PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 478 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - edukacja, etyka, innowacje. Finanse | 206--215
Tytuł artykułu

Baza członkowska jako atrybut społecznego wymiaru działalności banków spółdzielczych w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Membership As An Attribute of The Social Dimension of The Activities of Cooperative Banks in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Baza członkowska jest tą cechą aktywności banków spółdzielczych, która przesądza o społecznym wymiarze ich działalności, gdyż wynika z zasad spółdzielczych i regulacji prawnych. Celem opracowania stała się ocena bazy członkowskiej polskich banków spółdzielczych, zakresu jej wzrostu w porównaniu z danymi obejmującymi spółdzielnie kredytowe w Europie, a także zbadanie zakresu ujawniania informacji o właścicielach na stronach internetowych banków spółdzielczych. Liczba członków polskich banków spółdzielczych maleje z ponad 2 mln w 2010 r. do niespełna 1 mln w 2016 r., na rynku europejskim zaś wrasta, a wzrost ten jest proporcjonalny do wzrostu skali działalności. Jedynie niewielka liczba banków spółdzielczych publikuje informacje na temat liczby udziałowców na swoich stronach internetowych, niewiele więcej zachęca do członkostwa w banku(abstrakt oryginalny)
EN
As a result of cooperative principles and regulations the membership is the feature of activities of cooperative banks which determines the social dimension of their activities. The aim of the study is the assessment of the membership base in Polish cooperative banks, the level of its growth compared to data covering credit cooperatives in Europe and also the examination of the extent of disclosure of information about the owners on the websites of co-operative banks. The number of members of the Polish cooperative banks has decreased but the European market has grown. Only a small number of cooperative banks publish information about stakeholders on their websites, a little more of them encourage to the membership in the bank(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Bochen A. (red.), 2015, Ku pożytkowi dobra wspólnego: Historia pieniądza, finansów i bankowości spółdzielczej, Quixi Media, Bydgoszcz.
 • Brown Ch., Davis K., 2009, Capital management in mutual financial institutions, Journal of Banking & Finance, no. 33, s. 443-455.
 • EACB, 2016, Key Statistics Financial Indicators, http://www.eacb.coop/en/cooperative-banks/key-figures.html (7.02.2017).
 • Fonteyne W., 2007, Cooperative Banks in Europe - Policy Issues, IMF Working Paper, no. 157.
 • Golec M.M., 2010, Społeczne uwarunkowania działalności banków spółdzielczych, [w:] Stefański M. (red.), Banki spółdzielcze w Polsce w warunkach kryzysu finansowego i gospodarczego, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek, s. 65-84.
 • Herbst K., 2013, Perspektywy ekonomii społecznej, Ekonomia Społeczna, nr 1 (6), s. 9-19.
 • Kozłowski Ł., 2016, Banki spółdzielcze a deponenci. Empiryczna analiza oddziaływań dyscyplinujących, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • KRS, 2010, Krajowa Rada Spółdzielcza, Raport o spółdzielczości polskiej, Warszawa.
 • Kulińska-Sadłocha E., Szambelańczyk J., 2015, Lokalne instytucje kredytowe w koncepcji zrównoważonego rozwoju Polski, [w:] Pietraszkiewicz K. (red.), Sektor finansowy. Stymulatory i zagrożenia rozwoju, PTE, Warszawa, s. 240-266.
 • Kwaśnicki W., 2005, Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej, Trzeci Sektor, nr 2, s. 10-35.
 • Łukasiewicz-Kamińska A., 2011, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa finansowego, Difin, Warszawa.
 • Nowacka A., 2011, Uwarunkowania komunikacji marketingowej w bankach spółdzielczych, Wydawnictwo PWSZ w Płocku, Płock.
 • Siudek T., 2011, Bankowość spółdzielcza w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej - wymiar ekonomiczny, organizacyjny i społeczny, Wydawnictwo SSGW, Warszawa.
 • Szambelańczyk J., 2006, Banki spółdzielcze w procesach zmian systemowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Szambelańczyk J., 2016, Rola banku zrzeszającego w nowej strukturze. Oczekiwania banków spółdzielczych vs oferta banków zrzeszających, http://konferencje.alebank.pl/wp-content/uploads/2016/06/Rola-banku-zrzeszaj cego-w-nowej-strukturze.-Jan-Szambela czyk.-UEP.pdf (6.02.2017).
 • Szelągowska A. (red.), 2011, Współczesna bankowość spółdzielcza, Wydawca CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 2016, Informacja o podziale zysku wypracowanego przez banki spółdzielcze w 2015 r., Warszawa.
 • UKNF, 2016, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w III kwartałach 2016 r., Warszawa.
 • Ustawa z 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu i bankach zrzeszających, Tekst jednolity, Dz.U. 2016, poz. 1826.
 • Wilkowicz Ł., 2016, Udziałowcy wciąż się wykruszają, Dziennik Gazeta Prawna, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/916026,banki-spoldzielcze-udzialowcy-sie-wykruszaja.html (7.02.2017).
 • Zalcewicz A., 2013, Bank lokalny. Studium prawne, Difin, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171488317

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.