PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | seria: Monografia | 161
Tytuł artykułu

Zewnętrzne bezpieczeństwo finansowe państwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
External Financial Security of the State
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest analiza zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa finansowego państwa. Pogłębionemu badaniu poddano gospodarkę Pol-ski, jednak jednym z głównych atutów pracy są liczne porównania międzynarodowe, zarówno z państwami rozwijającymi się (głównie Europy Środkowo-Wschodniej), jak i wysoko rozwiniętymi. Cezura czasowa obejmuje zasadniczo lata 2004-2015. Podyktowane jest to przede wszystkim dostępnością porównywalnych i kompletnych danych statystycznych. W wielu przypadkach dokonano jednak również odniesień w dłuższym horyzoncie czasowym (o ile pozwoliły na to dane). (fragment tekstu)
EN
The aim of the following work is to analyse the external threats of economic security of a state. Polish economy was under deepened research, but one on the main advantages of the work are various international comparisons, both with developing countries (mainly East-Central Europe) as well as with highly developed ones. Main caesura includes years 2004-2015 and is dictated by the availability of comparable and complete statistics data, but in many cases longer period references were also done (as long as data allowed it). (original abstract)
Rocznik
Strony
161
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Ahmed N.M. (2004), The Globalization of Insecurity: How the International Economic Order Undermines Human and National Security on a World Scale, Institute for Policy Research & Development, "Historia Actual Online".
 • Aleksandrowicz T.R. (2011), Bezpieczeństwo antyterrorystyczne [w:] K. Liedel (red.), Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa.
 • Aleksandrowicz T.R. (2011), Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa.
 • Bank for International Settlements (2009), Guide to the international financial statistics, Basel.
 • Bank for International Settlements (2013), T. Ehlers, F. Packer, FX derivatives markets in emerging economies and the internationalisation of their currencies, BIS Quarterly Review, December.
 • Bank for International Settlements (2017), BIS Statistical Bulletin, March.
 • Baran B. (2012), Znaczenie państwowych funduszy majątkowych na globalnym rynku kapitałowym, "Gospodarka Narodowa", Nr 9.
 • Benedyk M., Zieliński M. (2015), Czy raport GFI dowodzi drenażu kapitału z Polski, mises.pl (dostęp 15.02.2017).
 • Bloomberg (2016), https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-05/a-record-152-trillion-in-global-debt-unnerves-imf-officials.
 • Bossak J. (1984), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania międzynarodowej zdolności konkurencyjnej gospodarki Japonii, "Monografie i Opracowania SGPiS", nr 133.
 • Budnikowski A. (2006), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa.
 • Bukowski S. (2006), Unia Europejska: w poszukiwaniu nowej strategii rozwoju [w:] E. Frejtag-Mika (red.), Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania, Difin, Warszawa.
 • Buzan B. (1984), Economic Structure and International Security: the Limits of the Liberal Case, "International Organization", vol. 38, no. 4, DOI: 10.1017/S0020818300026886.
 • Buzan B., Hansen L. (2009), The Evolution of International Security Studies, Cambridge University Press, New York.
 • Capiga M. (2010), Determinanty i struktura bezpieczeństwa finansowego [w:] M. Capiga, W. Gradoń, G. Szustak (red.), Sieć bezpieczeństwa finansowego, CeDeWu, Warszawa.
 • Capiga M. (2011), Wielowymiarowość bezpieczeństwa finansowego, "Bezpieczny Bank", nr 3.
 • Capiga M. (2014), Bezpieczeństwo instytucji finansowych jako instytucji obowiązanych w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy, "Studia Ekonomiczne", nr 171.
 • Carbaugh R.J. (2000), International Economics, South-Western College Publishing, Cincinnati.
 • CBGA1 (1999), The first Central Bank Gold Agreement, Signed On September 26th 1999, In Force From 27 September 1999.
 • CBGA2 (2004), The second Central Bank Gold Agreement (CBGA2), Signed On March 8th 2004, In Force From 27 September 2004.
 • CBGA3 (2009), The third Central Bank Gold Agreement (CBGA3), Signed On August 7th 2009, In Force From 27 September 2009.
