PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 55 | z. 4 | 131--148
Tytuł artykułu

Trójczynnikowy model Famy-Frencha dla giełdy papierów wartościowych w Warszawie

Warianty tytułu
Fama-French Three-Factor Model for Warsaw Stock Exchange
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Stosując zaproponowaną przez Eugena Famę i Kennetha Frencha metodologię oraz korzystając z miesięcznych danych z okresu od lipca 1995 roku do czerwca 2006 roku oszacowano parametry trójczynnikowego modelu nadwyżkowych stóp zwrotu dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wykonane obliczenia potwierdziły podstawowe dla tego modelu założenie, że stopa zwrotu zależy nie tylko od ryzyka rynkowego (systematycznego), ale również od ryzyk związanych z inwestowaniem w akcje małych spółek oraz w akcje spółek niedowartościowanych przez rynek o niskim wskaźniku wartości księgowej do wartości rynkowej. Podejmujący ryzyko inwestowania w małe spółki oraz w spółki niedowartościowane przez rynek mogą liczyć na wyższe stopy zwrotu (premie) niż inwestujący w duże spółki, wysoko wyceniane przez rynek. Oszacowane dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie modele charakteryzują się niższymi w porównaniu do modeli szacowanych przez Famę i Frencha dla giełd nowojorskich współczynnikami determinacji. Może to wynikać m.in. z wielokrotnie mniejszej liczby spółek przyjętych do obliczania wartości zmiennych SMB oraz HML, jak również znacznie krótszych szeregów czasowych. (abstrakt oryginalny)
EN
While applying Eugene Fama and Kenneth French methodology and using monthly time series data from July 1995 to June 2006, the parameters of three - factor model of excess returns for Warsaw Stock Exchange were estimated. Calculations confirmed the basic for this model assumption that the rate of return depends not only on the market (systematic) risk but also on the risk connected with the investments in stocks of small firms and in stocks of underpriced by market firms with high ratio of book value to market value Investors who risk to invest in small firms and in underpriced by market companies can get higher rates of return than investors who buy the stocks of big, overpriced companies Three - factor models, estimated for Warsaw Stock Exchange, are characterized by lower value of coefficient of determination in comparison with models estimated by Fama - French for New York stocks exchanges This may result from several times lower number of companies used for the calculation of SMB and HML variables and the considerably shorter time series. (original abstract)
Rocznik
Tom
55
Numer
Strony
131--148
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Bibliografia
 • [1] Banz R.W., [1981], The Relationship Between Return and market Value of Common Stocks, "Journal of Financial Economics" 6, s. 103-126.
 • [2] Basu S., [June 1977], Investment Performance of Common Stocks in Relation to their Price - Earnings Ratios: A Test оf the Efficient Market Hypothesis, "The Journal of Finance", Vol. XXXII, No. 3, s. 663-682.
 • [3] Basu S., [1983], The relationship between earnings yield, market value, and return for NYSE common stocks: Further evidence, "Journal of Financial Economics" 12, s. 129-156.
 • [4] Black F., [1972], Capital market equilibrium with restricted borrowing, "Journal of Business", 45 s. 444-445.
 • [5] Black F., Jensen M., Scholes M., [1972], The capital asset pricing model: some empirical tests, [w:] M. Jensen, (red.), Studies in the Theory of Capital Markets, Praeger.
 • [6] Charemza W.W., Deadman D.F., [1997], Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.
 • [7] Davis J., Fama E., French K., [February 2000], Characteristics, Covariances, and Average Returns: 1929 to 1997, "The Journal of Finance", Vol. LV, No. 1, s. 391-392.
 • [8] EViews 5.1 User's Guide Quantitative Micro Software, LLC, Irvine CA, 2004, s. 456.
 • [9] Fama E., French K" [June 1992], The Cross - Section of Expected Stock Returns, "The Journal of Finance", Vol. XLVII, No. 2, s. 426-465.
 • [10] Fama E.F., French K.R., [1993], Common risk factors in the returns on stocks and bonds, "Journal o: Financial Economics" 33, s. 3-56.
 • [11] Fama E., French K., [March 1996], Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies, "The Journal of Finance", Vol. LI, No. 1, s. 55-84.
 • [12] Fama E., French K., [December 1998], Value Versus Growth: The International Evidence, "The Journal of Finance", Vol. LIII, No. 6, s. 1975-1999
 • [13] Fama E" French K" [October 2006], The Value Premium and the CAPM, "The Journal of Finance" Vol. LXI, No. 5, s. 2163-2184.
 • [14] Fama E., McBeth J., [1973], Risk, return and equilibrium: Empirical tests, "Journal of Political Economy' 81, s. 607-636.
 • [15] Haugen R.A., [1999], Nowa nauka o finansach. Przeciw efektywności rynku, WIG Press, Warszawa.
 • [16] Hellwig Z., [1976], Przechodniość relacji skorelowania zmiennych losowych i płynące stąd wnioski ekonometryczne, "Przegląd Statystyczny", nr 1.
 • [17] Jajuga K" Jajuga Т., [2006], Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN Warszawa.
 • [18] Kufel Т., [2004], Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN Warszawa.
 • [19] Liew J., Vassalou M., [2000], Can book - to - market, size and momentum be risk factors that predict economic growth?, Journal of Financial Economics" 57, s. 221-245.
 • [20] Lintner J., [1965], Security Prices, Risk and Gains from Diversification, "Journal of Finance" 20, s. 587-615.
 • [21] Mosin J., [1966], Equilibrium in Capital Asset Market, "Econometrica" 34, s. 768-783.
 • [22] Sharpe W.E, [1964], Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk, "Journal of Finance" 19, s. 425-442.
 • [23] Reinganum M.R., [June 1983], Misspecification of Capital Asset Pricing: Empirical Anomalies Based on Earnings Yields and market Values, "Journal of Financial Economics" 12, s. 89-104.
 • [24] Szyszka A., [2003], Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • [25] Treynor J., Toward a theory of market value of risky assets, tekst niepublikowany.
 • [26] Welfe A., [1998]. Ekonometria, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171487871

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.