PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 108 | 147--160
Tytuł artykułu

Inwestycje a zatrudnienie w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce

Warianty tytułu
The Investments and Employment in Small, Medium and Large Enterprises in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z wielu czynników mających wpływ na sytuację gospodarczą są inwestycje a szczególnie te realizowane przez przedsiębiorstwa. Z keynesowskich modeli wzrostu wynika, że stopa wzrostu zatrudnienia zależy wprost proporcjonalnie od stopy inwestycji. Podstawowym warunkiem poprawy sytuacji na rynku pracy jest przyśpieszenie wzrostu gospodarczego, zwłaszcza drogą ożywienia procesów inwestycyjnych. Zatem w pracy podjęto próbę poszukiwania zależności pomiędzy ponoszonymi nakładami inwestycyjnymi i ich wpływu na zmianę zatrudnienia. Celem głównym artykułu jest analiza relacji zachodzących pomiędzy tempem zmiany nakładów inwestycyjnych ponoszonych przez małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, a ich wpływem na zmianę zatrudnienia w badanych klasach wielkości przedsiębiorstw w Polsce w latach 1999-2016. Wyniki badań przedstawione w pracy pozwalają na określenie tych zależności oraz ich skali i natężenia. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the many factors affecting the economic situation are investments, especially those done by businesses. The growth models of Keynes show that the rate of employment growth is directly proportional to the rate of investment. The basic condition for improving the labor market is to accelerate economic growth, especially through the recovery of investment processes. This paper attempts to find the relationship between the incurred investment expenditures and their impact on employment change. The main aim of the article was to analyze the relationship between the rate of change in capital expenditures incurred by small, medium and large enterprises and their influence on the change in employment in studied enterprise size classes in Poland in 1999-2016. The results of the research presented in the paper allow to determine these dependences and their scale and intensity. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
147--160
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Bremond J., Couet J.F., Salort M.M.: Kompendium wiedzy o ekonomii. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2005.
 • 2. Efekty ekonomiczne zmian wielkości i struktury inwestycji w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005. Praca naukowo-badawcza wykonana w ramach badań statutowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, pod kier. S. Chomątowskiego, nr 3/KEIOP/2/08/S/420, Kraków 2008.
 • 3. Felis P.: Metody i procedury oceny efektywności inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw. Wydawnictwo WSE-I, Warszawa 2005.
 • 4. Gawrycka M., Szymczak A.: Inwestycje a zatrudnienie w Polsce w perspektywie finansowej 2007-2013. Studia i Prace WNEiZ nr 41/2015 tom 2, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2015.
 • 5. Gawrycka M.: Wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia i organizacji pracy w celu zwiększenia efektywności funkcjonowania na rynku pracy w Polsce, [w:] Kopycińska D. (red.): Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce. ,,Library of Economics&Competition of Policy", Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002.
 • 6. Henzel H.: Współczesne kierunki inwestowania-formy i efekty. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2005.
 • 7. Kasprzak-Czelej A.: Determinanty inwestycji przedsiębiorstw. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Rynków Finansowych, vol. XLVII, Lublin 2013.
 • 8. Koc S., Waślicki T.: Inwestycje długo- i krótkoterminowe - problemy z klasyfikacją, ewidencją i wyceną. "Monitor Rachunkowości i Finansów", 2001, nr 7-8(31).
 • 9. Kwiatkowski E., Tokarski T.: Bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy: Polska i Unia Europejska - tendencje i oczekiwania na przyszłość, [w:] Borkowska S. (red.): Przyszłość pracy w XXI wieku. IPiSS, Warszawa 2004.
 • 10. Michalak A.: Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • 11. Rudkowski A.: Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa 2006.
 • 12. Smoleń M., Urban L.: Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu. Zeszyty naukowe 2/2010, Rzeszów 2010.
 • 13. Szymczak A.: Inwestycje przedsiębiorstw a wybrane aspekty rynku pracy w gospodarce Polski XXI w. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 310, Katowice 2017.
 • 14. Tokarski T., Roszkowska S., Gajewski P.: Regionalne zróżnicowanie produktywności czynników produkcji w Polsce. "Ekonomista", 2005, nr 2.
 • 15. Towarnicka H.: Inwestycje rzeczowe w warunkach transformacji. Podstawowe problemy ekonomiczno-finansowe. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 • 16. Walica H.: Zarządzanie strategiczne i praktyka inwestycyjna przedsiębiorstw. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1998.
 • 17. Winiarski B. (red.): Polityka gospodarcza. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • 18. Wiśniewski J., Salejko-Szymczak I.: Wzrost i zmiany strukturalne polskiej gospodarki w okresie transformacji, [w:] Haffer M.H., Kraszewski W. (red.): Czynniki wzrostu gospodarczego. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171486985

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.