PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 478 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - edukacja, etyka, innowacje. Finanse | 11--23
Tytuł artykułu

Certyfikacja produktów i usług jako determinanta rozwoju gospodarki halal - wybrane zagadnienia

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Certification of Products and Services as The Determinant of Halal Economy Development - Selected Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dynamiczny rozwój tzw. gospodarki Halal staje się funkcją wielu bodźców o charakterze endo- i egzogenicznym. Wśród nich ważne miejsce zajmują standaryzacja i certyfikacja produktów i usług zgodnych z zasadami islamu. One obok innych czynników popytowo-podażowych definiują przestrzeń funkcjonowania elementów rynku Halal. Celem artykułu, w jego warstwie poznawczo-analitycznej, jest prezentacja muzułmańskiej koncepcji Halal oraz jej odbicie w zachowaniach rynkowych stron transakcji wymiany dóbr i usług Halal, a także ukazanie istoty i znaczenia procesów standaryzacyjnych dla perspektyw rozwojowych gospodarki Halal. Podstawowym obiektem badawczym są instytucje certyfikujące produkty Halal, prowadzące swą działalność na poziomie międzynarodowym, regionalnym i krajowym. Realizację wyznaczonego celu oparto na metodzie analizy porównawczej, opisowej oraz case study. Badania potwierdzają fakt krytycznego znaczenia certyfikatów Halal dla rozwoju tzw. gospodarki muzułmańskiej oraz ogromnego zróżnicowania instytucjonalnego procesów certyfikacyjnych, występujących w skali globalnej i krajowej(abstrakt oryginalny)
EN
Dynamic development of the Halal economy remains the function of many endo and exogenous incentives. Among them the standardization and certification of products and services, consistent with the principles of Islam, are of significant importance, since apart from other demand-supply related factors they define the space of Halal market components' functioning. The purpose of the article in its cognitive and analytical part is to present the Muslim concept of Halal and its reflection in market behaviours of the parties to the transactions of Halal goods and services, as well as the presentation of both the essence and significance of standardization processes for the development perspectives of Halal economy. The institutions certifying Halal products and conducting their activities at international, national or regional level represent the basic research object, along with the conditions of their functioning. The realization of the defined purpose was based on the method of comparative and descriptive analysis and also on the case study. The conducted analyses confirm the critical importance of Halal certificates for the development of the Muslim economy, as well as the extensive institutional diversification of certification processes occurring in both global and national scale(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Adamek J., 2016, Finanse muzułmańskie - zagadnienia wybrane, PWN, Warszawa.
 • Al Jallad N., 2008, The concepts of al-halal and al-haram in the Arab-Muslim culture: a translational and lexicographical study, Language Design: Journal of Theoretical and Experimental Linguistics, vol. 10, s. 77-86.
 • Baalbaki R., 1993, Al-Mawrid The modern Arabic-english dictionary, Beirut, Lebanon, Dar Al-lm.
 • Bielawski J., Keller J., Kiryłowicz S., Kotański W., Potkowski E., Słuszkiewicz E, Szymański E., Tyloch W., Wierusz J., 1982, Religie uniwersalistyczne, Iskry, Warszawa
 • Elasrag H., 2016, Halal Industry: Key Challenges and Opportunities, MPRA Paper, no. 69631.
 • Halim M.A.A., Salleh M.M., 2012, The possibility of uniformity on Halal standards in organization of Islamic countries (OIC) country, World Applied Sciences Journal, vol. 17, no. 17, s. 6-10.
 • Hanzaee K.H., Ramezani M.R., 2011, Intention to Halal products in the world markets, Interdisciplinary Journal of Research in Business, vol. 1, no. 5, s. 1-7.
 • Kamali M.H., 2010, The Halal industry from a shari'ah perspective, Islam and Civilisational Renewal, vol. 1, no. 4, s. 595-612.
 • Kamali M.H., 2013, The Parameters of Halal and Haram in Shari'ah and the Halal industry, The International Institute of Islamic Thought, Occasional Papers Series, no. 23, IIIT.
 • Sadowski M., 2003, Powstanie i rozwój islamskiej doktryny prawa (VII-IX w.), Przegląd Prawa i Administracji, nr LV, Wrocław, s. 3-31.
 • State of the Global Islamic Economy Report 2016/17, 2017, Thomson Reuters.
 • The Halal Economy. Huge Potential for Islamic Finance, 2014, Bank Negara Malaysia.
 • The Recognised Foreign Halal Certification Bodies & Authorities as at February 06th 2017, Halal Hub Division Department Of Islamic Development Malaysia (JAKIM).
 • Wierzbicka A., 1992, Semantics, Culture, And Cognition Universal Human Concepts In Culture-Specific Configurations, Oxford University Press, New York-Oxford.
 • Wierzbicka A., 1997, Understanding cultures through their keywords. English, Russian, Polish and Japanese, Oxford University Press, New York-Oxford.
 • http://www.halal.gov.my (14.02.2017).
 • http://www.hdcglobal.com/publisher/gw_halal_standards (14.02.2017).
 • http://www.oic-oci.org/page/?p_id=52&p_ref=26&lan=en (13.02.2017).
 • http://wpolityce.pl/swiat/239594-raport-amerykanskiego-pew-research-center-do-2050-r-liczba-muzulmanow-i-chrzescijan-prawie-rowna (20.01.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171488035

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.