PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 154 | 113--136
Tytuł artykułu

Fałszowanie sprawozdań finansowych a odpowiedzialność zarządu za zobowiązania upadłej spółdzielni

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Falsification of Financial Statements and Board Liability for the Commitments of a Bankrupt Cooperative
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obserwowana w ostatnich latach eskalacja oszustw księgowych, obejmujących fałszowanie sprawozdań finansowych, niesie różnorodne konsekwencje zarówno dla otoczenia jednostki gospodarczej, jak i dla jej kierownictwa. Celem artykułu jest przedstawienie skutków zniekształceń informacji prezentowanej w sprawozdaniach finansowych spółdzielni w świetle przepisów prawa upadłościowego i prawa spółdzielczego. W pierwszej części przeprowadzono przegląd regulacji prawnych i literatury przedmiotu, w wyniku którego wskazano na przesłanki zgłoszenia upadłości spółdzielni, omówiono cechy jakościowe sprawozdania finansowego oraz przyczyny i metody jego fałszowania. Część druga - badanie metodą studium przypadku - stanowiła egzemplifikację podjętych rozważań i pozwoliła na udowodnienie tezy, że brak badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta zwiększa ryzyko zafałszowania sprawozdania finansowego. Główne wnioski wynikające z analizy piśmiennictwa oraz badania empirycznego zostały zawarte w podsumowaniu. W konkluzji wskazano na konieczność poddania niezależnej weryfikacji wszystkich sprawozdań finansowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Recently observed rapidly increasing cases of accounting fraud that include falsification of financial reports produce difFerent conseąuences for the environment of a particular economic actor and its top management. The aim of the paper is to present conseąuences of the misrepresentation of data submitted in financial statements of a cooperative in the light of bankruptcy law and cooperatives law. The first part reviews legał regulations and subject matter literaturę to identify grounds for the application for bankruptcy filed by a cooperative; it also discusses qualitative features of financial statements together with reasons and methods of its falsification. The second part, a case study, exemplifies considerations and substantiates the thesis that the absence of chartered auditor s examination intensifies the risk of falsification of financial statements. Main findings from desk research and empirical studies can be found in the conclusions, where the authors stress that all financial statements should be subject to an independent audit. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
113--136
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 16 wrześnial982r. Prawo spółdzielcze, Dz.U. z 2016r., poz. 21.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U z 2013 r., poz. 330 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, Dz.U. z 2002r. nr 76, poz. 694.
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. z 2000 r. nr 113, poz. 1186.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, Dz.U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.
 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. z 2014 r., poz. 1100.
 • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, Dz.U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2015 r., poz. 1333.
 • Cieślik R., Wpływ audytu na "jakość zysku" spółek IPO na przykładzie GPW w Warszawie, w: Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej, red. J. Krasodomska, K. Świetla, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015.
 • Giedroyć M., Porównywalność sprawozdań finansowych w przestrzeni, w: Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej, red. J. Krasodomska, K. Świetla, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015.
 • Gurgul S., Upadłość spółdzielni mieszkaniowej, dewelopera i towarzystwa budownictwa społecznego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Gut P., Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • Hofstede G., Hofstede G.J., Mankiv M., Kułtury i organizacje, PWE, Warszawa 2011.
 • Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie, red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2010.
 • Sprawozdanie finansowe bez tajemnic, red. G.K. Świderska, Dilin, Warszawa 2009.
 • Trzpioła K., Wykorzystanie danych systemu rachunkowości dla celów ustalenia podatku dochodowego - analiza interpretacji prawa podatkowego, w: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, red. A. Karmańska, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2013.
 • Wąsowski W., Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa 2010.
 • Witkowski M., Psychologiczne i kulturowe uwarunkowania podejmowania ryzyka w kontekście kreatywnej księgowości, w: Rachunkowość kreatywna a oszustwa księgowe, red. S. Surdykowska, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2005.
 • Badanie przestępczości gospodarczej w Polsce 2016. Wyniki i kluczowe wnioski, PwC, Warszawa 2016, http://www.pwc.pl/pl/pdf/badanie-przestepczosci-gospodarczej-w- -polsce-2016.pdf, dostęp 24.04.2016.
 • Chmielniak Ł., Patoleta A., Raport: przestępstwa gospodarcze. Edycja 2013, http:// bialekolnierzyki.com.pl/wp-content/uploads/2013/ll/Chmielniak-Raport-2013. pdf, dostęp 14.02.2015.
 • Orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej z dnia 25 listopada 2010r., RIO-IV-R- -70/09-K-05/10, Biuletyn orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych nr 2/2011, http://www.mf.go v.pl/c/document_library/get_file?u- Uid=7881b9f9-3195-4a82-b0ab-85ff99c2b621&groupld=764034, dostęp 28.03.2016.
 • Poland, http://geert-hofstede.com/poland.html, dostęp 16.03.2016.
 • Uchwała SN z dnia 11 lutego 2014r., Sygn. akt I UZP3/13, http://sn.pl/orzecznictwo/ SitePages/Baza_orzeczen, dostęp 12.04.2016.
 • Uchwała Nr 47 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie Programu działania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w latach 2015-2019, https://kibr.org.pl/pl/VIII_Zjazd, dostęp 25.04.2016.
 • Uzasadnienie do projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne, http://www.sejm.gov. pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2824, dostęp 22.01.2016.
 • Wyrok SN z dnia 1 października 1998 r., Sygn. akt: I PKN 360/98, http://prawo. money.pl, dostęp 25.03.2016.
 • Wyrok SN z dnia 30 listopada 2012r., Sygn. akt: I UK 285/12, http://www.lexlege. pl/orzeczenie/239515/i-uk-285-12-wyrok-sadu-najwyzszego-izba-pracy-ubezpieczeń-spolecznych-i-spraw-publicznych/, dostęp 3.04.2016.
 • Wyrok SN z dnia 14 maja 2014r., Sygn. akt: III UK 156/13, https://mojepanstwo. pl/dane/sn_orzeczenia/29466, iii-uk-156-13, dostęp 3.04.2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171486645

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.