PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 472 Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami | 408--418
Tytuł artykułu

Wybrane problemy pomiaru dokonań w jednostkach samorządu terytorialnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Problems of The Performance Measurement in Local Government Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pomiar dokonań jest istotnym instrumentem szeroko pojętego zarządzania i dlatego powinien funkcjonować w każdej jednostce, niezależnie, czy zalicza się ona do sektora prywatnego czy publicznego. Pozwala on monitorować efektywność i skuteczność - zagadnienia, które są niezwykle ważne dla jednostek sektora finansów publicznych. Kluczowym, a zarazem najbardziej problematycznym elementem pomiaru dokonań, są mierniki. Błędy w ich konstrukcji mogą bowiem doprowadzić do podjęcia niewłaściwych decyzji. Celem artykułu jest zaprezentowanie od strony teoretycznej znaczenia pomiaru dokonań, scharakteryzowanie rozwiązań praktycznych stosowanych w tym zakresie w wybranym urzędzie miasta oraz próba ich oceny. Osiągnięcie celu wymagało przeglądu literatury przedmiotu, dokonano analizy dokumentacji wewnętrznej dotyczącej systemu pomiaru dokonań, ponadto przeprowadzono indywidualne i grupowe wywiady pogłębione oraz zastosowano metodę obserwacji(abstrakt oryginalny)
EN
Performance measurement is an important instrument for management. It allows to monitor the efficiency and effectiveness that are important for public sector. Measures are key and the most problematic element of performance measurement. Errors in their construction may in fact lead to a wrong decision. The aim of the article is to present the theoretical importance of performance measurement and its practical characteristics in the selected city office. It is also an attempt to assess the functioning of the system(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Białończyk W., Kasiak Ł., 2010, Budżet państwa, [w:] Lachiewicz W. (red.), Finanse publiczne. Praktyka stosowania nowej ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych, C.H. Beck, Warszawa.
 • Filipiak B., 2011, Efektywność w zarządzaniu finansami samorządowymi. Skutek kryzysu czy obiektywna konieczność?, Zeszyty Naukowe, nr 10.
 • Kowalewski M., 2012, Systemy pomiaru dokonań przedsiębiorstwa, [w:] Nowak E. (red.), Pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa.
 • Kuś A., 2011, Mierniki jako narzędzie badania efektywności celów i zadań formułowanych w budżecie zadaniowym, [w:] Siedlecka A. (red.), Budżet zadaniowy jako nowoczesne narzędzie zarządzania gospodarka narodową, PSW, Biała Podlaska.
 • Lubińska T., 2010, Budżet a finanse publiczne, Difin, Warszawa.
 • Lubińska T., Strąk T., Lozano-Platonoff A., Będzieszak M., Godek M., 2007, Budżet zadaniowy w Polsce - istota, struktura, metodyka, [w:] Lubińska T. (red.), Budżet zadaniowy w Polsce. Reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi, Difin, Warszawa.
 • Misiąg W., 2005, Jawność i przejrzystość a efektywność pomocy publicznej. Referat na seminaryjne posiedzenie Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, www.nik.gov.pl.
 • Modzelewski P., 2014, Kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego w zakresie pomiaru skuteczności i efektywności, [w:] Sienkiewicz P., Świeboda H. (red.), Bezpieczeństwo - efektywność - budżet zadaniowy, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 • Modzelewski P., 2009, System zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej, CeDeWu, Warszawa.
 • Nieplowicz M., 2013, Instrumenty controllingu strategicznego, [w:] Nowak E. (red.), Controlling dla menedżerów, CeDeWu, Warszawa.
 • Orłowski W.M., 2010, Cele formułowane w budżecie zadaniowym jako niezbędny element zarządzania środkami publicznymi przez efekty, [w:] Postuła M., Perczyński P. (red.), Budżet zadaniowy w administracji publicznej, Warszawa.
 • Skoczylas W., Waśniewski P., 2016, Teoretyczne podstawy pomiaru dokonań, [w:] Niemiec A. (red.), System pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach, CeDeWu, Warszawa.
 • Strąk T., 2012, Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa.
 • Stankiewicz J., 2006, Zagadnienia racjonalizacji wydatków publicznych, [w:] Kosikowski C., Ruśkowski E. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Wydawnictwo ABC, Warszawa.
 • Szołno O., 2014, Uwarunkowania efektywnego funkcjonowania budżetowania w jednostkach samorządu terytorialnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, nr 344.
 • Świeboda H., Borowik M., 2014, Mierniki monitorowania celów i zadań w jednostkach sektora publicznego, [w:] Sienkiewicz P., Świeboda H. (red.), Bezpieczeństwo, efektywność, budżet zadaniowy, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.
 • Zalewski A., 2007, Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, [w:] Zalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171487973

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.