M.M. i in. (1997), Generation to Generation: Life Cycles of the Family Business, Harvard Business School Press, Boston.
 • Green M.T. (2011), Inside the Multi-Generational Family Business, Palagrave MacMillan, New York.
 • Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A. (2004), Przedsiębiorstwo rodzinne funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa.
 • Klein K.E., When It's All in the Family [online], http://www.businessweek.com/stories/2002-03-19/when-its-all-in-the-family, dostęp: 2 października 2013.
 • Kostera M. (2008), Nowe kierunki w zarządzaniu, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Leszczewska K. (2014), Funkcjonowanie firm rodzinnych w niestabilnym otoczeniu, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XV, z. 7, cz. I, Wydawnictwo SAN, Łodź.
 • Leszczyńska K. (2012), Wyróżnianie rodzinności jako specyficznej cechy prowadzenia działalności gospodarczej, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIII, z. 7, Wydawnictwo SAN, Łódź.
 • Masny-Dawidowicz M. (2014), Biznes przy rodzinnym stole, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XV, z. 7, cz. I, Wydawnictwo SAN, Łodź.
 • May P., Lewavdowska A. (2014), Stawka większa niż biznes. Strategie rozwoju firm rodzinnych, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Poza E.J. (2014), Family Business 4ed, South-Western Cengage Learning.
 • Reuber A.R., Fisher E.M (1994), Entrepreneurs'Experience, Expertise and the Performance of Technology-Based Firms, "IEEE Transactions on Engineering Management", nr 41(4).
 • Roszko-Wójtowicz E. (2014), Aktywność rynkowa produkcyjnych przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce - na podstawie badań empirycznych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XV, z. 7, cz. I, Wydawnictwo SAN, Łódź.
 • Safin K. (2007), Przedsiębiorstwa rodzinne, istota i zachowania strategiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Sasin M. (2013), Rola i kompetencje menedżera, Akademia Rozwoju Kompetencji [online], http://www.ark-doradztwo.pl/pl/czytelnia/o_zarzadzaniu/117.html, dostęp: 7 listopada 2013.
 • Shapero A., Sokol L. (1982), The Social Dimensions of Entrepreneurship [w:] Kent C., Sexton D., Vesper K., Encyklopedia of Entrepreneurship, Engelwood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Sirmon D.G, Hitt M.A. (2003), Managing Resources: Linking Unique Resources, Management, and Wealth Creation in Family Firms, Entrepreneurship Theory and Practice, vol. 27, Issue 4.
 • Spychała M. (2013), Kompetencje zawodowe menedżera przyszłości w wielkopolskim sektorze komunalnym [w:] Bednarska-Wnuk I., Michalak J.M., Świątek-Barylska I., Kierunki ewolucji zachowań organizacyjnych, Acta universitatis lodziensis Folia oeconomica, Łódź.
 • Spychała M., Matejun M. (2015), Badanie ocen wybranych kompetencji menedżerskich studentów WOiZ Politechniki Łódzkiej, "Marketing i Rynek", nr 05.
 • Sudoł S. (2002), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 • Sułkowski Ł., Marjański A. (2009), Firmy rodzinne, jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Surdej A., Wach K. (2010), Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Difin, Warszawa.
 • Villanueva J., Sapienza H.J. (2009), Goal Tolerance, Outside Investors and Family Firm Governance' Entrepreneurship: Theory and Practice, vol. 33, No. 6.
 • Wickham P.A. (2004), Strategic Entrepreneurship, Pearson Education, Harlow.
 • Więcek-Janka E. (2013), Wiodące wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwami rodzinnymi, Politechnika Poznańska, Poznań.
 • Więcek-Janka E. (2014), Kompetencje menedżerskie sukcesorów - inżynierów w firmach rodzinnych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XV, z. 8, Wydawnictwo SAN, Łódź.
 • Zięba K. (2011), Rola firm rodzinnych w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 20, Uniwersytet Rzeszowski.
 • Commission Green Paper of 21 January 2003 on Entrepreneurship in Europe firnal paper [online], http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52003DC0027.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171486569

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.