PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 4 | 10--17
Tytuł artykułu

Innowacje i ich ryzyko - czy warto próbować?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovatives and Their Risk - is it Worth a Try?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Realizacja każdej inwestycji wiąże się z pewnym obszarem niepewności i ryzyka. Przedsiębiorcy zmuszeni są do oceny realizowanych projektów i na tej podstawie dokonywania decyzji, czy wdrażać innowację, czy też nie. Aktualnie proces oceny i zarządzania ryzykiem stanowi ważny element w działaniach innowacyjnych podejmowanych przez znaczące i liczące się organizacje. W analizach tych istnieje konieczność rozwiązania problemów dotyczących różnych dziedzin wiedzy. Interdyscyplinarny charakter badań sprawia, iż często są one trudne do realizacji i obarczone wieloma uproszczeniami związanymi, m.in. z brakiem niezbędnych informacji i wiedzy na dany temat.(fragment tekstu)
EN
The issue of innovation is very popular in business world and science. The implementation of innovations is connected with the decisionmaking process which always has a strictly defined purpose. The innovation risk assessment difficulty makes it necessary to use a multicriteria analysis. This procedure based on 5 general criteria (characterising the company) and 14 detailed criteria characterising the innovation) of innovation risk assessment. Implementation of innovations is connected with a high degree of risk. The publication is an essential source of information on the risk assessment of technical innovation. The article explains definitions of the innovation risk and innovation. What is more paper presents a risk assessment procedure in the company. This article shows how to choose the experts and criteria to assessment of risk innovation.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
10--17
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Opolska
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • Apgar D., Inteligencja ryzyka: jak nauczyć się zarządzać niewiadomym. Harvard Business Press, Helion 2008.
 • Bańko M. (red.), Słownik Wyrazów Obcych PWN.Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Barnett H.G., Innovation: The Basis of Cultural Change. New York 1953.
 • Bieniok H., Halama H., Ingram M., Podejmowanie decyzji menadżerskich. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2002.
 • Binder M., Innovativeness and Subjective Well-Being. Soc. Indic. Res. (2013), 111:561-578.
 • Chapman C.B., A desirable future for technology risk management. "International Journal of Risk Assessment and Management" 2000, 1 (1-2).
 • Czarniawska B., Podejmowanie decyzji. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1980.
 • Deptuła A.M., Knosala R., Modelowanie oceny ryzyka innowacji technicznych, "Zarządzanie Przedsiębiorstwem" nr 2/2015.
 • Deptuła A.M., Knosala R., Ocena ryzyka innowacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym na wybranym przykładzie, [w:] Zarządzanie Przedsiębiorstwem - Teoria i praktyka, red. M. Karkula. Wydawnictwa AGH, Kraków 2015.
 • Deptuła A.M., Knosala R., Risk assessment of the innovative projects implementation. "Management and Production Engineering Review", Volume 6, Number 4, December 2015.
 • Deptuła A.M., Knosala R., Rola eksperta w ocenie ryzyka innowacji technicznych, [w:] Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, red. R. Knosala. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2015.
 • Dubisz S. (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 3. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Duraj A., Ryzyko projektów gospodarczych, [w:] Duraj J. (red.), Metody oceny projektów gospodarczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 • Freeman Ch., The Role Of Technical Change In National Economic Development, [w:] Technological Change, Industrial Restructuring and Regional Development, red. A. Amin, J. Goddard. Allen & Unwin, London 1986.
 • Jajuga K. (red.), Zarządzanie ryzykiem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Janasz K., Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Źródła i modele. Difin, Warszawa 2010.
 • Janasz W., Janasz K., Prozorowicz M., Świadek A., Wiśniewska J., Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 • Jasiński A.H., Innowacje techniczne a działalność marketingowa. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 1998.
 • Karmańska A. (red.), Ryzyko w rachunkowości. Difin, Warszawa 2008.
 • Knosala R., Deptuła A.M., Ocena ryzyka innowacji technicznych. Książka w przygotowaniu.
 • Kozielecki J., Psychologiczna teoria decyzji. PWN, Warszawa 1977.
 • Kulińska E., Dornfeld A., Zarządzanie ryzykiem procesów: identyfikacja, modelowanie, zastosowanie. Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole 2009.
 • Landwójtowicz A., Knosala R., Kryteria oceny ryzyka innowacji technicznych na podstawie wybranych rozwiązań innowacyjnych, [w:] Zarządzanie Procesami i Projektami, red. M. Wirkus. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2016.
 • Landwójtowicz A., Knosala R., Wykorzystanie sieci bayesowskich w szacowaniu ryzyka innowacyjnego. "Zarządzanie Przedsiębiorstwem", nr 1/2013.
 • Łunarski J. (red.), Zarządzanie Innowacjami: System Zarządzania Innowacjami. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007.
 • Mansfield E., Industrial Research and Technology Innovation. Norton W.W and Co., New York 1968.
 • Manuel E., Innovation And Risk Management. MPRA Paper No. 2277, Posted 16. March 2007.
 • Matusiak K., Innowacje i transfer technologii - Słownik pojęć. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
 • Moore P.G., Ryzyko w podejmowaniu decyzji. PWE, Warszawa 1975.
 • Nahotko S., Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej. Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1997.
 • Nosal Cz.S., Umysł menadżera: problemy, decyzje, strategie. Wrocławskie Wydawnictwo "Przecinek", Wrocław 1993.
 • Nowacki R., Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2010.
 • OECD: The Measurement of Scientific and Technical Activities: Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data (Oslo Manual). DSTI, 3rd Edition, OECD, Paris 2005.
 • Ostrowska E., Ryzyko projektów inwestycyjnych. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 • Pawłowski J., Metodyka oceny efektywności finansowej przedsięwzięć gospodarczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 • Perenc J., Hołub-Iwan J., Innowacyjność w rozwijaniu konkurencyjności firm: znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Pietrasiński Z., Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971.
 • Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa 1960.
 • Schumpeter J.A., The theory of economic development. An inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle, (English translation). Cambridge: Harvard University Press 1934.
 • Szymański I., Wpływ typu umysłowości decydenta na decyzje zarządzania personelem, [w:] Procesy decyzyjne w warunkach niepewności, red. A. Grzegorczyk. Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012.
 • Wiśniewski T., Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171487093

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.