PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 108 | 133--146
Tytuł artykułu

Potencjał i wyniki a bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw transportu lądowego

Warianty tytułu
The Potential and Results vs. Financial Security of Going Concern of Land Transport Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem zainteresowania w artykule jest ocena stopnia bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw transportu lądowego, w tym kolejowego i drogowego transportu towarów, w latach 2007-2016. W warstwie teorio-poznawczej uwaga koncentrowana jest na problematyce kryzysu przedsiębiorstwa, jego rodzajach, przyczynach wystąpienia oraz na identyfikacji i kwantyfikacji symptomów pogarszającej się sytuacji finansowej. Celem dociekań w warstwie empirycznej jest określenie cech badanej zbiorowości przedsiębiorstw pod względem warunków, potencjału i efektywności prowadzonej działalności oraz dokonanie pomiaru i oceny ich stopnia bezpieczeństwa finansowego. Analizie poddano także występujące współzależności wartości miary stopnia bezpieczeństwa finansowego i odsetka sądowych postępowań upadłościowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the assessment of the financial security of land transport companies, including railway and road transport, in 2007-2016. In its theoretical and cognitive dimension, the paper focuses on corporate crises, types and causes of crises, as well as on the identification and quantification of the symptoms of deteriorating financial conditions. The empirical part of the paper aims to identify the characteristics of the analysed group of companies from the perspective of the conditions, potential and effectiveness of their business activities, and to measure and assess the degree of their financial security. Also, the author analyses correlations between financial security indicators and the percentage of court insolvency cases. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
133--146
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Altman E.I.: Corporate Financial Distress and Bankruptcy. A Complete Guide to Predicting & Avoiding Distress and Profiting from Bankruptcy. John Wiley & Sons, New York 1993.
 • 2. Altman, E.I., Narayanan P.: An International Survey of Business Failure Classification Models. "Financial Markets, Institutions and Instruments", No 6, 1997.
 • 3. Ansoff H.I.: Zarządzanie strategiczne. PWE, Warszawa 1985.
 • 4. Argenti J.: Corporate Collapse. The Causes and Symptoms. McGraw-Hill Book, London 1976.
 • 5. Crocford G.N., The Bibliography and History of Risk management. "The Geneva Papers on Risk and Insurance", No 7, 1982.
 • 6. Drucker P.F.: Praktyka zarządzania. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1994.
 • 7. Greiner L.E.: Evolution and Revolution as Organizations Grow. "Harvard Business Review", No 7/8, 1972
 • 8. Herman A.: Ekonomika bankructw. "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", Nr 4, 2010.
 • 9. Kaczmarek J.: A Crisis and a Treat vs. the Financial Security Aspects of Going Concern. "Economic Horizons", Vol. 16, 2014.
 • 10. Kaczmarek J.: Mezostruktura gospodarki Polski w okresie transformacji. Uwarunkowania, procesy, efektywność. Difin, Warszawa 2012.
 • 11. Kaczmarek J.: The Disharmonies, Dilemmas and Effects of the Transformation of the Polish Economy. "The Business & Management Review", Vol. 2, 2012.
 • 12. Kaplan R., Norton D.: Strategiczna Karta Wyników. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • 13. Kharbanda O.P., Stallworthy E.A.: Corporate Failure. Prediction, Panacea and Prevention. McGraw-Hill, London-New York 1985.
 • 14. Lam J.: Ten Predictions for Risk Management. "The RMA Journal", No 5, 1985.
 • 15. Mączyńska E.: Upadłość przedsiębiorstw w kontekście ekonomii kryzysu, [w:] Morawska S. (red.): Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie. Wyd. SGH, Warszawa 2011.
 • 16. Młynarski S., Kaczmarek J.: Efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw transportu towarów w ujęciu przyczynowej analizy kreowania wartości. "Logistyka", Nr 4, 2015.
 • 17. Platt H.D., Platt M.B.: Predicting Corporate Financial Distress: Reflection on Choice-Based Sample Bias. "Journal of Economics and Finance", No 26/2, 2002.
 • 18. Quinn B., Cameron K.: Organizational Life Cycles and Shifting Criteria of Effectiveness: Some Preliminary Evidence. "Management Science", No 29/1, 1983.
 • 19. Schwartz A.: A Normative Theory of Business Bankruptcy. "Virginia Law Rewiev", No 91, 2005.
 • 20. Slatter S., Lovett D.: Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych. WIG-Press, Warszawa 2001.
 • 21. Smart C.F., Thompson W.A., Vertinsky I.: Diagnosing Corporate Effectiveness and Susceptibility to Crisis. "Journal of Business Administration", No 9, 1978.
 • 22. Zavgren C.: The Prediction of Corporate Failure: The State of the Art. "Journal of Accounting Literature", No 2, 1983.
 • 23. www.coface.pl, Raport nt. upadłości w Polsce. Coface Warszawa (20.07.2017).
 • 24. www.pontinfo.com.pl, System Gospodarka SŚDP. Pont Info Warszawa (20.07.2017).
 • 25. www.stat.gov.pl, Przewozy ładunków i pasażerów. GUS Warszawa (20.07.2017).
 • 26. www.stat.gov.pl, Transport. Wyniki działalności. GUS Warszawa (20.07.2017).
 • 27. www.stat.gov.pl, Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych. GUS Warszawa (20.07.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171486979

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.