 • CBGA4 (2014), The fourth Central Bank Gold Agreement (CBGA4), Signed On May 19th 2014, In Force From 27 September 2014.
 • Cieślik E., Jankowska E., Górniewicz G., Piotrowicz A., Redo J., Redo M., Siemiątkowski P. (2015), Ekonomiczne aspekty integracji wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, DOI: 10.12775/TIS.2015.100.
 • Ćwikowski D. (2016), Postulowany model zarządzania ryzykiem w podatku VAT przez polską administrację skarbową [w:] K. Raczkowski, S. Wojciechowska-Filipek, Wymiary zarządzania ryzykiem w obrocie gospodarczym, CeDeWu, Warszawa.
 • Czaputowicz J. (2004), Rola państwa w Unii Europejskiej, Centrum Europejskie Na-tolin, Warszawa.
 • Dicken P., Kelly P., Olds K. (2011), Chains and Networks, Territories and Scales: Towards a Relational Framework for Analysing the Global Economy, "Global Networks", April.
 • Doliwa-Klepacki Z. M. (1996), Europejska integracja gospodarcza, Temida 2, Białystok.
 • Drezner D.W. (2009), Bad Debts, Assessing China's Financial Influence in Great Power Politics, "International Security", vol. 34, no. 2.
 • Dynus M. (2006), Zadłużenie zagraniczne Polski - problem wielu rozwijających się krajów, "Roczniki Naukowe WSB w Toruniu", Nr 5 (5).
 • Dynus M. (2007), Globalny kryzys zadłużeniowy - analiza przyczynowo-skutkowa, "Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu", Nr 8 (8).
 • Dynus M. (2010), Obligacje Brady'ego sposobem na rozwiązanie kryzysu zadłużeniowego krajów rozwijających się, "Toruńskie Studia Międzynarodowe", Nr 1(3).
 • EIU (2016), The Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2015.
 • Eurostat (2017), EMU convergence criterion series - monthly data, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (dostęp 26.01.2017).
 • FED (2017), The Federal Reserve, International Summary Statistics. U.S. Reserve Assets, https://www.federalreserve.gov/econresdata/releases/intlsumm/ current.htm (dostęp 26.01.2017).
 • Gadomski W. (2012), Spłaciliśmy dług Gierka (nowym długiem), 26 listopada, http://wyborcza.biz/biznes/1,147582,12924163,Splacilismy_dlug_Gierka__nowym_dlugiem_.html.
 • Główny Urząd Statystyczny (2017), Polska - wskaźniki makroekonomiczne (PKD 2007). Roczne wskaźniki makroekonomiczne. Rachunki narodowe, data aktualizacji 20.10.2016 (dostęp styczeń 2017).
 • Głuchowski J. (1997), Międzynarodowe stosunki finansowe, PWE, Warszawa. Górniewicz G. (2002), Zadłużenie zagraniczne. Polska a kraje rozwijające się, Akademia Bydgoska, Bydgoszcz.
 • GoldPrice.org (2017), Spot Gold Price, 20 Year Gold Price in USD/oz, January 13 (http://www.goldprice.org/spot-gold.html). Informacje uzyskane od pracownika Departamentu Zarządzania Ryzykiem Finansowym Narodowego Banku Polskiego w 2013 r.
 • Górniewicz G., Siemiątkowski P. (2006), Wprowadzenie do międzynarodowych przepływów kapitału, TNOiK, Toruń.
 • Grącik-Zajaczkowski M. (2011), Suwerenność w warunkach globalizacji [w:] K. Żukrowska (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, IUSatTAX, Warszawa.
 • Hołyst B. (2014), Bezpieczeństwo. Ogólne problemy badawcze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • IMF and others, External Debt Statistics: Guide for Compilers and Users (dostęp 30.01.2015).
 • IMF, Coordinated Direct Investment Survey Guide (dostęp 30.01.2015).
 • IMF, Coordinated Portfolio Investment Survey Guide (dostęp 30.01.2015).
 • IMF, International Investment Position: A Guide to Data Sources (dostęp 30.01.2015).
