PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 28 | 37--49
Tytuł artykułu

Szkoły wyższe jako czynnik rozwoju regionalnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Higher Education Institutions as a Factor of Regional Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł podejmuje problematykę rozwoju szkół wyższych jako czynnika rozwoju regionalnego. Na tle syntetycznych rozważań dotyczących istoty i mechanizmów rozwoju regionalnego omówiono role uczelni polegające na kreowaniu miękkich czynników rozwoju regionalnego. Ponadto, wskazując na mnogość ról, jakie pełnią szkoły wyższe, szczególną uwagę zwrócono na rozwój infrastrukturalny uczelni jako obszar włączania się szkół wyższych w procesy wzbogacania danej przestrzeni(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the issue of the development of higher education as a factor of regional development. On the background of synthetic considerations concerning the nature and mechanisms of regional development, the roles of the university resulting from the creation of soft factors of regional development are discussed. Particular attention was paid to the development of the infrastructure the university as a special way of enriching concrete space(original abstract)
Twórcy
 • Urząd Statystyczny w Kielcach
Bibliografia
 • Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2012. Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto. Kraków (ekspertyza) (http://www.ncbir. pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/infrastruktura_i_srodowisko/ewaluacja/ wplyw_szkolnictwa_wyzszego_na_pkb_040712_1.pdf).
 • Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z. 2007. Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. CeDeWu, Warszawa.
 • Chlipała P., Remi M. 2001.Wpływ WSB-NLU na rozwój Nowego Sącza w opinii studentów - wyniki badań. Studia Regionalne i Lokalne, 2-3.
 • Chojnicki Z. 1996. Region w ujęciu geograficzno-systemowym. [W:] T Czyż (red.), Podstawy regionalizacji geograficznej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Dietl J. 2003. Uczelnia niepaństwowa jako czynnik awansu ekonomicznego, społecznego i kulturowego regionu. [W:] B. Minkiewicz (red.), Uczelnie i ich otoczenie. Możliwości i formy współdziałania. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Commission of the European Communities. 2003.The role of the universities in the Europe of knowledge. Bruksela, s. 2-3.
 • EGO. 2010. Analiza strategii, modeli działania oraz ścieżek ewolucji wiodących szkół na świecie. Raport z badania. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Geryk M. 2013. Przywództwo na trudne czasy, czyli rzecz o odpowiedzialnych menadżerach uczelni. [W:] J. Dworak (red.), Zarządzanie szkołą wyższą. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. T 24. Gdańsk.
 • GUS. 2007. Szkoły wyższe i ich finanse w 2006 r. Warszawa.
 • GUS. 2013. Szkoły wyższe i ich finanse w 2012 r. Warszawa.
 • GUS. Bank Danych Lokalnych (http://form.stat.gov.pl/formularze/2014/passive/F-01S.pdf).
 • Jałowiecki B. 1988. Lokalizm a rozwój (szkic z socjologii układów lokalnych). [W:] B. Jałowiecki- (red.), Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego. Studia z gospodarki przestrzennej. Wydawnictwo UW, Warszawa.
 • Kaczmarczyk M. 2010. Uczelnia a otoczenie społeczne. Studium przypadku Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. [W:] H. Moroz (red.), Dwudziestolecie funkcjonowania niepublicznych szkół wyższych w Polsce. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Kudłacz T. 1999. Programowanie rozwoju regionalnego. PWN, Warszawa.
 • Kwiatkowski E., Roszkowska S. 2008. Rozwój i zróżnicowanie regionalne szkolnictwa wyższego w Polsce. Gospodarka Narodowa, 4.
 • Markowski T. 1995. Lokalna polityka rozwoju ekonomicznego - aspekty organizacyjne i instytucjonalne. [W:] L. Salamon, R. Seidel, P. Bury, T. Markowski, Gospodarka samorządów terytorialnych w świetle doświadczeń amerykańskich. Fundacja TECHEKO, Łódź.
 • Pawłowski K. 2003. Uczelnia w małym mieście i jej otoczenie - przykład sądecki. [W:] B. Minkiewicz (red.), Uczelnie i ich otoczenie. Możliwości i formy współdziałania. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Pietrzyk I. 2000. Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. PWN, Warszawa.
 • Siwińska J. 2007. Badanie roli edukacji w rozwoju gospodarczym. Ekonomista, 5.
 • Strahl D. 2000. Rola uczelni wyższych w rozwoju regionalnym. [W:] J. Dietl, Z. Sapijaszka (red.), Rola uczelni wyższej w rozwoju społecznym i ekonomicznym regionu. Wydawnictwo Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, Łódź.
 • Urbanek G. 2007. Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).
 • Winiarski B. 1999. Czynniki konkurencyjności regionów. [W:] M. Klamut (red.), Konkurencyjność regionów. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław. www.buw.uw.edu.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171487651

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.