PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 155 | 9--24
Tytuł artykułu

Uniwersytet na rozdrożu

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
University at the cross-roads
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule pokazano różne postrzeganie społecznej odpowiedzialności uniwersytetu w literaturze przedmiotu. Omawiając pokrótce model uniwersytetu badawczego i przedsiębiorczego, starano się wyjaśnić źródła polaryzacji poglądów na miejsce i rolę uczelni oraz kierunek zmian, w którym powinny zmierzać. Korzystając z kwadrantów wiedzy D. Stokesa, zaproponowano ewolucję uniwersytetów w kierunku opisanym kwadrantem Pasteura. Podejmując próbę odpowiedzi na pytanie, jak tam dojść, wskazano, że ważnym czynnikiem i jednym z kluczy do sukcesu jest zrozumienie mechanizmów motywowania i kreowania takiej kultury organizacyjnej uniwersytetu, aby, jak stwierdził Z. Nęcki, w uczelniach zapanowała hedonistyczna frajda twórczej pracy.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper reflects diverse views on social responsibility of universities that we can come across in literature. By discussing research and entrepreneurial university models author attempts to explain sources of polarisation of perspectives on the place and role of universities and the direction of changes that they should follow. Using Donald Stokes's quadrants of knowledge he proposes an evolution towards the direction described with Pasteur's quadrant. Trying to answer the question how it can be reached, the author stresses that an important factor, and one of the keys to success, is the understanding of mechanisms of motivating and creating organisational culture at universities to, as Zbigniew Nęcki has put it, introduce hedonist joy of creative work to universities.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • Blikle A.J., Doktryna jakości, http://www.moznainaczej.com.pl/Download/Doktryna Jakosci/DoktrynaJakosci.pdf
 • Bok D., Universities in the marketplace. The commercialization of higher education, Princeton University Press, Princeton 2004.
 • Carroll A., A three dimensional model of corporate performance, "Academy of Management Review" 1979, vol. 4, no. 4.
 • Clark B. R., Sustaining change in universities. Continuities in case studies and concepts, Society for Research into Higher Education & Open University Press, New York 2004.
 • Czeżowski T., O uniwersytecie i studiach uniwersyteckich, Nakładem Księgarni Naukowej T. Szczęsny i Ska, Toruń 1946.
 • Gibbons M., Limoges C., Nowotny H., Schwartzman S., Scott P., Trow M., The new production of knowledge, the dynamics of science and research in contemporary societies , Sage, London 2010.
 • http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_eng.htm
 • Kola A. M., Formy kształcenia elitarnego na poziomie wyższym w Polsce , "Rocznik Lubuski" 2011, t. 37, cz. 1.
 • Kosewski M., Wartości, godność i władza. Dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a złodzieje ujmują się honorem, Wizja Press & IT, Warszawa 2008, http://www.firmyrodzinne.pl/download/tqm/Wartoscigodnosciwladza.pdf
 • Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Kwiek M., Transformacje uniwersytetu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010.
 • Leja K., Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania, Wolters a Kluwer, Warszawa 2013.
 • Lenartowicz M., Autopoiesis uniwersytetu. Studium zastosowań koncepcji systemu autopoietycznego do prognozowania procesów zmian w małopolskich szkołach wyższych, rozprawa doktorska, promotor: prof. Grażyna PrawelskaSkrzypek, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
 • Magna Charta Universitatum (1998), http://www.magnacharta.org/resources/files/themagna-harta/polish
 • Maliszewski T., Jak wykreować sukces w uczelni. Budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku edukacyjnym, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 • McWilliams A., Siegel D. S., Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm Perspective, "The Academy of Management Review" 2001, vol. 26, no. 1.
 • Merton R. K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN, Warszawa 1982.
 • Nęcki Z., Psychospołeczna organizacja idealnego uniwersytetu, wykład podczas konferencji naukowej pt. Ideał uniwersytetu a potrzeby społeczne, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 21 stycznia 2015.
 • Pfeffer J., Fong C.T., The business school "business": some lessons from the US experience, "J. Management Studies" 2004, vol. 41, no. 8.
 • Pfeffer J., Veiga J. F., Putting people first to organizational success, "Academy of Management Executive" 1999, vol. 13, no. 2.
 • Pink D., Drive. Kompletnie nowe spojrzenie na motywację, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2012.
 • Roberts R., Determinants of corporate social responsibility disclosure: an application of stakeholder theory, "Accounting, Organizations and Society" 1992, vol. 17, no. 6.
 • Solska E., Zmierzch kultury uniwersytetu, w: Społeczna odpowiedzialność uczelni, red. K. Leja, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej i Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Gdańsk 2008.
 • Społeczna odpowiedzialność uczelni, red. K. Leja, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej i Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Gdańsk 2008.
 • Sulejewicz A., Paradoks społecznej odpowiedzialności biznesu szkoły wyższej, w: Społeczna odpowiedzialność uczelni, red. K. Leja, Wydział Zarządzania i Ekonomii i Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Warszawa 2008.
 • Szczepański J., Szkice o szkolnictwie wyższym, Wiedza Powszechna, Warszawa 1976.
 • Szczepański J., Granice reform szkolnictwa wyższego, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 1993, 2, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1993.
 • Tushman M., O'Reilly III Ch., Research and relevance: implications of Pasteur's quadrant for doctoral programs nd faculty development, "Academy od Management Journal" 2007, vol. 50, no. 4.
 • Ullmann A., Data in Search of a Theory: A Critical Examination of the Relationships Among Social Performance, Social Disclosure, and Economic Performance of U. S. Firms, "Academy of Management Review" 1985, vol. 10, no. 3.
 • Wawrzyniak B., Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa 1999.
 • Wnuk Lipińska E., Innowacyjność a konserwatyzm. Uczelnie polskie w procesie przemian społecznych, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996.
 • Wójcicka M., Uniwersytet. Stabilność i zmiana, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, red. R. Krupski, PWE, Warszawa 2005.
 • Zawadzki M., Deuniwersytetyzacja współczesnego uniwersytetu, w: Sułkowski Ł., Zawadzki M., Krytyczny nurt zarządzania, Difin, Warszawa 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171487077

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.