 • IMF, International Reserves and Foreign Currency Liquidity: Guidelines for a Data Template (dostęp 30.01.2015).
 • International Monetary Fund (1945), Articles of Agreement of the International Monetary Fund, Article XXIV (Adopted at the United Nations Monetary and Financial Conference, Bretton Woods, New Hampshire, July 22, 1944. Entered into force December 27, 1945).
 • International Monetary Fund (1978), Second Amendment of Articles of Agreement, adopted May 31, 1968; amended effective April 1.
 • International Monetary Fund (2001), Financial Organization and Operations of the IMF, Pamphlet Series, No. 45 Sixth Edition.
 • International Monetary Fund (2008), Annual Report of the Executive Board for the Financial Year Ended April 30, 2008. Appendix VI. Financial Statements, Washington.
 • International Monetary Fund (2009a), Balance of Payments and International Investment Position Manual, Sixth Edition (BPM6), Washington.
 • International Monetary Fund (2009b), General and Special SDR Allocations, September 9.
 • International Monetary Fund (2011), Assessing Reserve Adequacy, February.
 • International Monetary Fund (2013), Assessing Reserve Adequacy - Further Considerations, November.
 • International Monetary Fund (2015), Assessing Reserve Adequacy - Specific Proposals, April.
 • International Monetary Fund (2016a), Acceptances of the Proposed Amendment of the Articles of Agreement on Reform of the Executive Board and Consents to 2010 Quota Increase, December 29.
 • International Monetary Fund (2016b), Gold in the IMF, September 21.
 • International Monetary Fund (2016c), The IMF's Flexible Credit Line (FCL), September 30.
 • International Monetary Fund (2017a), IMF Members' Quotas and Voting Power, and IMF Board of Governors, January 27.
 • International Monetary Fund (2017b), SDR Interest Rate Calculation, January 19, (http://www.imf.org/external/np/fin/data/sdr_ir.aspx).
 • International Monetary Fund, Annual Report - wydania z lat 1996-2016.
 • International Monetary Fund, Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves COFER - data aktualizacji 30 grudnia 2016.
 • Iwanowicz-Drozdowska M. (2008), Bezpieczeństwo rynku usług finansowych. Perspektywa Unii Europejskiej, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa. Jagiełło B.,
 • Jankowska E., Siemiątkowski P. (2013), Financial Dependence of the PIIGS Countries, "Journal of World Economic Research", Vol. 2, No 5.
 • Jasiński B., Kulig J., Stańczak K. (1988), Międzynarodowe zadłużenie a skuteczność polityki dostosowawczej. Raport, Centrum Badań nad Zadłużeniem i Rozwojem, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Jurkowska-Zeidler A. (2008), Bezpieczeństwo rynku finansowego. Ujęcie prawne [w:] D.Dziawgo (red.), Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Justyński J. (2003), Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej, TNOiK, Toruń.
 • Kamiński T. (2015), Państwowe fundusze majątkowe jako instrument polityki zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej, "Sprawy Międzynarodowe", nr 3.
 • Kamiński T. (red.) (1995), Bezpieczeństwo gospodarcze, AON, Warszawa.
 • Karliner J. (1997), The Corporate Planet: Ecology and Politics in the Age of Globalization, Sierra Club Books, San Francisco.
 • Karwowski J. (2012), Zasady zarządzania rezerwami walutowymi [w:] Jaworski W.L., Szelągowska A. (red.), Współczesna bankowość centralna, Warszawa.
 • Kawecka-Wyrzykowska E. (1997), Polityka handlowa [w:] Budnikowski A., Kawecka-Wyrzykowska E. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa.
 • Keohane R.O., Nye J.S. (2001), Power and Interdependence, 3rd ed., New York.
 • Kłosiński K.A. (2008), Światowe determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego [w:] T. Guz, K. A. Kłosiński, P. Marzec (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne państw, KUL, Lublin-Tomaszów Lubelski.
 • KNF (2017), Dane miesięczne OFE (www.knf.gov.pl). Ministerstwo Finansów (www.finanse.mf.gov.pl).
