PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 471 Rachunkowość a controlling | 402--412
Tytuł artykułu

Skuteczność i efektywność audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Effectiveness and Efficiency of Internal Audit in Units of Public Finance Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednostka organizacyjna powinna dostosowywać się do zmian zachodzących w otoczeniu przy należytym wykorzystaniu wszystkich tworzących ją zasobów. Wymaga to odpowiedniego, regularnie monitorowanego i usprawnianego zarządzania jednostką. W przypadku jednostek sektora finansów publicznych narzędziem mającym zapewnić spełnienie tych wymogów jest audyt wewnętrzny, który wraz ze zmianą regulacji prawnych uległ transformacji: od audytu zgodności (compliance audit) w kierunku audytu efektywnościowego (performance audit lub value for money audit). Oznacza to konieczność ukierunkowania realizowanych zadań audytowych nie tylko na kwestie zgodności z przepisami prawa oraz uregulowaniami wewnętrznymi. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie istoty i znaczenia audytu wewnętrznego funkcjonującego w jednostkach sektora finansów publicznych, na podstawie analizy treści literatury przedmiotu oraz obowiązujących aktów prawnych(abstrakt oryginalny)
EN
An organizational unit should adapt to changes in the environment with due regard using all resources. This requires appropriate, regularly monitored and an upgradeable hovercraft-management unit. In the case of units of the public finance sector, a tool intended to ensure compliance with these requirements is internal audit, which, together with the change of the regulations, has the transformation: from audit compliance to the direction of performance audit. This means the need to focus on ongoing audit tasks not only on compliance with the provisions of law or internal rules, but also on the problem of the efficiency and effectiveness of the functioning of the public finance sector entities. Presenting the being and meanings of the internal audit functioning in units of the sector of the public finance, on the basis of an analysis is the purpose of the present article contents of the literature on the subject and legal documents being in(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Grzesiak S., 1997, Metody ilościowe w badaniu efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw, Rozprawy i studia, T. (CCCX) 266, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Institute of Internal Auditors, 2009, International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, Altamonte Springs, FL.
 • Kiziukiewicz T. (red.), 2009, Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa.
 • Kodeks etyki (The Code of Ethics), Komunikat nr 16 MF z 18 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia "Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jsfp" i "Karty audytu wewnętrznego w jsfp", Dz. Urz. MF nr 9, poz. 70.
 • Komunikat nr 2 Ministra Finansów w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych z dnia 17 czerwca 2013 r., Dz. Urz. MF z 2013, poz. 15.
 • Komunikat nr 23 Ministra Finansów w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych z dnia 16 grudnia 2009 r., Dz. Urz. MF nr 15, poz. 84.
 • Koncepcja przeprowadzania oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego w pionach: podatkowym, kontroli skarbowej i celnym w resorcie finansów, MF, 2011.
 • Kuc B.R., 2007, Kontrola i audyt w sektorze publicznym. Kierunki zmian, PTM, Warszawa.
 • Kuc B.R., 2009, Kontrola jako funkcja zarządzania, Difin, Warszawa.
 • Lubińska T., 1995, Kierunki ekonomizacji publicznej służby zdrowia, Gospodarka Narodowa, nr 12.
 • Lubińska T. (red.), 2009, Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, Difin, Warszawa.
 • McDavid J., Harwthorn L., 2006, Program Evaluation & Performance Measurement - An Introduction to Practice, SAGE Publications, Thousand Oaks-London-New Delhi.
 • MF, 2008, Audyt efektywnościowy. Metodyka, Ministerstwo Finansów.
 • MF, 2015a, Ocena funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych w roku 2015, Ministerstwo Finansów.
 • MF, 2015b, Program zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w administracji podatkowej, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2015.
 • MSPZ, 2011, Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego (International Standards of the Professional Practice of Internal Auditing). IIA, Altamonte Springs 2009 (z późn. zm.), tłum. IIA-Polska, Warszawa.
 • OECD, 1999, OECD Principles of Corporate Governance, Organization of Economic Co-operation and Development.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 roku w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego, Dz.U. z 2015, poz. 1480.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.
 • Winiarska K., 2008, Audyt wewnętrzny, Difin, Warszawa.
 • Winiarska K., 2012, Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Wytyczne w zakresie programu zapewnienia i poprawy jakości, Ministerstwo Finansów.
 • Zieleniewski J., 1978, Organizacja zasobów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171486827

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.