PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 472 Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami | 32--40
Tytuł artykułu

Dysfunkcje rachunku kosztów działań pomiotu świadczącego usługi powszechne

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Dysfunction of Activity Based Costing of A Universal Service Entity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Część podmiotów gospodarczych funkcjonuje w gospodarce rynkowej w ramach tzw. rynków regulowanych. Regulacja danej części rynku, najczęściej związana jest z dostarczaniem usług określanych mianem powszechnych. Celem artykułu jest ocena stosowanego przez operatora pocztowego rachunku kosztów działań w kontekście przydatności do szacowania kosztów usług powszechnych oraz niepowszechnych (biznesowych), uwzględniając fakt wykorzystania jednego systemu rachunku kosztów dla obu obszarów działalności. Połączenie w jeden system kalkulacji kosztów na potrzeby regulacyjne i biznesowe może w praktyce nastręczać wielu problemów z jakością pozyskiwanych informacji, głównie wynikających z dysfunkcji stosowanego rachunku kosztów. Artykuł zawiera konkluzję, iż nie jest możliwe stosowanie rachunku kosztów działań wg wymagań regulatora, który jednocześnie spełniałby pełne oczekiwania w zakresie informacji zarządczej(abstrakt oryginalny)
EN
Some traders operate in the market economy within the framework of the socalled regulated markets. Adjustment of the part of the market is most often associated with the provision of the public products or services referred to as universal. The aim of the article is the assessment used by the postal operator activity based costing (ABC) in the context of suitability to estimate the cost of universal service and not common (business), taking into account the use of a cost accounting system for both areas. The thesis of the article is that a call in one system, the cost calculation for regulatory and business practice can pose a lot of problems with the quality of the information collected, mainly resulting from the dysfunction of the used cost accounting. The article concludes that it is not possible to use the ABC account according to the requirements of the regulator, which fulfills both the requirements in terms of management information(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Bibliografia
 • Berne M., 2008, Telecommunications universal service in France, Info, vol. 10, iss. 5/6.
 • Borowiec L., 2011, Metoda weryfikacji kosztu netto usług powszechnych jako nieuzasadnionego obciążenia operatora wyznaczonego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 181, s. 44-54.
 • Cohen E., Henry C., 1997, Sur les bases et l'évolution récente des services publics industriels et commerciaux en France et dans l'Union européenne, Conseil d'analyse économique, Paris.
 • Dylewski M., Filipiak B., 2005, Usługi publiczne, [w:] Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G. (red.), Współczesna ekonomika usług, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Janoś-Kresło M., 2002, Usługi społeczne w procesie przemian systemowych w Polsce, SGH, Warszawa.
 • Gmytrasiewicz M. (red.), 2005, Encyklopedia rachunkowości, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • Hyman D.N., 1996, Public Finance. A Contemporary Application of Theory to Policy, The Dryden Press, Fort Worth.
 • Kaplan R.S., Anderson S.R., 2008, Rachunek kosztów działań sterowany czasem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kulczycki P., 2014, Ustalanie wysokości cen usług pocztowych w zgodzie z prawem ochrony konkurencji - wyznaczenie długookresowego średniego kosztu przyrostowego przy wykorzystaniu rachunku kosztów działań, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, nr 2(3).
 • Miller J.A., 2000, Zarządzanie kosztami działań, Wydawnictwo WIG - Press, Warszawa.
 • Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M., 2004, Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • Raulinajtys-Grzybek M., 2012, Rola rachunkowości regulacyjnej w procesie wyceny usług powszechnych w Europie, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. LXXXVI.
 • Rozbiecki M., Rosiak W., 2014, Koszt netto pocztowej usługi powszechnej i jego finansowanie, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, nr 2(3).
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie prowadzenia przez operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług powszechnych.
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. z 2007, nr 50, poz. 331 ze zm.
 • Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, Dz.U. z 2012, poz. 1529.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 1994, nr 121, poz. 591 z późn. zm.
 • Wnuk-Pel T., 2010, Zarządzanie według działań, [w:] Sobańska. I. (red), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171486911

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.