PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 4 (88) cz. 1 Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi | 231--240
Tytuł artykułu

Porównywalność informacji sprawozdawczych w świetle założeń koncepcyjnych MSSF

Warianty tytułu
Comparability of Reporting Information in the Light of Conceptual Framework of IFRS
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Celem artykułu jest wskazanie znaczenia różnych aspektów porównywalności informacji sprawozdawczej dla jej użyteczności. Metoda badania - Rozważania oparto na studiach literatury przedmiotu, a także analizie regulacji prawa bilansowego. Wynik - Przedstawienie znaczenia porównywalności jako cechy jakościowej, która zwiększa możliwości wykorzystania informacji, poprawiając tym samym jej przydatność, a w konsekwencji także użyteczność. Oryginalność/wartość - Wykazanie, że zróżnicowanie podstawy prawnej oraz dopuszczenie możliwości sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego znacznie utrudnia, a często uniemożliwia porównanie informacji sprawozdawczej różnych jednostek. Jest to jednak tylko jeden z aspektów porównywalności, który nie wyczerpuje całości zagadnienia.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - Purpose of this article is to indicate an importance of different aspects of comparability for usefulness of reporting information. Design/methodology/approach - This article is based on literature studies and analysis of Polish accounting law. Findings - Indication of importance of comparability as a qualitative characteristic, which expands possibilities of information usage, whilst improving its relevance and as a consequence its usefulness. Originality/value - Indication that differentiation of legal basis and allowance for simplifications in financial reporting hinders, and often makes it impossible to compare reporting information of different entities. This is just one aspect of comparability, which does not exhaust all aspects.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Błażyńska, J. (2012). Standaryzacja zasad rachunkowości finansowej a perspektywy rozwoju rachunkowości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 233, 7-18.
 • Garstecki, D. (2014). Porównywalność a przydatność sprawozdań finansowych. Analiza w ujęciu metodologii K.R. Poppera. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2 (4), 7-22.
 • Ignatowski, R. (2017). Ciągłość bilansowa i porównywalność danych sprawozdań finansowych. Rachunkowość.
 • Kaczmarczyk, A. (2016). Użyteczność a wiarygodność informacji sprawozdawczej - kierunki zmian. Studia Oeconomica Posnaniensia, 4 (11), 122-131.
 • Matuszak, Ł. (2012). Wycena a wiarygodność i porównywalność sprawozdania finansowego. Rozprawa doktorska. Poznań: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 • Mućko, P. (2015). Ogólna charakterystyka sprawozdawczości finansowej. W: Sprawozdania finansowe i ich analiza. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 • Świderska, M. (2005). Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji dla oceny efektów działalności gospodarczej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 29 (85).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330 z późn. zm.
 • Walińska, E., Gad, J. (2011). Cele, podstawowe założenia oraz cechy jakościowe sprawozdań finansowych. W: E. Walińska, A. Wencel i in. Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady prezentacji i ujawniania informacji. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • ZK MSSF (2013). Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej. W: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej: według stanu na 1 stycznia 2013 r. London-Warszawa: IFRS Foundation, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171487529

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.