 • Kranz J. (2006), Suwerenność w dobie przemian [w:] J. Kranz (red.), Suwerenność i ponadnarodowość a integracja europejska, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa.
 • Krugman P.R., Obstfeld M. (1997), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Księżopolski K.M. (2004), Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw. Metody i środki przeciwdziałania, Kolor Plus, Warszawa.
 • Księżopolski K.M. (2012), Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej [w:] K.M. Księżopolski, K. Pronińska (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej - wybrane problemy, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 • Kuźnar A. (2007), Usługi w handlu międzynarodowym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Kuźniar R. (2003), Niebezpieczeństwa nowego paradygmatu bezpieczeństwa [w:] R. Kuźniar, Z. Lachowski (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian. Zagrożenia, koncepcje, instytucje, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.
 • Lizińska W., Marks-Bielska R. (2014), Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych a rozwój gospodarczy Polski, "Ekonomista", nr 5.
 • Misiuk A. (2013), Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego, Difin, Warszawa.
 • Najwyższa Izba Kontroli (2014), Zarządzanie przez Narodowy Bank Polski rezerwami dewizowymi. Informacja o wynikach kontroli, 10 marca, Nr ewid.14/2014/ P/13/041/KBF.
 • Narodowy Bank Polski (2007), Długoterminowa strategia zarządzania rezerwami dewizowymi Narodowego Banku Polskiego. Streszczenie, Warszawa.
 • Narodowy Bank Polski (2016), Plan działalności Narodowego Banku Polskiego na lata 2017-2019, Warszawa.
 • Narodowy Bank Polski (2017a), Statystyka bilansu płatniczego. Oficjalne aktywa rezerwowe, dane miesięczne, stan na koniec grudnia 2016 r. (dostęp 15.01.2017).
 • Narodowy Bank Polski (2017b), Statystyka bilansu płatniczego. Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych, stan na koniec listopada 2016 r. (dostęp 15.01.2017).
 • Narodowy Bank Polski, Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski - wydania za lata 2014-2015, Warszawa.
 • Narodowy Bank Polski, Raport Roczny - wydania za lata 1998-2015, Warszawa.
 • Narodowy Bank Polski, Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego - wydania za lata 2007-2015, Warszawa.
 • Nasu H. (2011), The Expanded Conception of Security and International Law: Challenges to the UN Collective Security System, "International Security", no. 3, vol. 3.
 • NBP (2005), Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2004, Warszawa.
 • NBP (2008), Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2007, Warszawa.
 • NBP (2011), Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2010, Warszawa.
 • NBP (2012), Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2011, Warszawa.
 • NBP (2014), Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 roku, Warszawa.
 • Ners K.J. (1996), Pomoc zagraniczna dla Europy Środkowej i Wschodniej, "Sprawy Międzynarodowe", Nr 3-4.
 • Nesadurai H. (2005), Conceptualising Economic Security in an Era of Globalisation: What Does the East Asian Experience Reveal?, "CSGR Working Paper", no. 157.
 • OECD (2008a), Benchmark Definition of Foreign Direct Investment Fourth Edition 2008 (dostęp 30.01.2015).
 • OECD (2008b), OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment (dostęp 30.01.2015).
 • Pakuła A. (2009), Bezpieczeństwo publiczne jako dobro wspólne (kilka uwag i refleksji) [w:] A. Chajbowicz, T. Kocowski (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej, Kolonia Sp. z o.o., Wrocław.
 • Parkiet, Jest kilka teorii dotyczących salda błędów i opuszczeń (dostęp 24.03.2017).
 • Patrzałek L. (2008), Polityka budżetowa [w:] B. Winiarski (red.), Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Perczyński M. (1985), Globalne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.
 • Perkowski M. (2002), System instytucjonalny Unii Europejskiej [w:] M. Perkowski (red.), Integracja europejska, LexisNexis, Warszawa.
 • Pochylczuk A., Żukrowska K. (2001), Unia Europejska jako aktor globalny, "Sprawy Międzynarodowe", nr 3.
 • prezydent.pl,
 • Prystrom J. (2012), Narodowy system innowacji jako czynnik rozwoju gospodarczego na przykładzie Szwecji, "Ekonomista", nr 4.
