PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 5 | nr 9 Wybory strategiczne w warunkach niepewności. Teoria i praktyka | 87--106
Tytuł artykułu

Próba oceny czynników determinujących elastyczność jednostki wytwórczej - ujęcie praktyczne

Warianty tytułu
An Attempt to Assess the Factors Determining Production Unit Flexibility - a Practical Interpretation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasadniczym celem niniejszej publikacji jest opracowanie zestawu kluczowych - z punktu widzenia ekspertów pochodzących z polskich przedsiębiorstw wytwórczych sektora maszyn rolniczych - czynników warunkujących elastyczność jednostki wytwórczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of the article is to develop a set of key areas - from the point of view of experts of manufacturing companies of the agricultural machinery sector - factors determining production unit flexibility, and to determine the level at which - each of the mentioned ones - the manufacturers should implement and currently implement. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Bielski, M., 2004, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Boszko, J., 1973, Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa i drogi jej optymalizacji, WNT, Warszawa.
 • Brzeziński, M., 2002, Organizacja i sterowanie produkcją, Placet, Warszawa.
 • Chajtman, S., 1971, Podstawy organizacji procesu produkcyjnego, PWE, Warszawa.
 • Daft, R.L., 2007, Understanding the Theory and Design of Organizations, Thomson South Western, Mason.
 • Domański, R., Hadaś, Ł., Cyplik, P., 2008, Praktyka modelowania strumienia wartości według lean production, w: Fertach. M., Grzybowska, K., Stachowiak, A. (red.), Zarządzanie - zasoby, ich dobór i sposoby wykorzystania, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, s. 25-39.
 • Durlik, I., 2004, Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, Placet, Warszawa.
 • Fertsch, M., 2005, Domknięte przepływowe jednostki produkcyjne, w: Fertsch, M., Trzcieliński, S. (red.), Koncepcje zarządzania systemami wytwórczymi, Politechnika Poznańska, Poznań.
 • Głowacka-Fertsch, D., Fertsch, M., 2004, Zarządzanie produkcją, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań.
 • Goldman, S., Nagel, R., Preiss, K., 1995, Agile Competitors and Virtual Organization. Strategies for Enriching the Customer, Van Nostrand Reinhold, New York, s. 142-143.
 • Griffin, R.W., 2002, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kęsy, M., 2011, Techniki planowania i sterowania produkcją, w: Janczarek, M. (red.), Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin, s. 7-21.
 • Krzakiewicz, K., 2013, Zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem w zarządzaniu strategicznym, w: Urbanowska-Sojkin, E., Brzozowski, M. (red.), Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Natura i uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 135-146.
 • Lis, S., 1984, Organizacja i ekonomika procesów produkcyjnych w przemyśle maszynowym, PWN, Warszawa.
 • Lis, S., Santarek K., Strzelczak, S., 1994, Organizacja elastycznych systemów produkcyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mazurczak, J., 2002, Projektowanie struktur systemów produkcyjnych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Mazurczak, J., 2004, Projektowanie struktur systemów produkcyjnych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Mazurczak, J., 2010, Mierniki kształtowania struktur produkcyjnych i form organizacji produkcji, w: Grzybowska, K., Hadaś, Ł. (red.), Metody i techniki doskonalenia w logistyce produkcji - studia przypadków, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, s. 127-140.
 • Mazurczak, J., Gania, I., 2015, Badanie możliwości pogłębiania specjalizacji przedmiotowej systemów produkcyjnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, nr 65, s. 87-100.
 • Mikołajczyk, Z., 2014, Metodyka pracy naukowej jako podstawa przygotowywania rozpraw na stopnie naukowe - powrót do korzeni, Organizacja i Kierowanie, vol. 159, nr 1A, s. 149-166.
 • Niewiadomski, P., 2016, Determinanty elastyczności funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora maszyn rolniczych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Niewiadomski, P., Sterna K., 2009, Nowe podejście do ochrony środowiska i eliminacji marnotrawstwa, w: Marnotrawstwo. Przejawy i sposoby minimalizacji, Wyrwicka, M. (red.), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Nogalski B., 2010, Lean Management, w: Czerska, M., Szpitter, A. (red.), Koncepcje zarządzania., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 300-320.
 • Osbert-Pociecha G., 2011, Zdolność do zmian jako siła sprawcza elastyczności organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Pałucha, K., 2011, Wybrane problemy uruchamiania nowej produkcji, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 56, s. 215-237.
 • Sajdak, M., 2012, Koncepcja zwinności w doskonaleniu przedsiębiorstwa, w: Bełz, G., Cyfert, S. (red.), Strategie i mechanizmy odnowy przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 102-112.
 • Trzcieliński, S., 2011, Przedsiębiorstwo zwinne, Wydawnictwo Politechniki Poznańkiej, Poznań.
 • Urbanowska-Sojkin, E., 2013, Ryzyko w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem - podejście preskryptywne, w: Urbanowska-Sojkin, E., Brzozowski, M. (red.), Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Natura i uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 263-275.
 • Urbanowska-Sojkin, E., 2014a, Skutki wyzwań otoczenia dla zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 2, no. 11 (272), s. 153-178.
 • Urbanowska-Sojkin, E., 2014b, Społeczne granice zarządzania przedsiębiorstwem, w: Wachowiak, P., Winch, S. (red.), Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa, s. 109-122.
 • Zakrzewska-Bielawska, A., 2008, Dylemat centralizacji w projektowaniu struktur organizacyjnych polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, w: Stabryła, A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, tom 2, Kraków, s. 719-731.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171487703

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.