PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 478 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - edukacja, etyka, innowacje. Finanse | 280--290
Tytuł artykułu

Pieniądz prywatny - status bitcoina w Niemczech

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Private Money - Bitcoin Status in Germany
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel artykułu to ocena niemieckich regulacji prawnych i podatkowych dotyczących funkcjonowania bitcoina. Z badań wynika, że rozwiązanie polegające na zdefiniowaniu bitcoina jako instrumentu finansowego nie przyczyniło się do uzyskania przejrzystości w zakresie opodatkowania. Czteroletni okres funkcjonowania przepisów (2013-2016) ukazał niedoskonałości, ale niemieckie doświadczenia mogą zostać wykorzystane na gruncie polskim: ustanowienie podmiotu, który ustalałby i upubliczniał kurs referencyjny, narzucenie metody pozwalającej na obliczenie różnic między nabyciem a zbyciem bitcoina, przygotowanie aplikacji, która pozwalałaby na obliczanie zobowiązania podatkowego w przypadku wielu transakcji, oraz przyjęcie założenia, że nie każda transakcja będzie mogła być wykazana przed urzędem skarbowym. Unormowania nie wpisują się wprawdzie w podstawowe idee bitcoina, ale mają regulować jego status podatkowy, zapewnić większe bezpieczeństwo klientom oraz unikać sytuacji, w których upadłości giełd narażają na straty klientów i negatywnie odbijają się na wizerunku kryptowalut(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to evaluate German legal and tax regulations referring to the functioning of bitcoin. The conducted research shows that the solution consisting in defining bitcoin as the financial instrument meeting the requirements of a settlement unit did not contribute to tax transparency. The four-year period (2013-2016) of these regulations functioning revealed certain imperfections, however, German experiences can be used in Polish reality: establishing an entity to determine and publicize the reference rate, imposing the method to calculate the difference between the acquisition and disposal of bitcoin, developing software that would allow calculating tax liability in case of multiple transactions and adopting the assumption that not every transaction could be presented to the tax office. Additional regulations do not, however, fit in with the basic ideas of bitcoin (anonymity of transactions, absence of intermediaries), but are supposed to regulate its tax status, ensure higher security to clients and allow avoiding situations when stock market insolvencies expose clients to losses and negatively affect cryptocurrency image(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bergman C., 2014a, Steuern für Bitcoins, https://bitcoinblog.de/2014/01/06/steuern-fuer-bitcoins/ (22.03.2017).
 • Bergman C., 2014b, Steuern für Bitcoins: Keine gesetzliche Grundlage für Fifo-Zwang, https://bitcoinblog.de/2014/04/30/steuern-keine-gesetzliche-grundlage-fur-fifo-zwang (22.03.2017).
 • Blockchain.info, 2017, Market price, https://blockchain.info/pl/charts/market-price?timespan=all (24.02.2017).
 • Coinmarketcap, 2017, Crypto-Currency Market Capitalizations, https://coinmarketcap.com (30.03.2017).
 • Consulting.de, 2016, Kryptowährungen bieten großes Entwicklungspotenzial, http://www.consulting.de/nachrichten/alle-nachrichten/consulting/kryptowaehrungen-bieten-grosses-entwicklungspotenzial (12.03.2017).
 • Dyrektywa 2006/112/WE Rady z 28 listopada 11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.
 • Einkommensteuergesetz (EStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862).
 • Einkommensteuergesetz (EStG) n.F. in der am 31.07.2014 geltenden Fassung durch Artikel 2 G. v. 25.07.2014 (BGBl. I S. 1266).
 • Encyklopedia Gutenberga, Pieniądz prywatny, http://www.gutenberg.czyz.org/word,63029 (22.02.2017).
 • Encyklopedia PWN, Pieniądz, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3956789/pieniadz.html (21.02.2017).
 • Gesetz über die Deutsche Bundesbank vom 22. Oktober 1992 (BGBI. I S. 1782).
 • Haczyk D., 2013, Niemcy uznały Bitcoin, Cyfrowa Ekonomia, http://cyfrowaekonomia.pl/niemcy-uznaly-bitcoin (23.01.2017).
 • Kreditwesengesetz (KWG) In der Fassung der Bekanntmachung vom 9. September 1998 (BGBl. I S. 2776).
 • Nakamoto S., 2008, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, http://bitcoin.org/bitcoin.pdf.
 • Nestler F., Deutschland erkennt Bitcoins als privates Geld an, Frankfurter Allgemeine Zeitung, http://www.faz.net/aktuell/finanzen/devisen-rohstoffe/digitale-waehrung-deutschland-erkennt-bitcoins-als-privates-geld-an-12535059.html (23.01.2013).
 • Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22 października 2015 r., sygn. C-264/14.
 • Umsatzsteuergesetz (UStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 386).
 • Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2016, poz. 710.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171488379

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.