 • Raczkowski K. (2014), Bezpieczeństwo finansowe [w:] J. Płaczek (red.), Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie, Difin, Warszawa.
 • Ratajczak M. (2017), Luka CIT niemal tak wysoka jak VAT. To zagrożenie dla bezpieczeństwa budżetu i państwa, 17 marca (dostęp 30.03.2017).
 • Redo M. (2013a), Istota i znaczenie oficjalnych aktywów rezerwowych w gospodarkach rozwijających się, "Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu", Nr (5)37.
 • Redo M. (2013b), Źródła pochodzenia rezerw walutowych - analiza przepływów międzynarodowych w Polsce pod kątem akumulacji aktywów rezerwowych, "Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu", Nr 38.
 • Redo M. (2014a), Prawne i finansowe aspekty zarządzania rezerwami dewizowymi w Polsce, "Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne", vol. 42.
 • Redo M. (2014b), Rezerwy dewizowe na świecie - analiza i ocena poziomu, dynamiki i struktury w latach 1995-2012, "Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu", Nr 6(44).
 • Redo M. (2015a), Analiza poziomu i struktury rezerw dewizowych w Polsce w latach 1998-2014, "Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu", Nr 4 (15).
 • Redo M. (2015b), Znaczenie poziomu kursu konwersji na euro oraz kursu centralnego do euro w mechanizmie kursowym ERM II dla gospodarki Polski, "The WSB Research Journal", Vol. 15, No. 7, December.
 • Redo M. (2016a), Sustaining government budget deficits as a cause for the cost of public debt service increase in Western European countries in the 1995-2015 period, "Torun International Studies", No. 1 (9), DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2016.005.
 • Redo M. (2016b), Stabilization of zloty within the Exchange Rate Mechanism II (ERM II) as an alternative for the floating exchangerate regime and the unpopular idea for introducing euro in the Polish Society, "Law and Administration in Post-Soviet Europe", Volume 3, Issue 1, July, DOI: 10.1515/lape-2016-0003.
 • Redo M. (2017), The external debt overhang problem as a threat to global financial security (w druku).
 • Redo M. (2017a), Bezpieczeństwo finansów publicznych - wpływ ekspansji fiskalnej na poziom kosztu kapitału w Polsce na tle państw Europy Środkowo-Wschodniej [w:] Jackiewicz A., Trzaskowska-Dmoch A. (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Uwarunkowania, procesy, skutki, CeDeWu, Warszawa.
 • Redo M. (2017b), Państwowe fundusze majątkowe źródłem (nie)stabilności dla globalnej gospodarki? (w druku).
 • Redo M. (2017c), Ocena skuteczności elastycznej linii kredytowej MFW we wzmacnianiu bezpieczeństwa finansowego polskiej gospodarki (w druku).
 • Redo M. (2017d), Analiza wrażliwości zapotrzebowania na aktywa rezerwowe w Polsce w latach 2004-2015 (w druku).
 • Redo M. (2017e), Analiza przyczyn niskiego wykorzystania ubezpieczającej elastycznej linii kredytowej (FCL) Międzynarodowego Funduszu Walutowego (w druku).
 • Rosińska-Bukowska M. (2009), Rola korporacji transnarodowych w procesach globalizacji. Kreowanie globalnej przestrzeni biznesowej, Dom Wydawniczy DUET, Toruń.
 • Ross G., Fernström L., Gupta O. (2005), National Innovation Systems: Finlandia, Szwecja & Australia Compared. Learning for Australia, The Australian Business Foundation, London, http://www.nswbusinesschamber.com.au/NSWBC/media/Misc/Ask%20Us%20How/National-Innovation-Systems.pdf (dostęp 18.02.2015).
 • Siedlecki J. (2000), Równowaga a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław.
 • Siemiątkowski P. (2015), Uzależnienie finansowe jako zagrożenie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Skrzeszewska-Paczek E. (1981), Zadłużenie zagraniczne wybranych grup krajów a źródła jego finansowania, Instytut Finansów, Warszawa.
