PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 2 | 91--106
Tytuł artykułu

Electricity from Peat - Abandoned Plans for a Polish Peat-Fuelled Plant in Wizna : Facts and Contexts

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The final article explores little-known plans for the use of peat in energy production in Poland. The idea of building a plant in Wizna is shown as part of a wider concept of industrialising rural parts of the country within the Białystok Łomża-Ełk triangle. Repeatedly postponed, the concept never came to fruition, and was finally abandoned after the creation of peat nature reserves in 1967.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Altenberg M., Gospodarka elektryczna, Lwowski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Lwów 1936.
 • Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Zespoły: Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego; Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
 • Brzostek A., Przyczynek do działalności Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku w latach 1944-1950, "Studia Podlaskie" 2005, vol. XV.
 • Gajda J., Ćwintal H., Panasiuk K., Zmiany warunków gospodarowania na zmeliorowanym torfowisku na przykładzie "Krowiego Bagna", "Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie" 2012, no. 3.
 • Horodeński R., Podemski Z., Pozarolnicza działalność produkcyjna w woj. białostockim. Główne kierunki i cechy rozwoju, [in:] Województwo białostockie w XXX-leciu Polski Ludowej. Wybrane problemy społeczno-ekonomiczne, M. Gnatowski (Ed.), "Ośrodek Badań Naukowych w Białymstoku. Rozprawy i Monografie" 1974, no. 1.
 • Horodeński R., Przemysł, [in:] Białostockie, M. Gnatowski (Ed.), PWN, Warszawa 1969.
 • Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie powiatu zambrowskiego w 2012 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Łomży, Łomża 2013, p. 5.
 • Konferencja w sprawie wykorzystania przemysłowego i rolniczego torfowisk "Wizna" i "Krowie Bagno", "Gospodarka Wodna" 1949, no. 1-2.
 • Michaluk W., Znaczenie melioracji w 25-leciu rolnictwa białostockiego, "Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie" 1969, no. 7.
 • Mrzygłód T., Polityka rozmieszczenia przemysłu w Polsce 1946-1948, KiW, Warszawa 1962.
 • Niewiński K., Wpływ zagospodarowania Bagna Wizna na indywidualne gospodarstwa rolne, "Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie" 1969, no. 11.
 • Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 czerwca 1934 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie korzystania z ulg przewidzianych w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 roku o popieraniu elektryfikacji, Monitor Polski 1934, no. 159, item 208.
 • Ozaist G., Energia z torfowiska, "Polska Energia" 2012, no. 7.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o popieraniu elektryfikacji, Dziennik Ustaw 1933, no. 85, item 633.
 • Straszewski K., Rzut oka na elektryfikację Polski, "Przegląd Techniczny" 1933, no. 8.
 • Strupczewski A., Aspekty ekonomiczne rozwoju energetyki jądrowej, "Energetyka Cieplna i Zawodowa" 2009, no. 11, p. 9.
 • Szczepański F., Złoża torfu w Polsce, "Przegląd Geograficzny" 1957, vol. XXIX, issue 4.
 • Szyszkowska A., Województwo białostockie, Czytelnik, Warszawa 1951.
 • Ustawa z dnia 21 lipca 1950 r. o 6-letnim planie rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu na lata 1950-1955, Dziennik Ustaw 1950, no. 37, item 344.
 • Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 listopada 1967 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody, Monitor Polski 1967, no. 66, item 320.
 • Zawistowski A., Zambrów - losy miasta i kombinatu. Przyczynek do dziejów nieudanej rozbudowy Białostockiego Okręgu Przemysłowego, [in:] Stare okręgi przemysłowe. Dylematy industrializacji i dezindustrializacji, W. Morawski, A. Zawistowski (Eds.), SGH, Warszawa 2008.
 • Żurek S., Geneza zabagnienia pradoliny Biebrzy, PAN IGiPZ, Warszawa 1975.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171487993

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.