PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 472 Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami | 252--263
Tytuł artykułu

Wybrane metody kalkulacji rozliczeń pomiędzy krajowymi podmiotami powiązanymi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Methods of Settlements Calculation Between National Associated Entities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obszar cen transferowych stał się jednym z najbardziej dynamicznych obszarów podatkowych, w których na co dzień muszą odnajdywać się przedsiębiorcy działający w ramach grup podmiotów powiązanych. Muszą radzić sobie z coraz bardziej restrykcyjnymi przepisami, które wymagają, aby warunki w zawieranych transakcjach odpowiadały warunkom, na które przystałyby przedsiębiorstwa niezależne. Podmioty powiązane zobligowane są do sporządzania obszernej dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych, której zakres zależy od rozmiaru prowadzonej działalności. Jednym z podstawowych elementów tej dokumentacji jest kalkulacja rozliczeń pomiędzy tymi podmiotami. Celem artykułu jest prezentacja wybranych metod weryfikacji cen transferowych. W tym kontekście przedstawiono metodę porównywalnej ceny niekontrolowanej, metodę ceny odsprzedaży oraz metodę rozsądnej marży "koszt plus". Zastosowane w artykule metody badawcze opierają się na studiach literatury z omawianego zakresu(abstrakt oryginalny)
EN
The area of transfer pricing has become one of the most dynamic tax areas in which entrepreneurs have to function acting within the groups of associated entities. They have to deal with more and more restricted regulations, which demand that the conditions in the concluded transactions correspond to the conditions which could be accepted by independent companies. The associated entities are obliged to prepare extensive tax documentation concerning transfer pricing, the extent of which depends on the size of the conducted activity. One of the basic elements of such documentation is the settlements calculation between these entities. The purpose of the article is to present selected methods of the verification of transfer pricing. In this context, the comparable uncontrolled price method, resale price method as well as the reasonable profit margin "cost-plus" method have been presented. The research methods used in this article are based on the study of literature from the examined field(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • Bany K., 2012, Wytyczne w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Gołaj R., 2006, Podstawy analizy cen transferowych, [w:] Georgijew I., Gołaj R., Kosmala A., Pietrasik J.,
 • Sadowski R., Szydłowska K., Ceny transferowe. Skuteczne zarządzanie ryzykiem podatkowym, Biblioteka Prawna "Rzeczpospolitej", Warszawa.
 • Górski M., 2016, Bilans 2016, cz. 2 Podatki, Materiały szkoleniowe Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Rzeszów.
 • Jamroży M., 2017, Obowiązek dokumentacyjny - progi istotności, elementy, zarządzanie dokumentacją, sankcje, [w:] M. Jamroży (red.), Dokumentacja podatkowa cen transferowych, ODDK, Gdańsk.
 • Kosieradzki T., Piekarz R., 2016, Ceny transferowe. Nowe zasady dokumentacji, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • OECD, 2010, Transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations. https://www.ibfd.org/sites/ibfd.org/files/content/pdf/15_043_OECD_Transfer_Pricing_Guidelines_for_Multinational_Enterprises_final_web.pdf (27.02.2017).
 • OECD, 2015, Aligning transfer pricing outcomes with value creation, Actions 8-10 Final Reports, http://www.oecd.org/tax/beps-2015-final-reports.htm (28.02.2017).
 • Pasymowska J., 2016, Dokumentacja cen transferowych - nowe zasady, Rachunkowość, nr 12.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych, Dz.U. z 2014 r., poz. 1176 i 1186.
 • Ścierska E. (red.), 2016, Ceny transferowe. Lokalna i grupowa dokumentacja podatkowa oraz inne obowiązki sprawozdawcze, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Ścierska E., Babicz P., 2008, Firmy są powiązane przy franczyzie, ale nie przy pożyczce lub dzierżawie, Rzeczpospolita, 28 sierpnia.
 • Trocki M., 2004, Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, PWN, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.
 • Wyciślok J., 2014, Ceny transferowe. Przedsiębiorstwa powiązane, przerzucanie dochodów, C.H. Beck, Warszawa.
 • Wyrok NSA z dnia 21 maja 1998 r., I SA/Gd1151/97.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171487421

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.