PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 478 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - edukacja, etyka, innowacje. Finanse | 162--173
Tytuł artykułu

Preferencje podatkowe dotyczące działalności organizacji pozarządowych w polskim systemie podatkowym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tax Preferences for NGOS' Activities in Polish Tax System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sektor organizacji pozarządowych w Polsce od lat się rozwija, czemu sprzyjają także przywileje podatkowe, jakimi są objęte podmioty tego sektora. Wpływają one bezpośrednio na ich sytuację finansową poprzez np. zwolnienia podatkowe im przysługujące. Inną formą pośredniego wpływu są ulgi podatkowe zachęcające osoby prawne i fizyczne do wsparcia finansowego organizacji pozarządowych. Fakt systemowego wsparcia działalności społecznie użytecznej poprzez rozwiązania wbudowane w konstrukcje określonych podatków należy niewątpliwie ocenić pozytywnie, mimo że przeprowadzona w artykule analiza wskazuje na niewielki finansowy skutek preferencji zarówno dla całego sektora organizacji pozarządowych, jak i dla budżetu publicznego(abstrakt oryginalny)
EN
NGOs sector in Poland has been developing for years, which is also enhanced by tax advantages the entities within this sector are covered by. It has a direct impact on the financial situation of these entities through e.g. tax exemptions they are entitled to. Another form of indirect impact is represented by tax allowances encouraging both legal and natural persons to provide financial support for NGOs. The fact of systemic support for socially useful activities through the solutions built into the structure of some taxes is undoubtedly positive, despite the fact that the analysis presented in the article points to a small financial impact of preferences for both the entire sector of NGOs and for the public budget(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Adamiak P., Charycka B., Gumkowska M., 2016, Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015. Raport z badań, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 • GUS, 2016, Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2016, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • http://stat.gov.pl (1.04.2017).
 • Kafel T., 2014, Metody profesjonalizacji organizacji pozarządowych, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków.
 • Ministerstwo Finansów, 2010-2016, Informacje dotyczące rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2009-2015, www.mf.gov.pl (1.03.2017).
 • Ministerstwo Finansów, 2014-2016, Informacje dotyczące rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2013-2015, www.mf.gov.pl (1.03.2017).
 • Ministerstwo Finansów, 2016, Preferencje podatkowe w Polsce nr 6, Warszawa.
 • Moroń D., 2012, Organizacje pozarządowe - fundament społeczeństwa obywatelskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2015, Kodeks Dobrych Praktyk Organizacji Pożytku Publicznego, www.mpips.gov.pl (1.03.2017).
 • Mucha M. (red.), 2015, Organizacje pożytku publicznego. Fundacje i stowarzyszenia w roli podatnika, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław.
 • OECD, 2010, Tax Expenditures in OECD Countries, OECD Publishing.
 • Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, DzU 2016, poz. 716 ze zm.
 • Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 2016, poz. 2032.
 • Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2016, poz. 1888 ze zm.
 • Ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, DzU 2016, poz. 223 ze zm.
 • Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, DzU 2016, poz. 239 ze zm.
 • Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, DzU 2016, poz. 710 ze zm.
 • Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, DzU 2015, poz. 783 ze zm.
 • Ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, DzU 2017, poz. 43.
 • Zawadzki J., 2007, Zarządzanie organizacjami non-profit. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171488257

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.