PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 108 | 285--296
Tytuł artykułu

Piony scalone a struktury organizacyjne wybranych przedsiębiorstw hutniczych

Warianty tytułu
Consolidated Divisions and Organizational Structures of Selected Metallurgical Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
We współczesnej gospodarce organizacje nie mogą pozwolić sobie na zatrzymanie się w miejscu w celu kontemplacji własnych sukcesów, bo sytuacja taka grozi wyprzedzeniem przez konkurencję. Muszą stale reagować na zmiany w otoczeniu i przyjmować " kształty" sprzyjające uelastycznieniu zasad funkcjonowania. Zwracali na to uwagę między innymi: A. Schaff, Ricky W. Griffin, M. Hammer i James A. Champy, formułując koncepcję Reengineeringu zakładającą radykalną przebudowę procesu organizacji. Na strategię, jako czynnik konstytuujący strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa zwracał też uwagę A. D. Chandler. Poszukiwanie nowych modeli organizacyjnych przedsiębiorstw jest wyzwaniem współczesności. Gospodarka światowa i jej globalizacja wymusza wdrażanie nowych odmian struktur organizacyjnych, odpowiednio do rozbudowanych systemów organizacyjnych, bowiem takimi są współczesne przedsiębiorstwa. Artykuł jest analizą kształtowania się struktur organizacyjnych w wybranych przedsiębiorstwach hutniczych. Autor dokonał oceny funkcjonowania istniejących pionów organizacyjnych i dostosowania ich po przeprowadzonych fuzjach i przejęciach do działalności w turbulentnym otoczeniu. (abstrakt oryginalny)
EN
In today's economy, organizations can not afford to stay in place to contemplate their own successes because such a situation is likely to be ahead of the competition. They have to constantly react to changes in the environment and adopt "shapes" that are conducive to making the rules of operation more flexible. This was highlighted by A. Schaff, Ricky W. Griffin, M. Hammer and James A. Champy formulating the concept of Reengineering, which assumed a radical redevelopment of the organization process. The strategy as a factor constituting the organizational structure of the company was also addressed by A. D. Chandler. Searching for new organizational models of enterprises is a challenge of the present day. The global economy, its globalization, forces the implementation of new organizational structures to suit the complex organizational systems, as modern enterprises are. The article is an analysis of organizational structures in selected metallurgical enterprises. The author analyzed the functioning of the existing organizational divisions and adjusted them after mergers and acquisitions carried out to operate in a turbulent environment. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
285--296
Opis fizyczny
Twórcy
 • Luma Investment S.A. Łaziska Górne
Bibliografia
 • 1. Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków 2002.
 • 2. Blau P.M. : On the Nature of Organizations. John Wiley, New York 1974.
 • 3. Bijańska J., Wodarski K.: Risk management in the planning of development projects in the industrial enterprises. Metalurgija, 53, nr 2, 2014.
 • 4. Dźwigoł H., Kurowska-Pysz J., Owsiak D. (red.): Zarządzanie XXI wieku. Nowe koncepcje zarządzania. Bielsko-Biała 2012.
 • 5. Fayol H.: Administracja przemysłowa i ogólna. Poznań 1947.
 • 6. Hamrol A.: Strategie i praktyki sprawnego działania. Lean, six sigma i inne. Warszawa 2016.
 • 7. Janasz K., Wiśniewska J.: Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami. Warszawa 2013.
 • 8. Kirzner I.: Konkurencja i przedsiębiorczość. Warszawa 2010.
 • 9. Klincewicz K. (red.): Zarządzanie, organizacje i organizowanie - przegląd perspektyw teoretycznych. Warszawa 2016.
