PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 471 Rachunkowość a controlling | 300--308
Tytuł artykułu

Oszustwa księgowe w obszarze przychodów i kosztów wpływające na wiarygodny obraz jednostki gospodarczej wykrywane przez biegłego rewidenta

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Accounting Fraud in The Area of Income and Expenses Affecting A Reliable Picture of The Entity Detected by The Auditor
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule poruszono problematykę związaną z możliwością wystąpienia oszustw księgowych w zakresie przychodów i kosztów w sprawozdaniu finansowym, na które powinien zwrócić uwagę biegły rewident przy badaniu sprawozdania finansowego. Związane to jest z chęcią podniesienia wiarygodności sytuacji finansowej danej jednostki gospodarczej. Celem artykułu jest wskazanie obszarów ryzyka związanych z oszustwami księgowymi przychodów i kosztów, które mogą pojawić się w związku z dynamicznym rozwojem i globalizacją rynków kapitałowych. Ukazano także klasyfikację technik oszukańczej sprawozdawczości finansowej w zakresie przychodów i kosztów, które mogą pomóc w wykrywaniu oszustw. W wyniku badań wysnuto m.in. wniosek, że wysokie morale i etyka osób ze służb finansowo-księgowych mogą zmniejszyć ryzyko oszustw. Omówiono również sygnały ostrzegawcze, które mogą pojawić się w przypadku manipulowania wynikiem finansowym, na które powinni zwracać uwagę zarówno biegli rewidenci, ale także osoby zarządzające daną jednostką gospodarczą. Zaprezentowano też techniki wykrywania nadużyć w zakresie przychodów i kosztów, które mogą pomóc w odnalezieniu źródeł oszustw księgowych. Zastosowaną metodą badawczą w artykule jest krytyczny przegląd literatury polskojęzycznej(abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with issues related to the possibility of accounting fraud in the scope of income and expenses in the financial statements, which should be noted by the auditor during the audit of financial statements. This is related to the desire to improve the credibility of the financial situation of an enterprise. The purpose of this article is to identify the areas of risk associated with bookkeeping of revenue and expenses that may arise in connection with the dynamic development and globalization of capital markets. The classification of fraudulent financial reporting techniques in terms of revenue and costs, which can help detect fraud, has also been shown. As a result of research it has been concluded that high morale and ethics of people with financial-accounting services can reduce the risk of fraud. There are also warnings that may appear in the case of manipulation of financial results, which should be addressed both by statutory auditors but also by managers of the entity. There are also techniques to detect fraud in revenue and costs that can help find sources of accounting fraud. The research method used in the article is a critical review of Polish-language literature(original abstract)
Twórcy
  • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
  • Hulicka M., 2008, Oszukańcza sprawozdawczość finansowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
  • Kutera M., 2016, Nadużycia finansowe, Difin, Warszawa.
  • Kutera M., Hołda A., Surdykowska S.T., 2006, Oszustwa księgowe - teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
  • Kutera M., Surdykowska S.T., 2009, Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa.
  • Pfaff J., 2008, Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
  • Przewodnik stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu małych i średnich jednostek, t. 1: Podstawowe pojęcia i t. 2: Wskazówki praktyczne, 2015, KIBR.
  • Uchwała z 10 lutego 2015, Krajowy Standard Rewizji Finansowej 315 - Identyfikacja i ocena ryzyk istotnego zniekształcenia dzięki zrozumieniu jednostki i jej otoczenia, uchwała nr 2783/52/2015
  • Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej, zmieniona uchwałą nr 913/22a/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej.
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2016, poz. 1047 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171486641

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.