 • Śliwiński P. (2008), Zmiany międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto w grupie wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej [w:] E. Najlepszy (red.), Determinanty bilansu płatniczego w krajach europejskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sobel R.S., Clark J.R., Lee D.R. (2007), Freedom, Barriers to Entry, Entrepreneurship, and Economic Progress, "The Review of Austrian Economics", vol. 20, no. 4, DOI: 10.1007/s11138-007-0023-3.
 • Soroka P. (2012), Bezpieczeństwo ekonomiczne w warunkach globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego [w:] K.M. Księżopolski, K. Pronińska (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej - wybrane problemy, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 • Sovereign Wealth Fund Institute (2017a), Sovereign Wealth Fund Rankings, January (http://www.swfinstitute.org).
 • Sovereign Wealth Fund Institute (2017b), Sovereign Wealth Funds - Nature & Purpose (http://www.swfinstitute.org).
 • Stachowiak Z., Kurek St., Kurek Syl. (2009), Bezpieczeństwo ekonomiczne Rzeczypospolitej Polskiej, http://adamkorcz.w.interia.pl/ekon.pdf (dostęp 20.02.2014).
 • Statystyczny obraz rynku finansowego w czasie światowego kryzysu (dostęp 20.12.2014).
 • Stiglitz J.E. (2005), Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, tłum. H. Simbierowicz, Warszawa.
 • Stiglitz J.E. (2007), Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, tłum. A. Szeworski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sulowski S. (2013), O niektórych problemach bezpieczeństwa wewnętrznego RFN [w:] S. Sulowski (red.), Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 • Swiss National Bank, Monthly Statistical Bulletin, January 2017.
 • Szczepańska O. (2008), Stabilność finansowa jako cel banku centralnego. Studium teoretyczno-porównawcze, Scholar, Warszawa.
 • Szklarczyk B. (1992), Zadłużenie zagraniczne Polski (stan z lutego 1992 r.), Kancelaria Sejmu, Biuro studiów i Ekspertyz, maj. wiadomosci.onet.pl (2017), Gen. Gromosław Czempiński: polski wywiad chodził własnymi ścieżkami, 27 stycznia (http://wiadomosci.onet.pl/kraj/gen-gromoslaw-czempinski-polski-wywiad-chodzil-wlasnymi-sciezkami/p2l3x8h - dostęp 18.04.2017).
 • TFUE (2012), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) (Dz. Urz. UE C 326 z 26 października 2012 r.). tradingeconomics.com
 • Uchwała (1999) nr 16/1999 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z 7 maja 1999 r. uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia "Regulaminu zakupu walut obcych przez banki w Narodowym Banku Polskim" (Dz. Urz. NBP Nr 11 z 26 maja 1999 r. poz. 16).
 • Ullman R. (1983), Redefining security, "International Security", no. 1, vol. 8.
 • Urban D. (2012), Państwowe fundusze majątkowe jako nowy element w architekturze globalnej sieci bezpieczeństwa finansowego, "Zarządzanie i Finanse", nr 4/2.
 • Wierzba R. (2005), System gwarantowania depozytów jako element sieci bezpieczeństwa finansowego. Doświadczenia francuskie, "Bezpieczny Bank", nr 1.
 • World Bank (2017), World Development Indicators. World DataBank (dostęp styczeń 2017).
 • World Federation of Exchange (2017), Domestic market capitalization (USD mil-lions) (dostęp 14.05.2017).
 • World Gold Council (2017), World Official Gold Holdings. International Financial Statistics, January 17 (http://www.gold.org/reserve-asset-management/statistics).
 • xe.com
 • Yong J. (2007), Economic Security: Redressing Imbalance, "China Security", vol. 3, no. 2.
 • Zabielski K. (2002), Finanse międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Załucki K. (2009), Rodzaje bezpieczeństwa. Unia Europejska a bezpieczeństwo energetyczne [w:] E. Trela-Mazur (red.), Problemy bezpieczeństwa współczesnego świata, Uniwersytet Opolski, Opole.
 • Zorska A. (1998), Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Żukrowska K. (2003), Kryteria bezpieczeństwa ekonomicznego [w:] Dębski S., Górka-Winter B. (red.), Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171487641

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.