PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 9 | 34--39
Tytuł artykułu

Istota i zróżnicowanie kultury organizacyjnej domów pomocy społecznej

Warianty tytułu
Essence and Diversity of Organizational Culture in Social Welfare Homes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kultura organizacyjna stanowi jeden z podstawowych czynników, jakie charakteryzują i odróżniają instytucje od siebie. W ramach danej organizacji wykształca się określony zasób wartości, norm, czy dążeń, które nadają jej specyficzny kształt i sprawiają, że jest ona rozpoznawalna na tle innych organizacji. Nie ma firmy, która nie posiadałaby wyróżniającej ją kultury organizacyjnej. Mnogość elementów i zróżnicowany ich splot tworzą struktury niepowtarzalne, które nie mają swoich identycznych odpowiedników. Podobnie ma się rzecz w przypadku domów pomocy społecznej. Są to bowiem instytucje pod wieloma względami podobne do siebie i wykazujące wiele cech wspólnych. To sprawia, iż bardzo często traktuje się je w sposób niemalże monolityczny, a każdą placówkę postrzega się jako kopię poprzedniej. Faktycznie wiele jest podobieństw miedzy poszczególnymi domami, a niektóre elementy konstrukcyjne powtarzają się niezależnie od tego, o jakim domu pomocy mówimy. Jednocześnie zróżnicowanie warunków i wielość zmiennych wpływają na bogactwo ich odmienności. Możemy więc z jednej strony wskazać te cechy, które upodobniają do siebie owe placówki, a z drugiej wykazać szereg zasadniczych różnic istniejących między nimi. (abstrakt oryginalny)
EN
Organizational culture is one of the basic factors that characterize and differentiate institutions. A specific group of values, standards or goals is developed within a given organization, providing it with a particular shape and rendering it recognizable when compared to other organizations. There are no companies without any distinguishing organizational culture. Multitude of elements and different ways of their entanglement compose unique structures that have no identical equivalents. The thing is similar in case of social welfare homes. These institutions are similar in many terms, proving a lot of common features. Therefore, they are frequently treated in an almost monolithic manner, and each facility is seen as a copy of the previous one. It is true that there are numerous similarities between different social welfare homes, and some structural elements repeat regardless the type of the social welfare home we talk about. At the same time, differentiation of conditions and multitude of variables influence richness of their difference. Thus, on one hand we can point to those features that make those facilities similar, and on the other we can present a series of profound differences between them. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
34--39
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Barańska B. (2012), Kultura organizacyjna w jednostkach ochrony zdrowia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Denzin N.K., Lincoln Y.S. (2000), Introduction: The Discipline and Practice of Qualitative Research, w: Handbook of Qualitative Research, Second Edition, Sage, Thousand Oaks-London-New Delhi, p. 1-29.
 • Flick U. (2010) Projektowanie badania jakościowego, PWN, Warszawa.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Marzec I., red. (2015), Kultura organizacji publicznych świadczących usługi społeczne: orientacje, uwarunkowania, efekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Goffman E. (1975), Charakterystyka instytucji totalnych, w: W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.), Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, PWN, Warszawa, s. 151-177.
 • Goffman E. (2011), Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach instytucji totalnych, tłum. O. Waśkiewicz i J. Łaszcz, rec. wyd. W. Burszta, J. Szacki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.
 • Hermanowski M., red. (2015), Kultura organizacyjna w służbach mundurowych: praca zbiorowa, WSUS, Poznań.
 • Konecki K. (1985), Kultura organizacyjna, "Studia Socjologiczne", nr 3-4(98-99).
 • Konecki K. (1992), Nowi pracownicy a kultura organizacyjna: studium folkloru fabrycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kostera M., Kownacki S. (1996), Kierowanie zachowaniami organizacyjnymi, w: A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa, s. 397-450.
 • Kłóska I. (2005) Kultura organizacyjna w instytucjach publicznych, ATH, Bielsko-Biała.
 • Krzyszkowski J. (1997), Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej, Wydawnictwo Omega-Praksis, Łódź.
 • Niedbalski J. (2013), Żyć i pracować w domu pomocy społecznej. Socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Schein E.H. (1992) Organizational culture and leadership, 2nd ed., CA: Jossey Bass, San Francisco.
 • Sitko-Lutek A., red. (2014), Kompetencje i kultura organizacyjna przedsiębiorstw w perspektywie międzynarodowej, UMCS, Lublin.
 • Tarkowska E., Czayka-Chełmińska K., Krantz W., Lisek-Michalska J. (1994), Życie codzienne w domach pomocy społecznej, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 • Tarkowska E. (1997), Ludzie w instytucji totalnej. Przypadek domów pomocy społecznej, w: E. Zakrzewska-Manterys, A. Gustavsson (red.), Upośledzenie w społecznym zwierciadle, Wydawnictwo "Żak", Warszawa.
 • Witkowska B. (2005), Osobowościowe uwarunkowania postaw pracowników domów pomocy społecznej wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 • Zieleniewski J. (1981), Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171488095

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.