PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 4 (88) cz. 1 Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi | 395--401
Tytuł artykułu

Zakres pojęciowy terminu "informacja niefinansowa" jako źródło zróżnicowania ujawnień niefinansowych przedsiębiorstw

Autorzy
Warianty tytułu
The Conceptual Scope of the Term "Non -Financial Information" as a Source Of Diversity of Non -Financial Disclosure of Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Celem opracowania jest prezentacja wniosków z analizy zakresu pojęciowego terminu "informacja niefinansowa". Metodologia badania - Badania oparto na tezie o zróżnicowaniu sprawozdań niefinansowych przedsiębiorstw wskutek odmiennego definiowania informacji niefinansowej. Zastosowano krytyczną analizę odnośnych aktów prawnych oraz piśmiennictwa naukowego, a także wnioskowanie dedukcyjne i indukcyjne. Wynik - Przeprowadzone analiza i wnioskowanie doprowadziły do zdefiniowania informacji niefinansowej i odróżnienia jej od danych niefinansowych oraz wskazanie, że brak definicji w odpowiednich regulacjach prawnych i możliwość wyboru zasady ramowej ujawniania informacji niefinansowych implikuje zróżnicowanie zakresu tych ujawnień. Oryginalność/wartość - Zakłada się, że dokonane ustalenia i wyciągnięte wnioski pomogą we właściwym operowaniu pojęciem "informacja niefinansowa", a także w wyborze zakresu ujawnień odpowiadającego priorytetom informacyjnym jednostki raportującej.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The aim of this paper is to present the conclusions of the analysis of the conceptual scope of the term "non-financial information". Design/methodology/approach - The study was based on the thesis of diversity of non-financial reporting resulting from different definitions of non-financial information. Applied critical analysis of the relevant legal regulations and scientific literature, as well as deductive and inductive reasoning. Findings - Conducted analysis and inference led to the definition of non-financial information and distinguish it from the non-financial data, and to an indication that the lack of definition in the relevant legal regulations and the ability to choose one of the international frameworks of non-financial disclosure implies diversity scope of these disclosures. Originality/value - It is assumed that the determination and the conclusions can help in the proper handling the term "non-financial information" and may help choosing the scope of the disclosure corresponding to the information priorities of the reporting unit.(original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Bibliografia
 • Anam, L., Kacprzak, J. (red.) (2015). Raportowanie niefinansowe. Poradnik dla raportujących. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 • Bek-Gaik, B. (2015). Sprawozdawczość zintegrowana - wybrane problemy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 873. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 77, 479-491.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. L330/1, 15.11.2014.
 • Dziawgo, D. (2011). "Nowe" sprawozdanie finansowe - głos w dyskusji. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 62 (118), 83-98.
 • Dziawgo, D. (2016). Znaczenie raportowania pozafinansowego w opinii inwestorów indywidualnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 436, 105-114.
 • EYGM Limited (2016). The Road to Reliable Nonfinancial Reporting. Pobrano z: http://webcache.googleusercontent. com/search?q=cache:sYvwCyjlQcJ:www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-ccass- -road-to-reliable-nonfinancial-reporting/%24FILE/EY-ccass-road-to-reliable-nonfinancial-reporting. pdf+&cd=4&hl=pl&ct=clnk&gl=pl (5.02.2017).
 • FEE (2016). EU Directive on Disclosure of Non-financial and Diversity Information. Achieving Good Quality and Consistent Reporting. Position Paper. Tłumaczenie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Pobrano z: https://www.accountancyeurope.eu/publications/fee-issues-views-development-consistent-high-quality- -non-financial-reporting-europe/ (1.02.2017).
 • Fijałkowska, J. (2016). Raportowanie informacji niefinansowych zgodnie z nową dyrektywą UE 2014/95/EU jako wyzwanie dla przedsiębiorstw. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 436, 115-122.
 • Grabowski, M., Zając, A. (2009). Dane, informacja, wiedza - próba definicji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 798, 99-116.
 • Kiziukiewicz, T. (2009). Rachunkowość zarządcza - istota i zakres. W: T. Kiziukiewicz (red.), Rachunkowość zarządcza (s. 7-16). Wrocław: Ekspert.
 • Krasodomska, J. (2014). Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Rumniak, P. (2013). Kierunki zmian raportowania w przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 760. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 59, 249-260.
 • Stefanowicz, B. (2013). Informacja. Wiedza. Mądrość. Warszawa: GUS.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 1994 nr 121, poz. 591, z późn. zm.
 • Zyznarska-Dworczak, B. (2016). Rozwój sprawozdawczości niefinansowej a możliwości jej zewnętrznej weryfikacji. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 285, 218-227.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171487645

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.