PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 471 Rachunkowość a controlling | 346--354
Tytuł artykułu

Praktyczne problemy rachunkowości grup producentów rolnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Accounting Problems of Agricultural Producer Groups
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ukazanie zasad funkcjonowania grup producentów rolnych oraz prezentacja wyników badań prowadzonych w wybranych grupach producentów rolnych dotyczących możliwości pojawienia się zjawiska agresywnej rachunkowości w rolnictwie. Problemy rachunkowości rolniczej są od lat niedoceniane przez ustawodawcę. Kwestie dotyczące ujmowania oraz wyceny aktywów biologicznych i produktów rolniczych są nieuregulowane w prawie o rachunkowości jednostek gospodarczych. Problem wydaje się coraz bardziej istotny, gdyż z roku na rok przybywa jednostek prowadzących działalność rolniczą, które zobligowane są do prowadzenia pełnej rachunkowości. Są to głównie grupy producentów rolnych, które rejestrowane są najczęściej jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub jako spółdzielnie. Przeprowadzono badania ankietowe wśród księgowych w wybranych grupach producentów rolnych na Dolnym Śląsku. Badania dowodzą, że nieuregulowane w prawie bilansowym zasady rachunkowości działalności rolniczej stwarzają możliwość manipulowania wynikami finansowymi grup producentów rolnych(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present the rules of conducting agricultural producer groups and the results of research on the possible growth of creative accountancy in agriculture. Research was based on interviews with agricultural producer groups. The problems of agricultural accountancy have not been appreciated by legislature. They are especially ways of presenting and evaluating biological assets and agricultural production that are not regulated by law on accountancy of economic entities. The problem seems to be more important since the number of entities obliged to run full accountancy grows every year. These are especially agricultural producer groups, that are registered mostly as limited companies or as cooperatives. Respondents in interviews were accountants employed by producer groups in Lower Silesia. Research shows that unregulated principles of accountancy of agricultural activities leave the room for manipulating the financial results reported by agricultural producer groups(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Gray R., Owen D., Sopher M.J., 1998, Setting up a control system for your organization, Nonprofit World, vol. 16, no. 3, s. 65-76.
 • IASB, 2007, Basis for Conclusions on Exposure Draft. IFRS for Small and Medium-sized Entities, IASB, London, www.iasb.org.
 • Kołodko G., 2010, Neoliberalizm i światowy kryzys gospodarczy, Ekonomista, nr 1, s. 23-30.
 • Kowalski J. (red.), 2013, Rola polityki logistycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kowalski T., Nowak T., Pisarek W. (red.), 2003, Aspekty zarządzania, PWN, Warszawa.
 • MSR, 2014, MSR 41 Rolnictwo, [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, red. Z. Adamkiewicz i in., SKwP, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa.
 • MSSF, 2009, Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, SKwP, Warszawa.
 • OECD, 2010, Sprawozdanie dotyczące przygotowania Strategii Zielonego Wzrostu, http://www.oecd-ilibrary.org (12.02.2013).
 • Prymon K., 2012, Możliwości wprowadzenia modelu wartości godziwej w rolnictwie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 251, Rachunkowość a controlling, red. E. Nowak.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Grupy producentów rolnych" objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Dz.U. nr 81, poz. 550; ost. zm. Dz.U. z 2008, nr 72, poz. 425.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 17 ust. 1 pkt 49, Dz.U. z 2011, nr 74, poz. 397 ze zm.
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Dz.U. nr 14, poz. 114 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2009, nr 152, poz. 1223 z późn. zm.
 • Ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw z dnia 15 września 2000 roku z późn. zm.
 • Wiatrak A.P., 2006, Grupy producentów rolnych - istota działania i zarządzania nimi, Roczniki naukowe SERiA, Warszawa-Poznań, t. VIII, z. 4, s. 362.
 • World Bank, 2012, Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development, Washington, DC.
 • Żyznowski T., 2011, Działalność rolnicza w księgach rachunkowych, Rachunkowość, nr 7.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171486801

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.