 • 10. Knosala R., Boratyńska-Sala A., Jurczyk-Bunkowska M., Moczła A.: Zarządzanie innowacjami. Warszawa 2014.
 • 11. Kotłowska M, Kowalak R.: Kluczowe mierniki dokonań w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wrocław 2016.
 • 12. Kowalczyk A., Nogalski B.: Zarządzanie wiedzą. Koncepcje i narzędzia. Warszawa 2007.
 • 13. Kraśniak J., Borowiecki R., Jaki A.: Internacjonalizacja jako czynnik determinujący struktury organizacyjne przedsiębiorstw. Kraków 2010.
 • 14. Krupski R. (red): Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Warszawa 2005.
 • 15. Krzakiewicz K., Cyfert S.: Podstawy zarządzania organizacjami. Poznań 2015.
 • 16. Kuc B. R.: Zarządzanie doskonałe. Warszawa 2008.
 • 17. Lewandowski J., Skołud B., Pinta D.: Organizacja systemów produkcyjnych. Warszawa 2014.
 • 18. Marek S., Białasiewicz M.(red): Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza. Warszawa 2011.
 • 19. Maugeri S.: Governance czyli nowy styl zarządzania. Szczecin 2015.
 • 20. Miśkiewicz R.: Transfer wiedzy w procesach fuzji i przejęć przedsiębiorstw w branży hutniczej. Warszawa 2017.
 • 21. Miśkiewicz R.: Zróżnicowanie struktur organizacyjnych ze względu na układ pionów scalonych na przykładzie przedsiębiorstw hutniczych, Hutnik - Wiadomości Hutnicze, Nr 10, 2012.
 • 22. Mreła K.: Struktury organizacyjne. Analiza wielowymiarowa. Warszawa 1988.
 • 23. Nalepka A. : Struktura organizacyjna. Kraków 2001.
 • 24. Nowak D.: Zarządzanie międzyorganizacyjnymi korporacjami w przedsiębiorstwach przemysłowych. Poznań 2012
 • 25. Potoczek N.: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji zorientowanej procesowo. Warszawa 2016.
 • 26. Rącka I, Zawadzki J.: Podstawy zarządzania. Kalisz 2013.
 • 27. Romanowska M.: Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Warszawa 2004.
 • 28. Schaff A.: Szkice o strukturalizmie. Warszawa 1983.
 • 29. Schumpeter J.: Teorie rozwoju gospodarczego. Warszawa 1960.
 • 30. Shane S., Venkatraman S.: The promise of Entrepreneurship as a Field of Research. Vol. 25/1, Marylan 2000.
 • 31. Stabryła A.:, Kaleta A., Moszkowicz K. (red): Analiza decyzyjna w projektowaniu strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Wrocław 2010.
 • 32. Stabryła A. (red): Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa 2009.
 • 33. Słowiński B.: Inżynieria zarządzania procesami logistycznymi. Koszalin 2010.
 • 34. Taylor F. W.: Zarządzanie warsztatem wytwórczym, Poznań 1947.
 • 35. Teece D.: Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. California USA 2007.
 • 36. Teece D.: Business Models, Business Strategy and Innovation, Long Range Planning, 43 (2-3), Northampton USA 2010.
 • 37. Thomas M.: Mistrzowskie zarządzanie ludźmi. Warszawa 2010.
 • 38. Trzcieliński S.: Kultura sprzyjająca uczeniu się organizacji - krok w kierunku przedsiębiorstwa przyszłości. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej nr 30/2001.
 • 39. Weber M.: The Theory of Social and Economic Organization. William Hodge and Company Limited, London 1947.
 • 40. Wyrwicka M. K., Grzelczak A. U., Krugiełka A.: Polityka kadrowa przedsiębiorstwa. Poznań 2010.
 • 41. Zakrzewska-Bielawska A.: Typy struktur organizacyjnych, [w:] Zakrzawska-Bielawska A. (red.): Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia. Warszawa 2012.
 • 42. Zott Ch., Amit R.: The business model: A theoretically anchored robust construct for strategic analysis. Strategic Organisation, 1-20/ 2013.
 • 43. Zott Ch., Amit R., Massa L.: The business model: Recent developments and future research. Journal of Management, 1-24/ 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171487405

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.