PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 108 | 35--44
Tytuł artykułu

Metody oceny poziomu zrównoważonego rozwoju - Polska na tle Unii Europejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
Methods of Evaluation of the Level of Sustainable Development - Poland on the Background of the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy problematyki pomiaru poziomu zrównoważonego rozwoju w krajach członkowskich UE. Przedstawiono pozycję Polski na tle średniej UE oraz wybranych krajów członkowskich, na podstawie wiodących wskaźników. W artykule zaprezentowano dwa obszary tematyczne zrównoważonego rozwoju, tj. rozwój społeczno-gospodarczy oraz zrównoważona konsumpcja i produkcja. Wskaźnikami wiodącymi tych obszarów są: poziom realnego PKB na mieszkańca, poziom zużycia krajowego materiałów DMC oraz wskaźnik produktywności zasobów mierzony poziomem PKB w odniesieniu do zużycia materiałów [euro/kg]. Kraje członkowskie wykazują znaczące zróżnicowanie w tych obszarach oraz w poziomie dynamiki zmian w badanym okresie 2000-2015. (abstrakt oryginalny)
EN
This article deals with the issue of measuring the level of sustainability in EU Member States. The position of Poland in relation to the average and other EU member states on the basis of the leading indicators is presented. The article presents two thematic areas of sustainable development, i.e. socio-economic development and sustainable consumption and production. Leading indicators of these areas include the level of real GDP per capita, DMC domestic material consumption level and resource productivity indictor measured with the GDP level in relation to the domestic material consumption [euro/kg]. Member states show significant variations in these areas and in the level of the dynamics of changes in the studied period 2000-2015. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
35--44
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • 1. Bluszcz A.: Classification of the European Union member states according to the relative level of sustainable development. Quality and Quantity, vol. 50. iss. 6. pp. 2591-2605, 2016. DOI 10.1007/s11135-015-0278-x
 • 2. Bluszcz A., Kijewska A.: Challenges of sustainable development in the mining and metallurgy sector in Poland. Metalurgija vol. 54, iss 2, pp. 441-444, 2015.
 • 3. Fleurbaey M.: On sustainability and social welfare. Journal of Environmental Economics and Management 71, 35-53, 2015.
 • 4. Kates R.W., Parris T.M., Leiserowitz A.A.: What is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values, and Practice. Environment: Science and Policy for Sustainable Development. 47(3) 8-21, 2005.
 • 5. Strange T. & Bayley A. Sustainable Development. Linking economy, society, environment. OECD2008. http://www.oecd.org/insights/sustainabledevelopment-linkingeconomysocietyenvironment.htm.
 • 6. WCED: World Commission on Environment and Development. Our Common Future. Oxford University Press 1987
 • 7. Wójcik P.: Dywergencja czy konwergencja: Dynamika rozwoju polskich regionów Studia Regionalne i Lokalne, 2 (32) : 41-71, 2008.
 • 8. Bluszcz A.: A comparative analysis of the selected synthetic indicators of sustainability. Procedia - Social and Behavioral Sciences 220 : 40-50, 2016.
 • 9. Bluszcz A.: The use of cluster analysis for grouping the EU member states in terms of the economic and environmental situation. Modern Mathematical Methods in Engineering. VSB-Technicka Universita , Ostrava 2016.
 • 10. Rodriguez-Lopez J., Martinez-Lopez D. & Romero-Avila D.: Persistence of inequalities across the Spanish regions. Papers in Regional Science 88 (4) 841-862 2009.
 • 11. Stec M., Filip P., Grzebyk M., Pierscieniak A.: Socio-Economic Development in the EU Member States - Concept and Classification. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 25(5), 504-512, 2014. doi 10.5755/j01.ee.25.5.6413.
 • 12. Dunford M., Smith A.: Catching up or falling behind? Economic performance and regional trajectories in the "New Europe". Economic Geography 76 (2) 169-195, 2000.
 • 13. Domański B.: The economic performance and standard of living of post-communist European countries since 1989: factors and processes behind. Geographia Polonica 78 (2) 107-126, 2005.
 • 14. Piontek B.: Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, PWN, Warszawa 2002.
 • 15. Rogall H.: Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2010.
 • 16. Borys T.: Strategie i wskaźniki zrównoważonego rozwoju, [w:] Kronenberg J., Bergier T. (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.
 • 17. UNEP 2010. ABC of SCP, Clarifying Concepts on Sustainable Consumption and Production. http://www.uneptie.org/scp/marrakech/pdf/ABC%20of%20SCP%20 -%20Clarifying%20Concepts%20on%20SCP.pdf
 • 18. Raport Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050.
 • 19. http://ec.europa.eu/eurostat
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171487261

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.