PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 478 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - edukacja, etyka, innowacje. Finanse | 185--194
Tytuł artykułu

Rozwój ekonomii społecznej a proces kształcenia współczesnego księgowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Development of Social Economy vs. Process of Contemporary Accountant Training
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ekonomia społeczna, teoria zrównoważonego wzrostu gospodarczego, rachunkowość - z pozoru odrębne tematy, po głębszym zastanowieniu w kontekście poruszanego problemu mogą wskazać - nie zawsze bezpośrednio - drogę, jaką powinni podążać ludzie mający wpływ na kształtowanie przyszłych pokoleń ekonomistów. Artykuł ma charakter dyskusyjny. W zamyśle autora ma składać się z trzech, odrębnych części prezentujących zagadnienia ekonomii społecznej, zrównoważonego rozwoju i procesu kształcenia. Celem artykułu, jest wzbudzenie w gronie czytelników chęci podjęcia próby połączenia założeń ekonomii społecznej i wyciągnięcia wniosków, jakie mogłyby wspomóc uczelnie wyższe, na których odbywa się kształcenie w obszarze rachunkowości w konstruowaniu profilu absolwenta - współczesnego księgowego o szerokich perspektywach, który swoją wiedzą będzie wspierał zarządy w realizacji strategii rozwoju. Autor nie analizuje przewodników po przedmiotach, programów czy zawartości merytorycznych poszczególnych przedmiotów. W tej chwili potrzebujemy spójnej strategii w obszarze kształcenia rachunkowego(abstrakt oryginalny)
EN
The presented issues are exquisitely important in the contemporary world of economics. In the last years economists have concentrated their attention on "the only correct" countable, tough both macro as well as microeconomic models. However, a voice emphasizing the fact more and more often reaches a conclusion, that special nature rational (model) of the economic order relies exactly on it, that knowledge, from which we are forced to draw, he won't let present himself in the concentrated form (the only correct), but only dispersed, incomplete and often one another contradictory in minds of individual individuals. Above summary, is aimed at pointing, that today not-noticing economist of methods of the evaluation forecast (goodwill), of estimates, of speculation they are standing on stock exchange markets so to speak "with disabled" on the labour market. Economist - accountant should become not only the craftsman within the scope of the system of accounting, but also a macroeconomist and a sociologist of business - or else without it he/she will not understand that with his/her help perhaps to shape the future of the company, employees and owners and one's in short and long term(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Adamczyk J., Nitkiewicz T., 2007, Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Chandler A.D., 1980, A Visible Hand. The Managerial Revolution in American Business, Belknap Press, Cambridge.
 • Czerny M., Gabrusewicz T., Gut P., Kamela-Swoińska A. (red.), Samelak J., Ziętowska I., 2010, Rachunkowość zaawansowana, Wydawnictwo WSHiR, Poznań.
 • Dembiński P., 2001, Globalizacja - wyzwania i szanse, [w:] Klich J. (red.), Globalizacja, ISS, Kraków.
 • Dobija D., 2009, Globalne standardy rachunkowości. Czy strategia kodyfikacji przyczyni się do rozwoju rachunkowości?, [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Fiedor B., 1998, Teoretyczne podstawy badania trwałości wzrostu gospodarczego, [w:] Poskrobko B. (red.), Sterowanie ekorozwojem, materiały konferencyjne, t. I, Politechnika Białostocka, Białystok.
 • Frydman R., Goldberg M.D., 2009, Ekonomia Wiedzy Niedoskonałej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Gabrusewicz T., 2007, Standardy etyki i odpowiedzialności dla sektora non-profit, [w:] Kamela-Sowińska A. (red.), 2007, Etyka w procesie kształcenia i gospodarowania, Wydawnictwo WSHiR w Poznaniu, Poznań.
 • Gabrusewicz T., 2008, Rachunkowość a informacja społecznie użyteczna, [w:] Kamela-Sowińska A. (red.), Gospodarka a społeczeństwo informacyjne, Wydawnictwo WSHiR, Poznań.
 • Gabrusewicz T., 2010, Rachunkowość społecznej odpowiedzialności w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, C.H. Beck, Warszawa.
 • Gos W., Kierunki rozwoju programu studiów na kierunku finanse i rachunkowość , Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica, nr 273 (56), s. 53-62.
 • Grose T.G., 2005, Szanse rozwoju ekonomii społecznej w Polsce - zadania stojące przed nowym rządem, Instytut Spraw Publicznych.
 • Hayek F.A., 1945, The Use of Knowledge in Society, American Economic Review, vol. XXXV.
 • Kamela-Sowińska A., 2005, Kreatywna księgowość, czyli jak "wpadł ENRON", [w:] Banaszyk P., Czerny J. (red.), Prace naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu, Wydawnictwo WSHiR, Poznań.
 • Karmańska A., 2003, Refleksje na temat etyki w rachunkowości i rachunkowości kreatywnej, [w:] Materiały na konferencje poświęconą pamięci prof. S. Skrzywana, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP Rada Naukowa, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz.U. 2014, poz. 133 ze zm.
 • Żylicz T., 2004, Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa
 • http://www.isp.org.pl/files/10274252090707325001132917246.pdf.
 • http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/ Narodowy+Plan+Rozwoju.
 • http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/npr2/npr/nsro.pdf.
 • http://e-rachunkowosc.pl/artykul.php?view=683.
 • http://www.kibr.org.pl/index3_6.phtml
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171488293

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.