PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 72 nr 1 Aktualne wyzwania dla polityki rozwoju w Unii Europejskiej | 67--84
Tytuł artykułu

The Impact of Human Capital on the Changes of Export Structure in the Process of Narrowing of the Technological Gap

Autorzy
Warianty tytułu
Oddziaływanie kapitału ludzkiego na zmiany w strukturze eksportu w procesie zmniejszania luki technologicznej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Głównym celem opracowania jest prezentacja wyników badań dotyczących oddziaływania akumulacji kapitału ludzkiego poprzez edukację na poziomie szkolnictwa wyższego na zmiany w strukturze eksportu Polski, które wynikają ze wzrostu produktywności uczenia się gospodarki i postępu technologicznego. Okres badawczy stanowiły lata 1993-2015. Badania przeprowadzono metodą korelacji liniowej Pearsona i porządku rang Spearmana. Wyniki badań potwierdzają znaczenie kapitału ludzkiego jako czynnika oddziałującego na poziom produktywności uczenia się gospodarki Polski i wskazują na jego rolę jako determinanty realokacji struktury eksportu w stronę dóbr bardziej intensywnych technologicznie. Rozwój kapitału ludzkiego na poziomie szkolnictwa wyższego w Polsce przyczynia się zatem do budowania endogenicznych przewag opartych na wiedzy i dających wyższe dochody z eksportu, które później można reinwestować w dalsze umacnianie tych przewag, np. w drodze działalności innowacyjnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present the research results on the impact of human capital's accumulation at the level of higher education on changes in export structure of Poland's economy which result from an increase in learning productivity of a country and technological progress. The period between 1993 and 2015 was under consideration. The research was carried out with the help of the methods of Pearson's linear correlation analysis and Spearman's rank corelation analysis. The results confirm the importance of human capital as a factor affecting the level of learning productivity of the Polish economy and demonstrate its role as a determinant of the reallocation of export structure towards more technologically intensive commodities. Development of human capital at the level of higher education in Poland thus contributes to building the endogenous advantages based on knowledge, and giving higher income from exports, which later can be reinvested in further strengthening these advantages, eg. through innovative activities.(original abstract)
Twórcy
 • Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland
Bibliografia
 • Bhattacharya J., Raychaudhuri A., 2004, Endogenous growth in a North-South framework with human capital accumulation and technology transfer, Journal of International Trade & Economic Development, 13(1), 23-56.
 • Durkin J.T., 1997, Perfect Competition and Endogenous Comparative Advantage, Review of International Economics, 5(3), 401-411.
 • GUS, Szkoły wyższe i ich finanse [Central Statistical Office, Higher education institutions and their finances] 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 20002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, Statistical reports and data, Warszawa.
 • Hoffmann A.N., 2003, Education, trade and investment liberalizations, Journal of International Economics, 60(2), 433-454.
 • Jantoń-Drozdowska E., Majewska M., 2013, Deepening of Specialization in International Trade as a Determinant of the Country's Economic Development, Transformations in Business & Economics, 12(2B) (29B), 281-292.
 • Jantoń-Drozdowska E., Majewska M., 2016, Investment Attractiveness of Central and Eastern European Countries in the Light of New Locational Advantages Development, Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 12(1), 97-119.
 • Jantoń-Drozdowska E., Majewska-Bator M., 2011, Wiedza techniczna jako źródło przewagi konkurencyjnej kraju, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 650, Ekonomiczne Problemy Usług, 67, 262-273.
 • Jerbashian V., Slobodyan S., Vourvachaki E., 2015, Specific and General Human Capital in an Endogenous Growth Model, Eastern European Economics, 53, 167-204.
 • Krugman P., 1985, "Technological Gap" Model of International Trade, in Structural Adjustment in Advanced Economies, eds. K. Jungenfelt, D. Hague, London: Macmillan.
 • Lejour A., Steen G. van, Timmer H., 2000, Endogenous comparative advantages in developing economies, De Economist, 148(2), 205-231.
 • Majewska M., 2013, Ocena zdolności technologicznych kraju, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 32, 169-181.
 • Majewska-Bator M., 2010, Rozwój endogenicznej przewagi w handlu międzynarodowym a proces zmniejszania luki technologicznej, Poznań: WN UAM.
 • Majewska-Bator M., Jantoń-Drozdowska E., 2007, International knowledge spillovers and the importance of human capital in this process: empirical research for Poland, in Organizations in Changing Environment. Current Problems, Concepts and Methods of Management, eds. W.M. Grudzewski, I. Heiduk, S. Trzcieliński, Madison: International Ergonomics Association Press.
 • Mingyong L., Shuijun P., Qun B., 2006, Technology spillovers, absorptive capacity and economic growth, China Economic Review, 17(3), 300-320.
 • Nelson R.R., Romer P.M., 1996, Science, Economic Growth, and Public Policy, Challenge, 39(2), 9-21.
 • Parente S., 2001, The Failure of Endogenous Growth, Knowledge, Technology, & Policy, 13(4), 49-58.
 • Soukiazis E., Antunes M., 2012, Foreign trade, human capital and economic growth: An empirical approach for the European Union countries, The Journal of International Trade & Economic Development, 21(1), 3-24.
 • Teixeira A., Fortuna N., 2006, Human capital, trade and long-run productivity. Testing the technological absorption hypothesis for the Portuguese economy, 1960-2001, CEMPRE, Research Paper Series, 124, 1-31.
 • UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx [access: 30.08.2015].
 • Yang X., Borland J., 1991, A Microeconomic Mechanism for Economic Growth, Journal of Political Economy, 99(3), 460-482.
 • Zhang W-B., 2015, Land value dynamics with endogenous human and physical capital accumulation, Theoretical and Applied Economics, 22(1), 57-84.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171488037

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.