PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 108 | 123--132
Tytuł artykułu

Ekonomiczne skutki ryzyka rynkowego w produkcji górniczej w Polsce

Warianty tytułu
Economic Consequences of Market Risk in Coal Mining Production in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Konkurencyjność cenowa i ciągłość produkcji górniczej w Polsce jest podstawowym warunkiem utrzymania krajowego bezpieczeństwa energetycznego z uwagi na dominujący udział węgla kamiennego w bilansie energetycznym. W sytuacji rosnącego ryzyka rynkowego spełnienie ww. kryteriów jest zadaniem bardzo trudnym, dlatego też głównym celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie kluczowych czynników ryzyka rynkowego oraz ocena ekonomicznych skutków ich realizacji w produkcji górniczej w Polsce. By tak postawiony cel osiągnąć w artykule posłużono się analizą rynkowych danych statystycznych dotyczących funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego w Polsce i w Europie. (abstrakt oryginalny)
EN
The price competitiveness and continuity of mining production in Poland is a prerequisite for maintaining national energy security due to the dominant share of hard coal in the energy balance. In the face of increasing market risk, fulfilling above criterion is a very difficult challenge, therefore, the main objective of this article is to identify key market risk factors and assess the economic impact of their realization in mining production in Poland. In order to achieve the purpose of this article the market statistics of the hard coal mining industry in Poland and in Europe were used and analysed. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
123--132
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • 1. Bijańska J., Wodarski K.: Ocena ekonomicznej efektywności i ryzyka eksploatacji resztkowych złóż węgla kamiennego na wybranym przykładzie. Przegląd Górniczy 2014, t. 70, nr 9.
 • 2. Bijańska J., Wodarski K.: Ryzyko w decyzjach inwestycyjnych przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe, seria: Organizacja i Zarządzanie, 2014, z. 70.
 • 3. Bluszcz A., Kijewska A.: Challenges of sustainable development in the mining and metallurgy sector in Poland. Metalurgija, 2015, Vol. 54, Issue 2.
 • 4. Borda M.: Ryzyko zarządzania finansami w zakładach ubezpieczeń na życie. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Katowice 2006.
 • 5. Gumiński A., Karbownik A., Wodarski K., Jędrychowski S.: Restrukturyzacja zatrudnienia w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1998-2006, ,,Wiadomości Górnicze", 2008, R. 59, nr 3.
 • 6. Gumiński A.: Wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi w polskim górnictwie węgla kamiennego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 69, Gliwice 2014.
 • 7. Jajuga K.: Zarządzanie ryzykiem na przełomie wieków - uwagi na temat metod, [w:] Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W. (red.): Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, t. 1. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001.
 • 8. Jonek-Kowalska I., Wolny M., Sojda A.: Analiza harmoniczna szeregów czasowych cen węgla. Zeszyty Naukowe, seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 74. Politechnika Śląska, Gliwice 2014.
 • 9. Jonek-Kowalska I., Wolny M., Sojda A.: Analiza trendów i korelacji cen węgla kamiennego na rynkach międzynarodowych w erze dekarbonizacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria. Organizacja i Zarządzanie, z. 74, Gliwice 2014.
 • 10. Jonek-Kowalska I.: Financial aspects of changes in the level of finished goods inventory in a mining enterprise. Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resource Management, 2014, t. 30, z. 4.
 • 11. Jonek-Kowalska I.: Przyszłość polskich przedsiębiorstw górniczych w kontekście wykorzystania węgla w krajowej i europejskiej energetyce. Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, 2014, nr 4.
 • 12. Kaczmarek T.T.: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. Difin, Warszawa 2006.
 • 13. Kijewska A., Bluszcz A.: Research of varying levels of greenhouse gas emissions in European countries using the k-means method. Atmospheric Pollution Research 2016, Vol. 7, Issue 5.
 • 14. Olkuski T., Mokrzycki E., Gawlik L., Uliasz-Bocheńczyk A.: Eksport i wywóz polskiego węgla kamiennego do państw grupy wyszehradzkiej, Zbornik Prednasok, Demianovska Dolina, Słowacja 2011.
 • 15. Olkuski T.: Eksport polskiego węgla w latach 1995-2010, Polityka energetyczna, 2011, t. 14, z. 2.
 • 16. Olkuski T.: Główni odbiorcy polskiego węgla energetycznego, Przegląd Górniczy, 2012, nr 10.
 • 17. Tutak M., Brodny J.: Ocena ryzyka wybuchu pyłu węglowego w rejonie ściany eksploatacyjnej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 100, Gliwice 2017
 • 18. Williams Jr. C.A., Smith M.L., Young P.C.: Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia. PWN, Warszawa 2002.
 • 19. Wodarski K.: Koncepcja zarządzania ryzykiem niepowodzenia planu strategicznego spółki węglowej, [w:] Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2007, Szczyrk, 19-23 lutego 2007. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2007.
 • 20. Wroński P: Kilka uwag o ryzyku prowadzenia działalności gospodarczej, [w:] Nowak E. (red.): Rachunkowość zarządcza a ryzyko działalności gospodarczej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171487325

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.