PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 154 | 95--111
Tytuł artykułu

Symptomy i obszary ryzyka w sprawozdaniu finansowym gospodarstwa rolnego identyfikowane w trakcie rewizji finansowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Risk Symptoms and Areas in Financial Statements of a Farm Identified during Financial Audi
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest próbą identyfikacji ryzyka badania sprawozdania finansowego w jednostkach prowadzących działalność rolniczą, zobligowanych do badania sprawozdania finansowego na podstawie obowiązujących regulacji prawnych. Autorka artykułu dokonała przeglądu literatury przedmiotu oraz regulacji prawnych. W badaniach zastosowano metody poznania naukowego - obserwację (empirię), przy wykorzystaniu: abstrakcji, stopniowej konkretyzacji i weryfikacji. Artykuł został wzbogacony o wyniki pogłębionego wywiadu indywidualnego, przeprowadzonego z pracownikami służb finansowo-księgowych gospodarstw rolnych oraz pracownikami działów rewizji finansowej badającymi sprawozdania finansowe gospodarstw rolnych. Badania zostały przeprowadzone w okresie od listopada 2015r. do lutego 2016r. w gospodarstwach rolnych zobligowanych do badania sprawozdania finansowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper makes an attempt to identify the risk involved in auditing financial statements in agricultural establishments obliged by law to conduct such an audit. The author has reviewed literaturę in the field and legał regulations. She used cognitive science methods, such as observation (empirical studies) supplemented with: abstraction, gradual concreti- sation and verification. The paper has been enriched with the results of in-depth individual interviews conducted with the representatives of finance and accounting units at farms and the staff of financial audit departments who examine financial statements of farms. Studies were conducted from 1 November 2015 until February 2016 in agricultural establishments obliged to audit their financial statements. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
95--111
Opis fizyczny
Twórcy
 • Universytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG, Dz. Urz. UE nr L 157 z 9.06.2006 r.
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz.U. z 2009 nr 77, poz. 649.
 • Baum R., Wajszczuk K., Wawrzynowicz J., Specyfika czynników ryzyka w przedsiębiorstwach rolnych - próba holistycznego podejścia, "Zarządzanie i finanse" 2012, t. 10, cz. 2.
 • Czerwińska-Kayzer D., Bieniasz A., Gołaś Z., Klasyfikacja i prezentacja aktywów rolniczych w sprawozdaniu finansowym według polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2011, 64(120).
 • Gabrusewicz W., Audyt sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2010.
 • Gołębiowski G., Russel P, Zmiany w systemie emerytalnym a bezpieczeństwo finansowe Polaków, w: Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, red. J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGE1, Warszawa 2014.
 • Gotllieb M., Rola i obowiązki amerykańskiego biegłego rewidenta, "Rachunkowość" 1992, nr 4.
 • Karbownik L., Pojęcie i obszary kreowania oraz zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa, "Folia Oeconomica" 2012, nr 267.
 • Krzywda D., Istota, cel i podstawy prawne rewizji sprawozdań finansowych, w: Rewizja sprawozdań finansowych, red. D. Krzywda, COSZ SKwP, Warszawa 2005.
 • Miller A., Dobbins C., Pitchett Bochlje M., Ehmke C., Risik Managmentfor Far- mers, Staff Paper 2004, 11, Departament of Agricultural Economics, Purdue Uni- versity, s. 27, w: Postawy rolników wobec ryzyka oraz sposoby jego ograniczania, A. Kłoczko-Gajewska, P. Sulewski, Roczniki Nauk Rolniczych 2009, Seria G, t. 96.
 • Neil M., Financial Futurę, "Personal Excellence" 2010, nr 5.
 • Pfaff Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego, Wydawnictwo AE im. Karola Adamieckiego, Katowice 2008.
 • Ryzyko w rachunkowości, red. A. Karmańska, Difin, Warszawa 2008.
 • http://sjp.pwn.pl/szukaj/ryzyko-.html
 • https://www.knf.gov.pl/o_nas/wspolpraca_miedzynarodowa/unia/regulacje_i_dokumenty_powiazane/nadzor_nad_bieglymi.html
 • http://www.skwp.pl/Jednolity,zestaw,standardów,rewizji,finansowej,8743.html
 • Załącznik nr 1 do uchwały Nr 53/2015Komisji Nadzoru Audytowego z dnia 1 kwietnia 2015 r., http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/ciala-kolegialne/ komisja-nadzoru-audytowego/komunikaty
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171486635

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.