PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. nr 51 | 417--427
Tytuł artykułu

The Impact of Benchlearning on the Value of Human Capital. Reflections on an Airline Case Study

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Although learning is not a new phenomenon, the way of acquiring knowledge and time involved in it is of great importance for the development of each company. Therefore, more and more methods and practices are sought to satisfy those requirements, at the same time creating organizational culture that encourages employees to continually expand their knowledge. Benchlearning, which is most often associated with continuous learning from the best ones, is an example of such practice. Therefore, this paper attempts to answer the question whether benchlearning has an impact on the 'value' of human capital. The employees and the company which were selected for the study seem to be important and decisive for the outcome, because such a company as PLL LOT should be characterized by the constant search for ways to meet the ever-increasing market competition. It is also worth mentioning that the contents of this paper should be an introduction for two reasons. First, benchlearning does not belong to the most frequently undertaken issues in the literature, both in the theoretical and practical dimensions. Second, the results presented represent only a section of an extended issue which is the utilisation of benchmarking in the selected departments of PLL LOT. Nevertheless, due to the specific nature of the industry such as aviation, and its obstructed access, even because of the safety of airlines and their passengers all these make the results presented significant cognitively. (original abstract)
Mimo iż uczenie się nie jest zjawiskiem nowym to sposób zdobywania wiedzy i czas z tym się wiążący, ma ogromne znaczenie dla rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Dlatego coraz częściej poszukuje się metod lub praktyk, które spełniłyby powyższe wymagania, tworząc jednocześnie w organizacji kulturę zachęcającą pracowników do nieustannego poszerzania wiedzy. Przykładem takiej praktyki może być benchlearning, który najczęściej bywa kojarzony z ciągłym uczeniem się i to od tych najlepszych. W niniejszym opracowaniu podjęto więc próbę odpowiedzi na pytanie, czy benchlearning ma wpływ na "wartość" kapitału ludzkiego. Pracownicy i firma, jaką wybrano do badań zdają się mieć istotne znaczenie i przesądzić o wynikach, gdyż takie przedsiębiorstwo jak PLL LOT powinno cechować nieustanne poszukiwanie sposobów sprostania ciągle rosnącej konkurencji rynkowej. Warto też nadmienić, że treści zawarte w niniejszym opracowaniu należy traktować jako wprowadzające z dwóch powodów. Po pierwsze, zagadnienie benchlearningu nie należy do tych najczęściej podejmowanych w literaturze przedmiotu, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Po drugie, przedstawione wyniki stanowią tylko pewien wycinek rozbudowanego zagadnienia, jakim było stosowanie benchmarkingu w wybranych działach PLL LOT. Nie mniej jednak ze względu na specyfikę branży, jaką jest lotnictwo, i mocno utrudniony do niej dostęp, chociażby z racji bezpieczeństwa linii lotniczych czy ich pasażerów, czyni przedstawione wyniki istotnymi poznawczo. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
417--427
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Aczel A.D., 2000, Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa.
 • Apanowicz J., 2005, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Difin, Warszawa.
 • Batorski J., 1998, Organizacja ucząca się jako narzędzie nowoczesnego zarządzania, "Personel", nr 6.
 • Bogan Ch.E., English M.J., 2006, Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk, Wyd. Helion, Gliwice.
 • Brilman J., 2002, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Burnewicz J., 2003, Benchmarkingowe instrumenty badań systemów transportowych, Studia nad transportem i logistyką, No. 25, Wyd. UG, Gdańsk.
 • Castells M., 1996, The Rise of Network Society Oxford: Blackwell.
 • Cyfert Sz., Krzakiewicz K., 2009, Nauka o organizacji, Wyd. Kreos, Poznań.
 • Fisher R.S., White M.A., 2000, Downsizing in a Learning Organization: Are There Hidden, Costs?, Academy of Management Review, t. 25, No. 1, s. 244-251.
 • Garvin D.A., 1993, Building a Learning Organization, Harvard Business Review, Vol. 71, No. 4.
 • Gierczak B., 2014, Ocena wykorzystania źródeł wiedzy w procesie benchmarkingu przez pracowników PLL LOT a poprawa jakości usług turystycznych [w:] Turystyka wobec zmian współczesnego świata. Zmiany, bariery, innowacje, red. G. Gołembski, A. Niezgoda, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań.
 • Kahn S.P., 2004, Benchmarking. Benchmarking for Continuous Improvement in Risk Management - A PERI Symposium Benchmarking, ARM Tech, Practical Risk Management, http://www.riskinstitute.org/peri/images/file/ (dostęp: 16.10.2011 r.).
 • Kisperska-Moroń D., 2000, Benchmarking jako narzędzie zarządzania logistycznego, Wyd. AE Katowice, Katowice.
 • Kostera M., 2003, Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Wyd. PWN, Warszawa.
 • Kowalczyk L., 2003, Benchmarking w zarządzaniu usługami publicznymi, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, "Zarządzanie i Marketing" 23, nr 964.
 • Koźmiński A.K., 2004, Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa.
 • Miczyńska-Kowalska M., 2005, Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji zarządzania w działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1086.
 • Mikuła B., Ziębicki B., 2000, Organizacja inteligentna a organizacja ucząca się, "Przegląd Organizacji", nr 5.
 • Niemiec A., 2012, Znaczenie benchmarkingu w zarządzaniu osiągnięciami (performance management), ZN Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 737.
 • Pierścionek Z., 2003, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 • Pierwszy na rynku, pierwszy z rynku?, 1996, "Zarządzanie na Świecie", nr 7.
 • Rostowski T., 2004, Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2004.
 • Rozkwit szpiegostwa gospodarczego, 1997, "Zarządzanie na Świecie", nr 5.
 • Rutka R., 1996, Diagnozowanie zdolności przedsiębiorstwa do "uczenia się, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 725.
 • Simatupang T.M., Sridharan R., 2003, A Benchmarking Scheme for Supply Chain Collaboration, "Benchmarking: An International Journal", Vol. 9, No. 6., https://doi.org/10.1108/14635770410520285.
 • Spotkanie Wschodu z Zachodem - strategia PLL LOT, 2011, "Żurawie" - magazyn wewnętrzny PLL LOT S.A., nr 3 (667).
 • Stanisz A., 2001, Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STATISTICA na przykładach z medycyny, Wyd. StatSoft Polska, Kraków.
 • Supernat J., 2005, Zarządzanie, Wyd. Kolonia Limited, Wrocław.
 • Suszyński C., 2003, Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Węgrzyn A., 1998, Benchmarking - nowa filozofia zarządzania, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Zarządzanie i Marketing 9, nr 789.
 • Ziębicki B., 2000, Tworzenie organizacji inteligentnych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 8.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171486921

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.